Konsulentydelser

Mentorix hjælper med forretningsorienteret rådgivning og konsulentbistand af højeste kvalitet inden for projekt-, program- og porteføljeledelse.

Selvom vi værdsætter vores faglighed, er vi samtidig endnu mere fokuseret på at skabe værdi for dig. Vi ved, hvornår teorien må tilsidesættes, og pragmatikken køres ind, og vi sætter en ære i også at kende din branche og din forretning. Det er i krydsfeltet mellem branchekendskab og faglighed, at de bedste resultater opnås.

Konsulenter med over 10 års praktisk erfaring i projektledelse

Vores konsulenter er blandt de højest certificerede inden for gængse Best Practice metoder som f.eks. PRINCE2®, MSP®, P3O®, IPMA, PMI, CMMI, P3M3® og Scrum™ – og så har de mange års solid praktisk erfaring med sig også.

Kenny
Kenny Munck
Partner
Jesper.jpg
Jesper Hansen
Partner
andreas
Andreas Trautner
Dr. agro

ProjektSIM

Det kan være svært at komme i gang med at anvende f.eks. PRINCE2®eller andre metoder til projektledelse – der mangler simpelthen lavpraktisk vejledning i, hvordan man gør. Derfor har Mentorix udviklet ProjectSIM, som er simuleringstræning baseret på praktisk projektledelse med fokus på PRINCE2-værktøjskassen og dine personlige evner som projektleder.

Hvad er ProjektSIM?

Simuleringstræningen er udviklet af erfarne projektledere med mange års praktisk erfaring med både strategi, ledelse og projektledelse – altså et redskab udviklet af praktikere til praktikere. ProjectSIM er et unikt og inkluderende forløb baseret på hands-on træning af projektkompetencer med afsæt i virkelige projekter. Gennem praktisk træning og konstruktiv feedback bliver deltagerne bevidste om egne styrker og udviklingsbehov. ProjectSIM viser dig kort og godt, hvordan du  projektleder i praksis.

Vi genskaber konkrete situationer fra rigtige projekter gennem videoklip, e-mails, telefonopkald og dokumenter. ProjectSIM er dermed en helt ny tilgang til læring, som giver deltagerne en effektiv, spændende og involverende måde at træne praktisk projektledelse på.

Hvem?

Enhver, som er involveret i projekter, vil have stort udbytte af at deltage i ProjectSIM – Styregruppens medlemmer, Projektledere, Projektsupport, Projektsikring og Teamledere. Personer certificeret i PRINCE2 på Foundation- og/eller Practitioner-niveau, vil få et ekstra stort udbytte ved at deltage i form af en langt mere praktisk anvendelse af PRINCE2.

Hvordan?

Gennem videoklips, e-mails, telefonsamtaler og projektdokumenter bliver deltagerne kastet ud i et rigtigt projekt, hvor de møder realistiske og typiske udfordringer. Projekter er ofte et kaos af ustruktureret information, uklar kommunikation og uklare aftaler. Anvend dine evner som projektleder for at skabe struktur og styre projektet sikkert gennem forhindringerne. Efter hver udfordring præsenterer deltagerne deres løsninger i plenum, og løsningerne diskuteres. Derefter demonstrerer vi hvordan man kan løse udfordringen. Vi træner i anvendelsen af Best Practice projektværktøjer, visuel ledelse og inkluderende projektledelse. Fokus er at skabe transparens og klare aftaler med interessenterne.

Brug for en snak?

Kontakt os via skemaet nedenfor og fortæl os om jeres udfordringer og eller ring på 72 44 12 34.

Dit navn *

Virksomhed

Din e-mail *

Din besked

Mindset, Toolset, Skillset – de bedste løsninger går ofte på tværs

Uddannelse er en investering, og det er godt at overveje grundigt, hvor der kan hentes mest for pengene. Certificeringer er gode til indføring i de standardiserede metoder. Men det er ofte meget overordnet og bred viden, som deltagerne opnår på et certificeringskursus – det kan gøre det svært at implementere hjemme i virksomheden.

Nogle virksomheder har større udbytte af at snævre deres fokus mere ind og udvælge 2-5 konkrete områder inden for disciplinen projektledelse, som de gerne vil blive bedre til, og så langsomt udbygge kompetencerne år for år.

Kurser og workshops

Risikostyring

Fremdriftsstyring

Ændringsstyring

Kommunikationsplanlægning

Udbytteplanlægning

Den stærke Business Case

Den stærke Plan

Leveranceplanlægning

Den effektive Styregruppe

Projektets klare aftaler

Organisation og Interessenter

Vi tilbyder praktisk træning – uanset hvilke af vores certificeringer og kurser der ønskes eller allerede er taget.

ProjectSIM er simuleringstræning, hvor deltagerne risikofrit kan lære at anvende værktøjer i praksis, som de er certificerede i.
Konkrete situationer fra rigtige projekter genskabes gennem videoklip, e-mails, telefonopkald og dokumenter. Træningen hjælper deltagerne med at omsætte deres viden til positive resultater hjemme i virksomheden.

Populære moduler på ProjectSIM forløb

Den stærke Business Case

Sikker Projektstart

Sikker Projektafslutning

Arbejdspakker og kravspecifikation

Visuel fremdriftsstyring

Visuel kommunikationsstyring

Inkluderende planlægning

Kontrolleret afvigelsesstyring

Sikker ændringsstyring

Erfaringsanvendelse

Styring af projektets leverancer

Gevinstrealiseringsplanlægning

Effektiv risikostyring

Projekt-cockpit

Projektorganisation

Styregruppens beslutningspunkter

Rapporter og møder i projekter

Mentorix hjælper med forretningsorienteret rådgivning og konsulentbistand af højeste kvalitet inden for projekt-, program- og porteføljeledelse.

Vores konsulenter har alle mange års praktisk erfaring og er samtidig blandt de højest certificerede inden for gængse Best Practice metoder som f.eks. PRINCE2®, MSP®, P3O®, IPMA, PMI, CMMI, P3M3®, Scrum™ mm.

Selvom vi værdsætter vores faglighed, er vi samtidig endnu mere fokuseret på at skabe værdi for dig. Vi ved, hvornår teorien må tilsidesættes og pragmatikken køres ind, og vi sætter en ære i også at kende din branche og din forretning. Det er i krydsfeltet mellem branchekendskab og faglighed, at de bedste resultater opnås.

Udvalgte ydelser

Individuel sparring og kompetenceudvikling til ledere i projektorganisationer

Modenhedsmålinger og sundhedscheck

Etablering og implementering af Porteføljeledelse

Kompetenceafdækning og udviklingsplaner

Implementering og optimering af projektmodeller

Etablering og optimering af PMO

Projektreviews og -audits

0

Best practice

0

Kursister på vores PRINCE2® e-learning

0

Kursister på vores Scrum™ e-learning

0

Studerende på vores e-learning platform

Udvalgte kunder og samarbejdspartnere

Scroll Up