Hvad er ITIL®?

 

Virksomheders forretningsevne er stærkt afhængig af velfungerende leverancedygtige IT systemer. Verdens mest udbredte rammeværk til at succesfuld og effektiv IT service management er ITIL® (Information Technology Infrastructure Library), der er baseret på Best Practice erfaringer fra tusindvis af offentlige og private organisationer.

Metoden er en række særdeles veldokumenterede managementprocesser og værktøjer målrettet til en IT organisation – et grundlag til både større effektivitet og bedre kvalitet.

Mentorix is an Accredited Training Organization (ATO) under PEOPLECERT®. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
03.05.18, Nivå, 2 dage, Dansk, 10.500,-
02.10.18, Nivå, 2 dage, Dansk, 10.500,-

Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv moms
Leder du efter praktiske oplysninger omkring eksamen og kursusformen – tryk på kursustitlen

Online 12 måneders adgang, Dansk, 5.995,-

Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv moms
Leder du efter praktiske oplysninger omkring eksamen og kursusformen – tryk på kursustitlen

Book en uforpligtende demo til online kurserne
Klik her  og udfyld tilmeldingsformularen
– Vi sender dig adgang indenfor 1 hverdag…

Du kan også se videoen og blive introduceret igennem et online kursus.

Book en uforpligtende demo til online kurserne
Klik her  og udfyld tilmeldingsformularen
– Vi sender dig adgang indenfor 1 hverdag…

Du kan også se videoen og blive introduceret igennem et online kursus.

Målgruppe

Det kunne f.eks. være IT professionelle, ledere, Business Analysts, forretningsudviklere og procesejere som:

 • strukturerer virksomhedens forretningsprocesser
 • styrker kvaliteten af it-leverancerne i organisationer
 • implementerer IT Service Management i organisationen (ITIL)
 • medvirker til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL

Foundation certificeringen er målrettet alle, der arbejder med Service Management.
Du skal have en generel viden om IT og forståelse for din egen forretning. 

eva

Er du i tvivl om kurset er noget for dig?
Ring til Eva på tlf:  72 44 12 34

Fordele ved ITIL® metoden

 • Meget velafprøvet – anvendes i dag af projektledere og organisationer over hele verden.
 • Matcher IT opgaver og udgifter med forretningens behov og mål – og gør det let at justere efter samme løbende.
 • En metode der individuelt tilpasses de enkelte organisationer og behovene netop der.
 • Skaber et fælles fagsprog, som optimerer kommunikation og forståelse på tværs.
 • Giver klar og sammenhængende struktur, der fokuserer på forretningens mål og forbedrer produktionen.
 • Effektive styringsredskaber, der gør det lettere at håndtere ændringer.
 • Opnå bedre kvalitet og tilgængelighed – og reducerede omkostninger.
 • Opfylder en række internationale kvalitetsstandarder.

På kurset arbejder vi med…

Service management as a Practice 
I dette indledende kapitel gennemgåes overordnet de 5 livscyclusser som Service Mangaement består af – nemlig Service Strategy, Service design, Service transition, Service operation og Continual Service Improvement samt hvordan ITIL hænger sammen med IT Service Mangement.

Nøglekoncepter
Når man arbejder med IT management service er der nogle afhængigheder – nogle nøglekoncepter, som man skal have styr på. De gennemgås overordnet i dette kapitel.

Service Strategy
Fokus på vigtigheden af ​​det strategiske aspekt af tjenesteydelser inden for it-service livscyklus. Du få viden og teknikker til at hjælpe dig til at forstå risici og succesfaktorer i en organisation eller et program.

Se flere af emnerne...

Service Design
Vi gennemgår de processer, politikker og dokumentation, der er nødvendige for at kunne designe tjenester, der opfylder behovene i organisationen eller programmet.

Service Transition 
Handler om de proceselementer og management teknikker, der kræves for at bygge, teste og implementere produkter og tjenester.

Service Operation
Fokus på koordinering og udførelse af aktiviteter, der muliggør den løbende styring og drift af de varer eller tjenesteydelser, som man har udviklet eller gennemført.

Continual Service Improvement
Vi fokuserer på principper og teknikker der gør det muligt hele tiden at sikre og udvikle it-miljoet og de services og ydelser som kunderne efterspørger.

Efter dit kurset kan du blandt andet…

 • Definere it-services og forstå og forklare Service Management konceptet
 • Forstå Service Lifecycle og forklare mål og forretningsværdi for hver fase i livscyklen
 • Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber, hovedprincipper, modeller og diskutere nogle af de modsatrettede kræfter indenfor Service Management
 • Redegøre for bl.a. mål, omfang og roller i de 5 hovedprocesser og mål, koncepter og roller i 15 af de resterende processer.
 • Forklare Service Deskens rolle og mål m.m. og beskrive sammenfaldet med tre andre funktioner.
 • Redegøre for og forstå nogle af Service Management rollernes ansvar, og at genkende resterende roller beskrevet andre steder.
 • Beskrive nogle generiske krav til en integreret Service Management teknologi

ITIL® certificering

Første trin af uddannelsen hedder ITIL® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge og får et solidt indblik i, hvordan ITIL® anvendes til at forbedre organisationen.

Vil du eller din virksomhed videre med ITIL® efter Foundation certificeringen, hjælper vi med at skræddersy træningen, så du og evt. også dine kolleger kommer til at mestre de nye ITIL® redskaber i praksis også. Det gør vi enten gennem et overbyggende ITIL kursus målrettet jeresvirksomhed, eller ved et skræddersyet personligt mentorforløb med en tungt erfaren mentor.

Introduktion til ITIL – videoen ejes af AXELOS®

Vores ITIL® underviser

Hos Mentorix er den en naturlig forudsætning, at vores undervisere har en solid teoretisk viden i forlængelse med stor praktisk erfaring. Dygtige undervisere er grundpillen for et godt kursus.

Bettina Prührs
Akkrediteret træner i ITIL®

Jan Øberg
Partner, Akkrediteret træner i ITIL®

Samarbejdspartner

Vi er samarbejdspartnere med Øberg Partners ApS,  som er specialister indenfor IT Service Management. Selve undervisningen varetages af ØBERG Partners i samarbejde med Mentorix. Alle instruktører er akkrediteret og fungerer også som rådgivere indenfor ITIL® og Service Management generelt, hvilket giver en god bred faglig og teoretisk ballast. 

Organisationen bag ITIL®

Engelske Axelos står bag ITIL®, og Mentorix er en af de få virksomheder i Danmark, der er akkrediteret (godkendt og uddannet) til at forhandle kurserne. Man kan kalde os en slags ITIL® importør. Mange af de ITIL® kurser, der sælges herhjemme, formidles således via os.

Scroll Up