Hvad er MSP®?

– Certificering for programlederen

MSP (Managing Succesful Programs) er et internationalt rammeværk til håndtering og ledelse af komplekse forandringsinitiativer, der er opdelt i en række mindre projekter – programledelse. Nøglen til at levere succesfulde programmer til tiden og indenfor budgettet er solid og god ledelse – MSP er en af verdens mest udbredte og anerkendte metoder til netop det.

Metoden er primært rettet mod programledelse, men fungerer faktisk samtidig som en metode til struktureret og kontrolleret forandringsledelse.

Baseret på BestPractice erfaringer er MSP® er designet til let at kunne tilpasses individuelt til forskellige behov og omstændigheder.

16.04.18, Nivå, 2 dage, Dansk, 10.500,-
Online 12 måneders adgang, Dansk, 5.500,-
Online 12 months access, English, 3.900,-

Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv moms

Online 12 months access, English, 3.900,-

Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv moms

Fordele ved MSP® metoden

  • Veldokumenteret og solidt afprøvede redskaber, der virker i praksis.
  • Mere effektiv levering af forandringsinitiativer – de planlægges og implementeres på en integreret måde.
  • Vejen mellem strategier og projekter bliver kort, så der responderes hurtigt på løbende nye strategiske tiltag og justeringer.
  • Strukturerede ledelsesredskaber til prioritering og integrering af projekter
  • Bedre risikostyring og fuld forståelse af den bredere kontekst ned gennem projektorganisationen.
  • Bedre gevinstrealisering med stærke værktøjer til at identificere, realisere og vurdere initiativets gevinster.
  • Klart definerede roller og ansvar for styring af projektporteføljen og gevinstrealisering.

Målgruppe

MSP er målrettet program- og projektledere, samt medarbejdere der deltagere i programmer – ledere med ansvar for store som vel som mindre forandringsinitiativer især.

Certificeringen kan ligeledes tages som næste niveau af din fulde PRINCE2® uddannelse.

Hvilke MSP® certificeringer passer til mig?

Første trin af uddannelsen hedder MSP® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.

Andet trin er MSP®Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring. MSP Practitioner kan tages som et online kursus på engelsk.

Vores MSP underviser

Hos Mentorix er den en naturlig forudsætning, at vores undervisere har en solid teoretisk viden i forlængelse med stor praktisk erfaring. Dygtige undervisere er grundpillen for et godt kursus.

Kenny Munck
Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.

Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Organisationen bag MSP®

Engelske Axelos står bag MSP®, og Mentorix er en af de få virksomheder i Danmark, der er akkrediteret (godkendt og uddannet) til at forhandle kurserne. Man kan kalde os en slags MSP® importør. Mange af de MSP® kurser, der sælges herhjemme, formidles således via os.

Scroll Up
Nyhedsbrev
Feedback