2 ud af 3 projekter er som mandagsbiler 

Dugfriske tal fra et global benchmark studie viser, at 2/3 dele af alle projektledere er dobbelt udfordrede, fordi de forventes at levere flere projekter – på mindre tid. Studiet viser også at for mere end 50% af projekterne stiger risikoen markant, hvilket på sigt vurderes til at true virksomhedernes performance.  

Analysen er gennemført af AXELOS, der står bag Best Practices som fx PRINCE2®, MSP®, ITIL®, M_o_R®, MoP®, etc. Mentorix har bidraget til analysen.

Forandring er nødvendig, for at en organisation kan forny sig i takt med markedets og omverdenens krav. Og med forandring følger flere projekter. Et stigende antal virksomheder, private som offentlige, oplever et øget pres for at gennemføre flere og flere projekter på stadig mindre tid. Der er samtidig en stigende utålmodighed især i topledelsen, overfor at virksomheden skal høste de forventede gevinster af projekterne. Derfor er det paradoksalt at de fleste virksomheder opbygger en kultur, som både tillader systemiske fejl i projekteksekveringen forhindrer gevinstrealisering og øger risikoen markant.

Systemiske fejl 

Systemiske fejl får som regel lov at eksistere i årevis uden at nogle griber ind, fordi på overfladen ligner de uhensigtsmæssigheder snarere end egentlige fejl. Et andet kendetegn er at konsekvenserne af dem hober sig op over tid. I forhold til projekteksekveringen ligger den systemiske fejl i, at eksekveringen over tid presses for at konstant at levere mere hurtigere.

Resultatfokus 

Fejlen ligger ofte i at ”man” skynder sig i gang med et projekt. Analysearbejdet klares på baggrund af tidligere analyser. Projektinitieringen springes over, eller gennemføres halvhjertet, så ingen personer i projektet har haft tid til at tænke over;

  • Holder aftalerne i projektteamet og medinteressenter?
  • Er målet veldefineret, kommunikeret og forstået?
  • Er arbejdspakkerne designet pædagogisk nok, til at en leverandør rent faktisk kan udføre arbejdet?
  • Har vi overhovedet ressourcer til at gennemfører projektet forsvarligt?
Mandagsbiler og dyre dimser 

Mange ”dimser” bliver bare aldrig rigtig en succes. De bliver dyre parenteser i virksomhedens historie, der lige som mandagsbiler, kræver uendelige budgetter, konstante eftersyn, performer ringe, og (betragtet på afstand) mest ligner en fiasko, som det kræver en god portion politik at se det positive i. Karikeret beskrevet kommer organisationen til at lide af ”forandrings-resistens”. Det er en følgelidelse af, at projekterne ikke leverer som interessenterne ønsker, og at initiativerne derfor føles irrelevante, fordi resultatet af projekterne er stærkt varierende – eller værre endnu.

Tre gode råd  

Vi ser ofte virksomheder, der kan opbygge et meget mere lukrativt mindset om projektledelse. Eksempelvis bør projekter aldrig gøres obligatoriske at gennemføre – heller ikke for at opnå en gloværdig projektlederkarriere. De skal kunne lukkes når som helst i processen, hvis ikke de undervejs ikke længere forventes at give den ønskede værdi. Her under er tre gode råd – lettere sagt end gjort, ”ja”. Mentorix giver Tre Gode Råd.

Der kan læses uddrag fra analysen her.

Har du spørgsmål eller kommentarer hører vi altid gerne fra dig.Skriv et svar

Scroll Up //