AgilePM® danner bro mellem to verdener

AgilePM® blev lanceret i 2010 og metoden udsprang af et ønske om og et behov for at danne bro mellem de traditionelle vandfaldsmodeller, som PRINCE2® og de agile projektledelsesmetoder, som f.eks. Scrum. En af de ting der gør AgilePM® så relevant er netop, at den har det bedste fra de to verdener.

Historien om AgilePM®

En gruppe softwareudviklere fra både den private og den offentlige sektor dannede i 1994 non-profit organisationen DSDM. Foreningens formål var at finde en alternativ projektledelsesmetode, der egnede sig til at styre softwareudviklingsprojekter, der er karakteriseret ved et meget højt udviklingstempo. Nye tilgange blev testet, erfaringer blev indsamlet og i 2001 skrev DSDM så sit Agile Manifesto.

Nu var der bare et problem –  virksomhederne og i særlig grad det offentlige turde sjældent bruge de agile projektledelsesmetoder, der var udsprunget af bl.a. DSDM’s arbejde. De levede ikke op til kravene om kontrol og styring af projektet. Derfor gik DSDM sammen med den førende eksamensudbyder inden for projektledelse, APMG, og udviklede en metode som rummer det bedste af begge verdener; agilitet og stringens.

AgilePM® er en effektiv metode til at styre projekter med skiftende krav, samtidig med at den kan integreres med f.eks. PRINCE2®. AgilePM® certificeringen er derfor både egnet til projektledere, som er vant til at arbejde ud fra en vandfaldsmodel, men som ønsker at arbejde mere agilt, og til projektlederen, som allerede har f.eks. en Scrum certificering, men mangler en måde at gøre den mere anvendelig i virksomheder med strenge formkrav. 

AgilePM® har fokus på arbejdsmiljøet

Som nævnt udspringer agil projektledelse i softwarevirksomheder, men også for projektledere generelt gælder det i dag, at udviklingen går så stærkt, at projekter konstant ændres. Den grundige planlægning fra foråret er måske allerede forældet efter sommerferien. Det høje tempo gør det svært at overholde alle målsætninger for tid, budget og specifikationer. Ifølge erhvervspsykolog og konsulent i AgilePM®, Thomas Pulawski, giver det ofte både dårlige resultater og ikke mindst et dårligt arbejdsmiljø i projektorganisationen, hvis enhver ændring er et nederlag. Der er adskillige eksempler på, at projekter ender i dårlig stemning og stressede medarbejdere, fordi projektet ikke er gået, som man havde regnet med. AgilePM® er favorabelt, fordi man forbereder sig på ændringerne, i stedet for at prøve at undgå dem. Det er med til at sænke stressniveauet og kan i sidste ende forhindre sygemeldinger, som kan have store konsekvenser for den enkelte medarbejder og for projektorganisationen som helhed.

On cost – on time

Agil projektledelse handler om hurtigt og adræt at styre projektet, så det leverer mest muligt værdi i en omskiftelig omverden. Ændringer er en del af planlægningen og dermed arbejder man ikke bare hen imod det aftalte resultat, men også det bedste resultat. Hovedprincippet i AgilePM® er, at levere on time og on cost og der er derfor hele tiden focus på deadlines og omkostninger, som er de primære styringsredskaber. AgilePM® giver en fleksibel men kontrolleret proces, der kan benyttes til at levere kvalitetsløsninger.

Læs mere om AgilePM® og vores e-learning eller tilmeld dig et af vores kurser her.Skriv et svar

Scroll Up //