Agile® Pakken –
Scrum Master Certified, AgilePM® & PRINCE2® Agile Practitioner

Få et godt overblik over de forskellige agile metoder, og hvordan de kan kombineres i dit praktiske arbejde.

Spar penge ved at købe 3 kurser på én gang

Løbende opdatering af kursusindhold fra 2016 til 2019

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  Hvordan man tænker og arbejder i agile projekter.

✔  De nødvendige værktøjer, således at det bliver muligt at håndtere og lede et Scrum projekt.

✔  Hvordan man lægger fundamentet for succesfulde agile projekter.

✔  Om de forskellige ledelsesstilarter der kræves for at agile projekter er succesfulde.

✔  Om projektprocessen i agile projekter.

✔  Hvordan agil påvirker din rolle og ansvarsfordeling.

✔  At skalere projektet til identificere forretningsmæssige behov, uden at gå på kompromis med organisationens behov for styring og ledelse.

Hvorfor vælge Agile® Pakken?

Inden for projektledelse taler alle om agilitet, altså være fleksibel men stadigvæk i kontrol. Der findes en lang række forskellige projektrammeværk om agilitet, hvor Scrum klart er det mest brugte. Årsagen til dette er at det er det mest simple rammeværk, men desværre kan det sjældent stå alene.

I større projekter arbejder man typisk både med en projektleder og agile teams samtidigt. AgilePM® og PRINCE2 Agile® giver begge svaret på, hvordan man kombinere de 2 roller. AgilePM anvendes typisk, hvor man arbejder med produktbaserede udvikling, hvor PRINCE2 Agile® henvender sig til projektledere der allerede har en PRINCE2® certificering.

Forudsætninger

For at tage en PRINCE2 Agile® Practitioner certificering er det en forudsætning at du har en af følgende certificeringer: PRINCE2® Foundation (eller højere) , Project Management Professional® (PMP), Certified Associate in Project Management® (CAPM), IPMA Levels A, B, C eller D®.

Hvem er disse kurser til? 

Scrum Master Certified™ er for dig, der står for at coache og rydde hindringer for udviklingsteamet, og som skal sikre at alle processer bliver overholdt. (servant leadership)

AgilePM® er er en velegnet projektmetode til både nye dynamiske organisationer, men også til ældre mere hierarkiske opbyggede organisationer, som ønsker at arbejde mere fleksibelt og bevæge sig væk fra klassiske vandfaldsmodeller.

PRINCE2 Agile® practitioner er relevant for dig, der allerede har erfaring med at kombinere projektmetoderne – enten som projektleder eller teamleder, Scrum Master eller Product Owner. Det er en forudsætning for kurset, at du i forvejen har en basal certificering i projektledelse – enten PRINCE2® Foundation, , IPMA eller PMP.

Beskrivelse af Agile® Pakken

Scrum er et udpræget fleksibelt ledelsesværktøj, der kan tilpasses mange fagområder, kulturer og brancher. Alt er baseret på massiv best practice viden og rammeværket har bevist sig selv for længst. Det er den mest udbredte best practice metode til agil projektledelse og produktionsstyring verden over.

AgilePM Foundation lever op til sit navn, da den bidrager med de grundlæggende principper, som er nødvendige for at formidle et succesfuldt projekt, samtidig tages degree-of-scope og agilitet i betragtning, hvilket mange andre metoder ikke gør.

PRINCE2 Agile Practitioner er verdens mest komplette samling af agile projektledelsesmetoder og giver dig mulighed for at fokusere på både ledelse og levering og fungerer med en hvilken som helst etableret fleksibel tilgang.

Du har også mulighed for at tage kurserne på engelsk – køb pakken her.

Anbefalede rækkefølge:

  1. Scrum Master Certified™, da den giver et grundlæggende kendskab til det at arbejde agilt. Fokus på det agile mindset som skal bruges til de næste certificeringer.
  2. PRINCE2 Agile® Practitioner, Hvor man lærer, hvordan man kombinerer PRINCE2® med den agile måde at arbejde på.
  3. AgilePM®, Mere helstøbt rammeværk, hvor nye roller bliver introduceret i en 100% agil projektorganisation. Meget stærk på Governance.

Målet med kurserne

Scrum master sætter kursisterne i stand til at varetage Scrum Master rollen i professionelle sammenhæng. Scrum Master guider, faciliterer og underviser Scrum praksis til alle involverede i projektet, rydder hindringer for holdet, og sikrer, at Scrum-processer følges.
AgilePM® foundation forklarer hvordan man lægger fundamentet for succesfulde agile projekter, og hvordan et agilt projekt varetages.
Tydeliggøre de forskellige ledelsesstilarter der kræves for at agile projekter er succesfulde (sammenlignet de traditionelle projekter).
Med en certificering i PRINCE2 Agile vil du i højere grad kunne indgå i diskussioner og overvejelser om, hvordan virksomhedens projekter styres og ledes, og være med til at fastlægge metoder som anvendes til projektstyring og udvikling.

Undervisningsform

Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Om trænerne

Scrum Master Certified

Jesper Hansen, Akkrediteret træner i Scrum™
Jesper er certificeret projektleder internt i General Electric og Capgemini samt eksternt certificeret inden for Scrum™, PRINCE2®, MSP®, AgilePM® og IPMA. Han har 10 års erfaring med fuldtids projekt- og programledelse inden for flere forskellige brancher: det offentlige, forsikring, instrumentudvikling, Liv & Pension, finans og produktudvikling. Underviser primært i Scrum™ og AgilePM®.

AgilePM Foundation

Jakob Rasmussen, Management Consultant at Implement Consulting Group
Jakob er certificeret i PRINCE2®, MSP®, PRINCE2 Agile® and P3O® are registered trademarks of AXELOS Limited. AgilePM® is a registered trademark of APMG International.

PRINCE2 Agile Practitioner

Thomas Pulawski, Akkrediteret træner i PRINCE2® & Change Management™.
Thomas har mere end 19 års erfaring. Han har arbejdet som projektleder, programleder, samt generel afdelingsledelse primært indenfor IT branchen. Underviser primært i Change Management & PRINCE2®.

Pakke med 3 agile online kurser hos Mentorix

Prisen er eksklusiv moms

10 timer og 47 min. video
97 supplerende materialer
33 tests
60-75 timer anslået studietid
12 måneders adgang
Computer, tablet og mobil
3 online eksamener
2 officielle online manualer*
Scrum online manual kan tilkøbes
Bevis på dine 3 certificeringer
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Gratis re-take eksamen* - læs mere her

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: Agile® Pakken

Scrum Master Certified™

Dette afsnit giver en forklaring på, hvad Agile er, og hvad det vil sige at være “adaptiv.” Der er rigtig mange Buzz Words omkring “Agile:” Agile Approach, Agile Methodology, Agile Teams, Scrum etc. Dette afsnit giver en forklaring på, hvad Agile er, og hvad det vil sige at være “adaptiv.

Introduktion

Grundregler for kurset, målsætninger, udbytte og en beskrivelse af de læringsmetoder der bliver anvendt i kurset. Der gives tillige et overblik over, hvilke andre kurser der udbydes, ligesom eksamensvilkårene kort bliver gennemgået. Hvis man vil vide mere om eksamen, gå til selve menupunktet “Eksamen.”

Agile Overblik

Agilitet er vores evne til skabe og reagere på ændringer med henblik på øge produktiviteten i et udfordrende arbejdsmiljø.

Agile Manifest

Hele grundtanken omkring det at arbejde agilt er beskrevet i det agile Manifest som punkt for punkt er gennemgået.

Agile Metoder

Agile blev ikke udviklet på én enkelt dag. Projekt vandfaldsmodellen har ved flere lejligheder vist sig at være utilstrækkelig. Adaptive projektledelse giver mere dynamik, fleksibilitet og mulighed for, at man kan reagere på ændringer på en helt ny måde.

Scrum Overblik

Scrum er den mest populære agile metode i verden. I dette afsnit får du et hurtigt overblik over de forskellige komponenter, som består af 6 Aspekter, 6 Principper og 19 processer.

5 videoer – 72 min.

Med “Core Roles” mener vi på dansk at have en nøglerolle.  “Non Core Roles” er, hvad der svarer til projektets interessenter. Ligesom i alle andre projektmodeller afhænger et Scrum projekts succes ofte af evnen til at håndtere projektets interessenter. En undervurderet diciplin også her i Scrum. Også i Scrum projekter vil det være at foretrække at lave en egentlig interessentanalyse.

Product Owner

Product Owner er en “Core Role” og projektets beslutningstager. Ofte kaldet “Voice of the Customer.”

Scrum Master

Scrum Master er en “Core Role”. Rollen er baseret på konceptet en “Servant Role” – altså en slags tjener for de øvrige Scrum deltagere.

Scrum Team

Scrum Team er en “Core Role”. Teamet har ansvaret for at alle krav er forstået og leveret efter aftale til Product Owner. I Scrum er teamet “self-organized.”

Non-core Roles

Er de roller som ikke er en del af den daglige drift, men de er alle vigtige interessenter i forhold til de agile projekter. Af None Core-roller kan nævnes: Kunder, brugere, sponsorer, leverandører og Scrum Guidance Body.

5 videoer – 36 min.

Faserne minder meget om dem, vi kender i almindelige vandfalds-projekter. Den helt store forskel er, at alle faser gennemføres i forbindelse med et enkelt sprint (normalt 2-4 ugers varighed), hvilket i princippet betyder, at der skal leveres produkter klar til aflevering til kunden umiddelbart efter hvert sprint. På den måde bringes alle processer i spil, og alle integrationspunkter bliver testet i forhold til den faktiske situation. Problemer og risici bliver af samme årsag identificeret i starten af projektet, hvilket er med til at spare værdifuld tid og penge.

Initiate

Den første fase i et Scrum Projekt er Initiate Phase, hvor følgende processer er repræsenteret: Create Project Vision, Identify Scrum Master, Identify stakeholders, Form Scrum Team, Develop Epic(s), Create Product Backlog og Conduct Release Planning.

Plan and Estimate

Som en del af denne fase er Scrum Teamet involveret i følgende processer: Creates, approves, estimates and commits user stories, creates and estimates tasks og creates the Sprint Backlog.

Implement

I implementeringsfasen eksekveres der opgaver med henblik på at levere de forventede produkter. Følgende faser er involveret: Creation deliverables, Conduction Daily Standup Meeting, Groom Prioritized Product Backlog.

Review and Retrospect

Omhandler review af leverancer i forhold til kunden, men også review i forhold til teamet. At kigge tilbage, på hvad vi har lært, er en af grundelementerne i hele den Agile tankegang. Fasen involverer følgende processer: Convene Scrum of Scrums, Demonstrate and validate Sprint, Retrospect Sprint.

Release

Fokus på accept af leverancen til kunden herunder sikre at viden bliver opsamlet, dokumenteret og evt. genbrugt i et nyt agilt projekt. Fasen omhandler følgende processer: Ship Deliverables og Retrospect Project.

20 videoer – 64 min.

Mange har den opfattelse, at Scrum kun er for små ukomplicerede projekter. Det er ikke sandt – Scrum kan sagtens skaleres op i forhold til programmer eller store projekter.

Overgang til Scrum

Eftersom Scrum i sin projekttilgang er markant anderledes end den traditionelle måde at køre projekter på, er det naturligvis interessant at se på, hvordan man kan komme igang. Enten kan man vælge Top Down eller Bottom up.

2 videoer – 26 min.

Praktisk viden omkring diverse test

Alle test er på engelsk, da eksamen også er på engelsk.
Der er tale om supplerende test, så se de ekstra test som eksamenstræning.

Opgave 1: Udarbejd en projektvision

På baggrund af Casen “VMfoods” udarbejd en projektvision. Når du har givet dit bud, så kig på, hvad andre kursister er kommet frem til. Formålet er at du selv er i stand til at skabe en vision på baggrund af den information der kan frembringes.

Opgave 2: Udarbejd en foreløbig product backlog

For at løse denne opgave skal du download den foreløbige product backlog i afsnittet “Materialer”. I listen ser du eksempler på “Epics”. Din opgave er at tilføje yderligere 5 Epic’s. Den eneste information du har er Casen.

Formålet er at du skal kunne identificere og producere Epics.

AgilePM® Foundation

Introduktion til AgilePM Foundation

At lede agile projekter kan kræve en anderledes ledelsesstil sammenlignet med traditionelle projekter. Traditionelle projekter er typisk forudsigeligt planlagt af projektlederen. I agile projekter er en højniveauplan udført tidligt og derfra er produktet skabt iterativt og gradvist stigende.

2 videoer – 13 min.

Filosofi i AgilePM Foundation

DSDM filosofien understøttes af otte principper, som bygger på det mindset og den opførsel, som er nødvendig for at filosofien gøres gældende.

1 video – 9 min.

Principper i AgilePM Foundation

Uden kollektiv anvendelse af de otte principper, så bringes DSDM filosofien ikke til livs, og hvis et team ikke følger alle principperne, så vil man ikke få det fulde udbytte af metoden.

1 video – 19 min.

Få succes med AgilePM Foundation

Nøglefaktorer er instrumentale i positioneringen af en succesfuldt DSDM projekt. Hvis disse faktorer ikke bliver mødt, så udgør de en signifikant risiko for DSDM-metoden.

1 video – 6 min.

Processen i AgilePM Foundation

Ulig andre agile metoder, så integrerer DSDM projektledelse og produktudvikling til en enkelt proces. For mange virksomheder er DSDM alt hvad der er behov for, dog opnår nogle virksomheder værdi ved at integrere DSDM med andre metoder for eksempel PRINCE2, PMI eller XP.

1 video – 5 min.

Produkter i AgilePM Foundation

Det agile projekt-framework DSDM beskrives som et sæt af produkter, som skal overvejes som projekter skrider frem. Disse produkter beskriver løsningen og alt det, som skabes med henblik på at hjælpe med processen, og alt det som er krævet til at hjælpe projektledelse og kontrol.

1 video – 11 min.

Personer og ansvar

Fundamentet for et succesfuldt projekt er folk, der arbejder effektivt sammen. DSDM vedkender dette og tildeler klare roller og forpligtelser til de inddragede personer i et projekt.

1 video – 17 min.

Koncepter i AgilePM Foundation

DSDM lægger vægt på udførlig planlægning og der defineres tre agile projektplanlægningskoncepter, seks testkoncepter og fire sporings- og kontrolkoncepter.

1 video – 12 min.

Prioritering i AgilePM Foundation

MoSCoW er en teknik som anvendes til at prioritere.

Timeboxing er en veldefineret proces, hvori man kontrollerer skabelsen af lavniveau produkter i en iterativ måde med flere specifikke evalueringspointer, for at sikre kvaliteten af disse produkter og effektiviteten af leveringsprocessen.

2 videoer – 11 min.

Praksis i AgilePM Foundation

Formidlingsworkshops, modellering og iterativ udvikling er DSDM praksisser, som hjælper med at holde fokus på og sikre at den rette løsning er leveret.

1 video – 8 min.

PRINCE2 Agile® Practitioner

Overblik over Projekter og den agile tilgang

Introducerer PRINCE2 Agile og sammenligner kendetegnene ved projekter og daglig drift, og forklarer basale, agile idéer i forhold til dette.

Overblik – PRINCE2 og Agile

Giver et overblik hvordan et PRINCE2 Agile projekt ser ud, og gennemgår processerne i PRINCE2 fra en agil synsvinkel.

Et overblik over PRINCE2 – Hvad skal fastlåses og hvad skal være fleksibelt?

Vi gennemgår elementerne i PRINCE2 herunder principperne, temaerne, processerne og projektmiljøet. Derudover vi kigger på fleksibiliteten i de 6 projektvariable (fra PRINCE2), og på de 5 projektmål (Agile) som har indflydelse på hvad der er fleksibelt.

6 videoer – 66 min.

Agile og PRINCE2-principperne

Viser, at agilitet er helt kompatibelt med PRINCE2 principperne. Beskriver den rette adfærd som kendetegner succesfulde PRINCE2 Agile projekter.

Agile og PRINCE2-temaerne

Undersøger hvordan PRINCE2 temaer tilpasses den agile måde at arbejde på.

Businesscase temaet

Forklarer hvordan agile koncepter eksempelvis Business Value er indarbejdet i Businesscasen i PRINCE2.

Temaet organisation

Beskriver arbejds-relationen imellem PRINCE2-roller og agile teamroller til forskellige projektstrukturer.

Temaet Kvalitet

Diskuterer relationerne mellem kvalitet og krav i et PRINCE2 Agile projekt.

Temaet planer

Viser sammenhængen mellem PRINCE2-måden at planlægge på og den agile tilgang til planlægning med fokus på samarbejde og medindflydelse fra gruppen.

Risiko-temaet

Forklarer hvordan det agile mind-set virker sammen med traditionel PRINCE2 risikohåndtering.

Temaet ændringer

Beskriver hvordan PRINCE2 forandrings-håndtering virker i sammenhæng med de agile teknikker der benyttes til håndtering af forandringer i forbindelse med udvikling og levering i projekter.

Temaet Fremdrift

Dækker alt om agile teknikker til måling af fremdrift i et agilt projekt.

11 videoer – 72 min.

Agile og PRINCE2-processerne

Introducerer hvordan agile aktiviteter passer ind i nøgleprocesserne i PRINCE2.

Agil forberedelse – Start af projekt og Initiering af projekt

Identificerer de agile teknikker der kan bruges i PRINCE2 faserne Start af et projekt og Initiering af et projekt.

Ledelse af et projekt

Understreger fordelene ved at bemyndige projektlederen og leveranceteamet, så beslutninger kan tages uden unødig forsinkelse.

Styring af en fase

Beskriver forholdet imellem projektlederen og leveranceteamet, og brugen af agile teknikker til review.

Styring af produktleverancer

Dækker en lang række agile koncepter og teknikker, der støtter produktudvikling og leverance, såsom Kanban, Lean Startup og MVP (Minimum Viable Product). Desuden dækkes også forholdet imellem projektleder og leveranceteam.

Ledelse af en faseovergang

Beskriver hvordan agile koncepter såsom hyppige leverancer kan give den sikkerhed, som styregruppen leder efter ved afslutningen af en fase.

Afslutning af et projekt

Viser at den agile arbejdsproces med trinvise leverancer er fuldt kompatibel med processen Afslutning af et projekt i PRINCE2.

Tilpasning af PRINCE2 til et agilt miljø

Giver vejledning i hvordan et agilt informationsflow påvirker ledelsesprodukterne i PRINCE2.

11 videoer – 73 min.

Agilometeret

Forklarer det værktøj der benyttes til at vurdere det agile projektmiljø, for at kunne tilpasse PRINCE2 på den mest effektive måde.

Krav og user stories (brugervendte krav)

Forklarer hvordan krav defineres og prioriteres i et sprog, der er kompatibelt med den agile måde at arbejde på.

Rigelig Kommunikation

Sætter fokus på værdien af god kommunikation for at opnå den fulde effekt af agile arbejdsmetoder.

Hyppige leverancer

Viser hvordan projekter planlægges, så der tages behørigt højde for det agile koncept vedrørende hyppige leverancer.

Agile kontrakter

Udforsker forskellige måder at løse konflikter imellem traditionelle leverandørkontrakter, og agile leverancer, ved at anvende begreber så som MVP (Minimum viable product – Mindst mulige “levedygtige” produkt) og arbejdsbeskrivelser.

Andre værktøjer og retningslinjer (Appendix)

I forlængelse af bogens forskellige kapitler, findes der en række appendikser, som hver især støtter en agil transformation eller skalering. Heriblandt råd og vejledning til agile projektledere, samt den fulde beskrivelse af Scrum.

9 videoer – 60 min.

Struktur

  • Objektiv test
  • 50 spørgsmål som alle giver 1 muligt point
  • 30 spørgsmål skal besvares korrekt for at bestå – altså 60 % rigtige svar
  • 2½ times varighed (150 minutter).
  • Tillægstid 25 % hvis eksamenssproget ikke er dit modersmål.
  • Det er tilladt at medbringe den officielle PRINCE2 Agile manual, men ikke andre hjælpemidler.

PRINCE2 Agile Practitioner eksamener kan tages på engelsk.

2 videoer – 47 min.

Hvad kan man bruge et Health Check til

Det fungerer på den måde, at Du bliver stillet en lang række spørgsmål omkring agilitet indenfor 4 forskellige områder: Adfærd, projektmiljøet, processerne og teknikker. Svarer man JA til spørsmålet opfylder man et delkrav til det at være og opføre sig agilt.

Når alle spørgsmålene er besvaret kommer der en udtagelse om det nuværede niveau i Din virksomhed / i dit projekt / i dit team.

Spørgsmålene skulle meget gerne øve bevistheden om, hvor I / Du er i forhold til den agile rejse. Resultatet af øvelsen er ikke så væsentlig. Har I brug for hjælp til at komme videre, så kan vi anbefale at I kigger på tilvalgs produkterne, hvor I har mulighed for at købe agile coach timer.

Af Jesper Hansen, Agil instruktør.

2 videoer – 47 min.

Hvad købte andre?

Change Management Foundation

Prisen er eksklusiv moms

10 timer og 47 min. video
97 supplerende materialer
33 tests
60-75 timer anslået studietid
12 måneders adgang
Computer, tablet og mobil
3 online eksamener
2 officielle manualer
Scrum manual kan tilkøbes
Bevis på dine 3 certificeringer
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Gratis re-take eksamen
//