AgileSHIFT® 

Lær at trives i et konstant voksende og konkurrencedygtigt marked.

Med AgileSHIFT® vil du kunne forstå og erkende, hvorfor transformation er nødvendig i din organisation.

Antal tilmeldte: 21 | Seneste opdatering af kursusindhold: 2019 | Gennemsnitlig beståelsesprocent: 100% | Sprog: Dansk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  Hvorfor transformation i din organisation er nødvendig.

✔  Hvordan du kan tænke anderledes og få mere ud af de forskellige forandringsinitiativer i din virksomhed.

✔  Om agile og lean måder at arbejde på, så du kan arbejde mere fleksibelt med det samme.

✔  At være en del af en kultur, hvor der er organisatorisk fleksibilitet.

✔  Om hvordan du kan bruge den skræddersyede ramme til at mestre forandring i din organisation.

✔  Hvordan man fortsat involverer interessenter mens organisationen gennemgår forandring.

Forudsætninger

Der er ingen krav for at tage vores AgileSHIFT kursus.

Hvem er dette kursus til? 

AgileSHIFT har til formål at “ændre enablers” – det vil sige ledere eller enkeltpersoner, der har en aktiv rolle i forretningstransformation. Typiske roller kan blandt andet være:

 • Transformation lead/manager.
 • Change lead/manager.
 • Coach eller influencer.
 • Senior roller inden for Product Management, Portfolio (PMO), Finance, HR, Legal, Sales & Marketing.

AgileSHIFT er designet til at have et holistisk syn på organisationer. Certificeringen i sig selv er målrettet til virksomhedsniveau.

Beskrivelse af AgileSHIFT®

AgileSHIFT er den seneste akkrediterede uddannelse og certificering fra Global Best Practice udbyder, AXELOS. Metoden er designet til at understøtte organisationer, der er i et omskifteligt miljø, som også er præget af stor konkurrence. På sigt er udvikling et krav for at overleve, og det betyder, at alle virksomheder bør tilpasse sig den nye dagsorden. Det involverer blandt andet, at ny teknologi skal integreres, og når kundernes behov ændrer sig, skal nye innovative produkter erstatte eller supplere de eksisterende produkter.

For at få udbytte af det fulde potentiale i virksomheden, skal alle involveres. Derfor er det ikke kun Scrum teamet, som skal tænke og arbejde agilt. Det er derimod hele organisationen, der skal være i stand til både at drifte den eksisterende forretning, og kunne forandre og udfordre den eksisterende forretning og dens produkter.

Alternativet er, at virksomheden bliver spist af små agile virksomheder, der nævnes i manualen som ”Disruptors”. Gode eksempler på virksomheder som ikke har forstået dette budskab er blandt andet: ”Blockbuster”, ”Kodak” Radio- og TV-forretninger og vi kunne blive ved.

Målet med kurset

 • Genkend og forstå, hvorfor transformation er nødvendig i din organisation.
 • At udnytte lean og agile metoder til at kunne arbejde på mere fleksible måder med det samme.
 • Lære at være en del af en kultur med organisatorisk fleksibilitet og bruge den skræddersyede ramme til at mestre forandring i din organisation.
 • Forklaring af, hvorfor organisationer har behov for at skabe en agil virksomhedskultur.
 • Konceptet omkring det framework, som AgileSHIFT består af
 • Om AgileSHIFT som en leveringsmetode.

Undervisningsform

Gennem videobaseret e-learning studerer du selv undervisningen, som du kan streame, hvor og når det passer dig, og i dit helt eget tempo. Kombinationen af supplerende materiale, testeksaminer, videoer og quizzer giver dig god støtte gennem hele forløbet.

Om træneren

Jesper Hansen, Akkrediteret træner i Scrum®

Jesper er internt certificeret i Capgemini og General Electric, samt eksternt certificeret inden for IPMA, PRINCE2®, MSP®, AgilePM® og Scrum™. Han har mere end 10 års erfaring med program- og projektledelse på fuldtid inden for mange forskellige brancher, der blandt andet er inden for: forsikring, det offentlige, instrumentudvikling, Liv & Pension, finans og produktudvikling. Han underviser mest i AgilePM® og Scrum™.

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

3 timers video
35 supplerende materialer
5 tests
12-18 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel AgileSHIFT online manual*
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
agileshift akkrediteret organisation

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: AgileSHIFT®

En skiftende kontekst

En organisation er altid udsat for løbende forandring, der drives af dynamikken mellem mennesker og organisationer. Herunder er nogle eksempler på dette:

 • Teknologisk innovation
 • Arbejdskonstelationer som outsourcing, partnerskaber og sammenlægninger af virksomheder
 • Krav til regulering i forhold til kunder, staten eller institutioner

Agilitet i virksomheden

Den evne en organisation har til at tilpasse og flytte sig hurtigt, for at kunne tilbyde de produkter og services, som kunderne efterspørger.

Overblik over AgileSHIFT

Her gives et overblik over, hvordan man forstår det perspektiv AgileSHIFT skal ses i.

8 videoer – 47 min.

Rammeværket for AgileSHIFT

Du lærer om de forskellige dele, der indgår i rammeværket, og hvordan de virker i en sammenhæng.

Aktivér agile arbejdsmetoder på tværs i organisationen

Her lærer du, hvordan du aktiverer hele organisationen i forhold til at implementere en agil tankegang.

Strategisk tilpasning af organisationen

Du lærer, hvordan du opdeler organisationen i 3 niveauer. Herunder indgår især at forstå vigtigheden i at få mellemledere til at fungere i en agil organisation.

Principperne i AgileSHIFT

Du bliver introduceret for de 5 principper, der er defineret i AgileSHIFT. Principperne er de obligatoriske grundsten i modellen.

Praktik i AgileSHIFT

Her introduceres du for de 5 praktikker, som man bør bruge i et AgileSHIFT rammeværk. Disse praktikker er adfærdsregulerende elementer, der er med til at ændre medarbejdernes mindset.

15 videoer – 50 min.

Roller i AgileSHIFT

Fordelene ved at arbejde på en mere fleksibel måde anerkendes af AgileSHIFT teamet. Når man ellers ikke arbejder med sine daglige arbejdsopgaver, skal man forsøge at bidrage med at levere noget nyt – enten i form af processer, produkter eller services.

Workflows I AgileSHIFT

Følgende kan igangsætte et workflow:

 • Når en ineffektiv proces bliver identificeret
 • Man har fundet en potentiel mulighed for at forbedre måden at arbejde på
 • Man har modtaget en forespørgsel til en forandring

En AgileSHIFT iteration – Levering leveret trinvis

Når man ønsker, at organisationen skal fungere i agile kontekster, findes der mange forskellige måder at arbejde på. Metoder, der fokuserer på agilitet i leveringen er blandt andet Scrum, PRINCE2 Agile, AgilePM mm. AgileSHIFT fokuserer derimod på at få hele organisationen med, og derfor er denne metode ikke beregnet til at erstatte andre metoder, og den bruges derfor mere til at komplimentere andre velegnede rammeværker.

AgileSHIFT værktøjer og teknikker

Der findes mange forskellige værktøjer i AgileSHIFT, som organisationer/enkeltpersoner kan bruge på en fleksibel måde. De værktøjer og teknikker skal blandt andet hjælpe teamet med:

 • At være bedre til at organisere det arbejde, der skal laves
 • At forbedre arbejdsprocesser
 • At kommunikere mere effektivt mellem team og interessenter

13 videoer – 67 min.

AgileSHIFT® eksamen

 • 45 minutters eksamen
 • 33 spørgsmål
 • 20 rigtige svar for bestået eksamen
 • Tillægstid på 25% hvis du tager eksamen på et andet sprog end dit modersmål
 • Eksamen foregår uden hjælpemidler (closed book)

Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering og sprog ønsker du (eks. AgileSHIFT – DK)
 • Evt. en bemærkning – eksempelvis dysleksi

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra eksamensudbyderen, PeopleCert som guider dig videre. OBS! Mails fra PeopleCert kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

Agileshift eksamen tages på engelsk.

 • Webkamera (lokalet skal tjekkes inden start, så medbring et spejl, hvis du har et indbygget webkamera)
 • Mikrofon
 • Et lokale uden andre, hvor du kan tage eksamen
 • Fremvisning af billede-ID inden eksamen (kørekort, pas eller anden form for billede-ID)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, hvilket vil sige at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert.

Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning.

Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.

Eksamens gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

PeopleCert

Telefon: 43 31 49 67
(Bemærk, de er engelsktalende selvom du ringer til et dansk telefonnr.)
Email: customerservice@peoplecert.org

Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Selve eksamen bliver teknisk gennemført på dansk, medmindre du har bestilt den på et andet sprog. Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen vare, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg endvidere for at lokalet ikke referer til PRINCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (fx plakater, billeder, etc.).

For at få dit eksamens certifikat, skal du logge ind på PeopleCert og din profil og downloade certifikatet.

Du har adgang til e-learningen i 12 måneder. I denne periode skal du nå at tage eksamen. Ønsker du at forlænge adgangen til e-learningen, kan du få yderligere 6 måneders adgang. Det koster 1.250 kr. ekskl. moms ekskl. eksamen.

Kontakt os på kursus@mentorix.dk, hvis du gerne vil forlænge din adgang til e-learningen.

Hvad købte andre?

PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Agile Practitioner
Scrum Master Certified

Prisen er eksklusiv moms

3 timers video
35 supplerende materialer
5 tests
12-18 timer anslået studietid
3 måneders adgang
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel AgileSHIFT manual
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Gratis re-take eksamen
agileshift akkrediteret organisation
//