Management of Portfolios Foundation (MoP® Foundation)

Til dig, som håndterer strategiske forandringer under ledelse af en portefølje.

Forstå gevinsten ved at anvende porteføljestyring.

Gennemsnitlig beståelsesprocent: 100% | Antal tilmeldte: 28
Seneste opdatering af kursusindhold: 2019 | Sprog: Video på dansk, materiale og eksamen på engelsk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  Metoder og værktøjer til styring af fremdrift, ressourcer, økonomi, risici og afhængigheder i forbindelse med porteføljeledelse.

✔  Hvordan du samler et overblik over hele porteføljen.

✔  Hvordan du vurderer og prioriterer.

✔  Hvilke projekter der skal igangsættes.

✔  Hvordan du løbende holder øje med, at balancen i projektporteføljen er den rigtige.

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for dette kursus. 

Hvem er dette kursus til? 

Kurset er målrettet dig der har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper. Du kan være en leder i virksomheden med kobling til det strategiske niveau, eller du varetager en ledelsessupport funktion eller måske er du en del af et projektportefølje kontors support funktion, der kræver et detaljeret indblik, i de forskellige aspekter, af en porteføljestyring som disciplin.

Beskrivelse af Management of Portfolios® Foundation

Hvad er MoP? MoP® står for Management of Portfolios, og er en internationalt anerkendt tilgang til porteføljeledelse, som giver dig metoder og værktøjer til styring af fremdrift, ressourcer, økonomi, risici og afhængigheder i forbindelser med porteføljeledelse. Der er mange fordele ved at have en certificering i porteføljestyring. MoP® hjælper virksomheder med at besvare det fundamentale spørgsmål: er vi sikre på, at denne investering er den rette for os, og hvordan vil den bidrage til vores strategiske mål? Formålet er at sikre, at det er de rigtige initiativer, der gennemføres.

MoP Foundation kan også tages på engelsk – køb kurset her.

Målet med kurset

Med kursus og certificering i MoP® lærer du de nødvendige metoder og processer, der skal til i den daglige styring af virksomhedens projektportefølje. Du får indsigt i hvordan porteføljestyring samler og styrer alle virksomhedens igangværende initiativer der kører som programmer og projekter, og i hvordan du kan flette forandringsledelsen ind i disse initiativer for at skabe succes.

Undervisningsform

Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Om træneren

Kenny Munck, Akkrediterede træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.

Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.

Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

3 timer video
39 supplerende materialer
7 miniquizzer
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel MoP online manual*
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Gratis re-take eksamen* - læs mere her
Mentorix er akkrediteret udbyder af PeopleCerts' MoP kursus.

1 måneds gratis adgang – Uden forpligtelser

*Bemærk: Kurser købt efter den 20. december 2021 vil ikke få tilsendt en fysisk manual. Der vil i stedet være en online manual tilgængelig på kurset.

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: Management of Portfolios® Foundation

Introduktion til MoP Foundation

Dette kapitel giver dig en introduktion til kurset og hvem der er målgruppen. Den beskriver hvad porteføljestyring er, og hvordan det passer ind i resten af de best practice metoder, der anvendes i en virksomhed. Til sidst forklares, hvad man ikke skal forvente af porteføljestyring.

1 video – 3 min.

Forklaring af MoP

Du får et overblik over porteføljestyrings-modellen, som danner grundlaget for resten af kurset. Vi giver dig fordelene ved at arbejde med porteføljeledelse.

1 video – 9 min.

Kontekst i MoP

Vi starter med at diskutere den tilgang du vælger til porteføljeledelse og at det er vigtigt, at overveje den organisatoriske sammenhæng, som I vil implementere porteføljeledelse i.

Vi fortsætter med at forklare porteføljeledelses-modellen, hvor forandringer og BAU skal balanceres. Så kigger vi på sammenhængen mellem strategisk planlægning og porteføljeledelse, og derefter på porteføljeledelse og dens relationer til andre funktioner og afdelinger i virksomheden.

Til sidst i videoen kigger vi på de overvejelser, som I kan gøre jer omkring jeres virksomheds behov for et projektkontor, og de snitflader som et projektkontor vil have i jeres virksomhed, hvis I vælger at oprette et sådan projektkontor.

1 video – 11 min.

Beskrivelse af principper, processer og teknikker til effektiv styring af fordele (gevinster) og realisering i et forandringsinitiativ.

Principle 1: Senior management commitment

Accept eller godkendelse fra den øverste ledelse

Principle 2: Governance alignment

Enighed om roller og ansvar

Principle 3: Strategy alignment

Afstemning af strategien

Principle 4: Portfolio office

Porteføljekontor

Principle 5: Energized change culture

Energidrevet forandringskultur

6 videoer – 20 min.

Cyklussen i MoP

I dette afsnit gennemgår vi de to porteføljeledelses-cyklusser og forklarer, hvordan de påvirker hinanden. Vi diskuterer tilgange til, hvordan man kan implementere porteføljeledelse i organisationen, og hvordan organisationens energiniveau spiller en vigtig rolle i implementeringen af porteføljeledelse. Til sidst taler vi om, hvilke metoder man kan benytte for at påvirke det eksisterende energiniveau i organisationen.

1 videoer – 9 min.

Vi starter med at beskrive hvad Definitions-cyklussen indeholder – nemlig de fem praksisser, som vi går i dybden med efterfølgende. Vi afrunder denne video med at forklare formålet med definitions-cyklussen.

Øvelse 1: Forstå

Formålet med FORSTÅ er at få overblik og gennemsigtighed over, hvad der er i portefølgen.

Øvelse 2: Kategorisér

Formålet med KATAGORISER, er at gøre det lettere for ledende beslutningstagere at forstå sammensætningen i porteføljen.

Øvelse 3: Prioritér

Formålet med PRIORITER, er at hjælpe ledelsen med at prioritere initiativerne ud fra betydningsfuldhed, vigtighed, fordele, ressourcer og risiko. (Fordele vil typisk være økonomiske fordele)

Øvelse 4: Balancér

Formålet med BALANCE, er at sikre en ordentlig balance mellem de prioriterede initiativer med hensyn til timing, forretningseffekt, dækning af strategiske objekter mv.

Øvelse 5: Planlæg

Formålet med PLAN, er at indsamle oplysninger og at opbygge en porteføljestrategi og leveringsplan, der skal godkendes af Portfolio direktion group. (Investment committee)

6 videoer – 50 min.

Vi starter med at beskrive hvad Definitions-cyklussen indeholder – nemlig de fem praksisser, som vi går i dybden med efterfølgende. Vi afrunder denne video med at forklare formålet med definitions-cyklussen.

Øvelse 6: Ledelseskontrol

Formålet er at sikre, at fremskridt på individuel og porteføljeniveau regelmæssigt overvåges mod baseline. Dette hjælper med at sikre, at leveringen forbliver på rette spor, og at porteføljen fortsat er strategisk tilpasset.

Øvelse 7: Håndtering af fordelene

Formålet er at klarlægge og håndtere de fordele der bliver skabt af en portefølge. Vi sikrer på den måde den bedste udnyttelse af de tilgængelige ressourcer med henblik på at øge den operationelle produktivitet, hvilket øger muligheden for at de strategiske mål bliver mødt.

Øvelse 8: Økonomistyring

Formålet er at sikre at alle processer og principper er afstemt i forhold til FINANCIAL MANAGEMENT CYCLE og at de økonomiske overvejelser udgør et centralt element i alle beslutninger, der reagerer på initiativer og igangværende forslag både på individuelt og på kollektivt plan.

Øvelse 9: Risikohåndtering

Formålet er at sikre en konsistent og effektiv håndtering af de risici der bliver løftet op som portefølgerisici. Det gælder både på det individuelle- og kollektive plan. Det er afgørende vigtigt at levere alle leverancer i forhold til forandringen af en portefølge, da man ellers ikke er i stand til at opnå de ønskede værdier i forhold til organisationens strategi.

Øvelse 10: Interessentinvolvering

Formålet er at levere en koordineret tilgang til interessenthåndtering og kommunikation for at sikre:

 • Kundernes behov er identificeret og håndteret
 • Interessentsupport således at mål blive nået. Support vil normalt bestå af møder og anden form for involvering.

Øvelse 11: Organisationsstruktur

Formålet er at sikre gennemsigtighed omkring de beslutninger der bliver truffet, hvor, hvornår og hvilke kriterier er blevet anvendt.

Øvelse 12: Ressourcehåndtering

Formålet er at finde en måde hvorpå vi bedre kan forstå og håndtere mængden af ressourcer tilgængeligt i en portefølge.

8 videoer – 70 min.

Management of Portfolios® Foundation eksamen

 • 40 minutters multiple choice eksamen
 • 50 spørgsmål
 • Bestå eksamen med 25 rigtige svar
 • Det er ikke tilladt at medbringe manualen

Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering og sprog ønsker du (eks. MoP Foundation – EN)
 • Evt. en bemærkning – eksempelvis dysleksi

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra eksamensudbyderen, PeopleCert som guider dig videre. OBS! Mails fra PeopleCert kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

MoP Foundation eksamen foregår på engelsk.

 • Webkamera (hvis du har et indbygget kamera, skal du medbringe et spejl med, da eksamenslokalet skal tjekkes inden eksamen starter)
 • Mikrofon
 • Et lokale, hvor du kan tage eksamen uden at blive forstyrret
 • Du skal kunne fremvise billede-ID (pas, kørekort eller anden form for ID med fødselsdato og billede)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, hvilket vil sige at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert.
Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning.
Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.
Eksamens gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

PeopleCert:

Telefon: +45 43 31 49 67
(Bemærk, de er engelsktalende selvom du ringer til et dansk telefonnr.)
Email: customerservice@peoplecert.org

Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Selve eksamen bliver teknisk gennemført på dansk, medmindre du har bestilt den på et andet sprog. Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen vare, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg endvidere for at lokalet ikke referer til PRNCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (f.eks. plakater, billeder, etc.).

I løbet af dine 12 måneders adgang til e-learningen, skal du nå at tage din eksamen. Hvis du gerne vil forlænge din adgang til e-learningen med 6 måneder, koster det 1.250 kr. ekskl. moms ekskl. eksamen.

Skriv til os på kursus@mentorix.dk, hvis du ønsker at forlænge din adgang.

Hvad købte andre?

PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Agile Practitioner
Management of Risk® Foundation

Prisen er eksklusiv moms

3 timer video
39 supplerende materialer
7 tests
25-30 timer anslået studietid
12 måneders adgang
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel MoP manual
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Gratis re-take eksamen
Mentorix er akkrediteret udbyder af PeopleCerts' MoP kursus.
//