PRINCE2® Pakken

Til dig, som gerne vil tage PRINCE2® Foundation & Practitoner på én gang.

Spar penge ved at købe 2 kurser på én gang

Senest opdateret: 2020 | Antal tilmeldte: 13

Det kommer du til at lære…

✔  Principperne og processerne bag effektiv projektledelse.

✔  Temaerne der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid.

✔  At kommentere detaljerede forklaringer af alle processer, temaer og teknikker.

✔  Forholdet mellem processer, temaer, teknikker og PRINCE2® ledelsesprodukter.

Forudsætninger

En bestået PRINCE2® Foundation eksamen er et krav, for at kunne gå til en PRINCE2® Practitioner eksamen. Ellers er der ingen forudsætninger for, at kunne købe kurset. 

Beskrivelse

PRINCE2® teorien er baseret på erfaring fra tusindvis af projekter og bidrag fra utallige projektledere, projektsponsorer, undervisere og konsulenter i projektledelse. Organisationer der anvender metoden sikrer, at alle projektdeltagere taler samme prog, forstår hinandens roller og ansvar og benytter samme model til at gennemføre projektet. Dette vil øge succesraten for projektet samt forbedre det endelige projektresultat. Certificeringen er et internationalt anerkendt bevis, som du kan bruge i hele verden til at dokumentere dine kompetencer indenfor projektledelse.

Du har også mulighed for at tage kurserne på engelsk – køb pakken her.

Rækkefølgen:
Første trin af uddannelsen hedder PRINCE2® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.

Andet trin er PRINCE2® Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring.

Derudover tilbyder vi også det komplementære modul PRINCE2® Agile, som kombinerer agile projektledelsesmetoder med PRINCE2®. Det er en forudsætning at man har bestået PRINCE2® Foundation.

Målet med kurserne

PRINCE2® Foundation  giver dig de nødvendige værktøjer så du kan styre dit projekt i mål, uanset hvilken størrelse og type af projekt, du har ansvaret for. Forstå principperne og processerne bag god projektledelse og de temaer, der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid. Lær hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2® metoden, en metode du kan benytte til at sikre at alle deltagere bruger en fælles model og taler samme sprog i projektarbejdet.

Formålet med PRINCE2® Practitioner er at lære dig at anvende PRINCE2® til at styre og lede ikke-komplekse projekter i et miljø, der understøtter PRINCE2®.

Undervisningsform

Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Om træneren

Kenny Munck, Akkrediterede træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.

Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.

Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

11 timers video
159 supplerende materialer
40 tests
50-60 timer anslået studietid
12 måneders adgang
Computer, tablet og mobil
2 online eksamener
Officiel PRINCE2 manual
Bevis på dine 2 certificeringer
Gratis re-take eksamen

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursus indhold

PRINCE2® Foundation

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en af de mest udbredte projektledelsesmetoder i verden. Det er en struktureret projektledelsesmetode, der er baseret på erfaringer fra tusindvis af projekter – og bidrag fra utallige projektsponsorer, projektledere, projektteams, akademikere, undervisere og konsulenter. PRINCE2 er udviklet til at være generel, så den kan anvendes på alle projekter, uanset projektets størrelse, type, organisation, geografiske placering eller kultur.

1 video – 7 min.

Et mål med PRINCE2 er, at gøre de rette oplysninger tilgængelige på det rette tidspunkt, så de rette personer kan tage de rette beslutninger om projektet. De beslutninger indebærer korrigerende handlingereller implementering af foranstaltninger, der kan forbedre præstationen.

1 video – 10 min.

Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt faktisk styres i overensstemmelse med PRINCE2. Der er syv principper, og et projekt er kun et PRINCE2-projekt, hvis alle syv principper anvendes i projektet. PRINCE2-principperne beskrives i kapitel 3. PRINCE2 er en fleksibel metode, og et af principperne er, at den skal tilpasses, så den passer til projektets type og størrelse. Kapitel 4 beskriver, hvordan PRINCE2 tilpasses for at gøre det egnet til projektet.

1 video – 5 min.

PRINCE2-metoden er designet til at skulle tilpasses. Tilpasningen består ikke i at udelade dele af PRINCE2, da dette vil svække projektstyringen for hele projektet.

Tilpasning vedrører korrekt brug af PRINCE2 på ethvert givet projekt for at sikre den rette grad af governance, planlægning og kontrol i overensstemmelse med principperne i PRINCE2.

Indførelse af PRINCE2 i en organisation involverer to nøgleaktiviteter:

  • tilpasning af PRINCE2 for at oprette organisationens egen projektledelsesmetode
  • indlejring af den tilpassede metode ved at sikre, at medarbejderne i organisationen forstår og bruger den korrekt.

Disse aktiviteter introduceres i de følgende afsnit.

3 videoer – 12 min.

Temaerne beskriver aspekter af projektledelse, der skal håndteres løbende samt parallelt under hele projektet. De syv temaer forklarer præcist den særlige behandling, som PRINCE2 kræver i forbindelse med forskellige discipliner inden for projektledelse, samt hvorfor de er nødvendige.

29 videoer – 135 min

De syv processer beskriver hele forløbet, lige fra opstartsaktiviteten, når projektet skydes i gang over de forskellige faser i projektets livscyklus til den endelige projektafslutning. Hver proces omfatter tjeklister med anbefalede aktiviteter, produkter og tilknyttede ansvarsområder.

23 videoer – 106 min.

Dette kapitel giver en mere detaljeret vejledning til de organisationer, som ønsker at indføre PRINCE2 og især, hvad der er vigtigt at tage i betragtning ved:

● tilpasning af PRINCE2 med henblik på oprettelse af organisationens metode

● indlejring af den tilpassede metode i organisationens arbejdsgange og sikring af en udbredt anvendelse

Hver lektion indeholder en miniquiz som tester at Du har tilegnet dig den nødvendige viden for området. Det anbefales at du tager alle miniQuizzes, når du møder dem på din vej igennem kurset. I statistik kan du se, hvor godt Du klarer dig.

Til slut får du en praktisk test – Alle test er på dansk eller engelsk.
Der er tale om supplerende test, så se de ekstra test som eksamenstræning.

Du får en ordliste, som du kan bruge samtidig med at du læser og lytter til videoerne.

Få styr på forkortelserne, som bliver anvendt i løbet af kurset og i den virkelige verden.

PRINCE2® Practitioner

Introduktion til PRINCE2 Practitioner studiet samt en grundlæggende repetition af de bærende elementer i metoden. Herunder metodens struktur og de 4 integrerede elementer: Principper, Teamer, Processer og Projektmiljøet.

5 videoer – 20 min.

Projekter kan blive identificeret på flere forskellige måder, og der kan derfor være vidt forskellige informationer tilgængelige, når de startes. PRINCE2 kalder det, der igangsætter projektet, for projektkommissoriet.

3 videoer – 17 min.

PRINCE2 indeholder en organisationsstruktur, der definerer roller og ansvar for hvert medlem af en projektorganisation. Det er af afgørende betydning, at projektorganisationen skræddersyes i forhold til projektets behov.

13 videoer – 43 min.

Business Casen beskriver gyldige grunde til at forpligtige sig til et projekt. Den dækker det fulde omfang af projektet og omfatter forventede omkostninger, besparelser og forretningsmæssige udbytter.

6 videoer – 30 min.

Processen Ledelse af et Projekt begynder, når processen Start af et Projekt er gennemført. Ledelse af et Projekt bliver igangsat af anmodningen om at initiere et projekt.

2 videoer – 47 min.

Initiering af et Projekt skal etablere fundamentet for et vellykket projekt. Det kræver, at alle parter forstår, hvad projektet har til hensigt at opnå.

8 videoer – 27 min.

Projekter indfører forandringer, og forandringer indebærer risiko. PRINCE2 sikrer, at risikostyring er integreret i projektets planer. Risici identificeres og analyseres, og håndteringen allokeres til udspecificerede personer.

5 videoer – 20 min.

PRINCE2 kræver en kvalitet for alle leverancer. Det nødvendiggør, at formålet med hvert produkt samt dets kvalitetskriterier defineres, så produktet kan bygges til formålet.

7 videoer – 22 min.

PRINCE2 kræver en Projektplan, som Styregruppen og Projektlederen er enige om er realistisk. Metoden angiver ikke stilen for de planer, der skal udarbejdes, men anbefaler dog brug af produktbaseret planlægning.

7 videoer – 24 min.

Uanset om projekter er store eller små, skal det for alle projekter sikres, at de produkter, der fremstilles, vil levere de forventede udbytter, enten inden for det enkelte projekt eller som en del af et større program.

14 videoer – 55 min.

Processen Styring af en Fase angår Projektlederens daglige styring af fasen. Denne proces anvendes for hver leveringsfase i et projekt.

14 videoer – 55 min.

PRINCE2 baserer fremdriftsvurdering på afvigelsesstyring, hvor Projektlederen gives veldefinerede niveauer af myndighed i forskellige faser af et projekt at arbejde ud fra.

14 videoer – 55 min.

Dette tema håndterer ethvert projektemne lige meget om der er tale om ændringsanmodninger, udtryk for bekymring eller forespørgsler, og indarbejder en tæt relation til risikoanalyse.

14 videoer – 55 min.

Processen Styring af Produktleverancer ser projektet fra Teamlederens synspunkt, mens processen Styring af en Fase ser det fra Projektlederens synspunkt.

14 videoer – 55 min.

Et PRINCE2-projekt er kendetegnet ved at være midlertidigt – det har en begyndelse og en afslutning. Hvis et projekt mister dette kendetegn, mister man også nogle af de fordele, der er ved ikke blot at løse opgaven inden for rammerne af almindelig drift.

14 videoer – 55 min.

Introduktion til testeksamen for PRINCE2 Practitioner. Her kan du dowloade og løse en øvelse fra en tidligere test eksamen, se svar og følge trænerens gennemgang af de enkelte besvarelser.

14 videoer – 55 min.

Hvem er disse kurser til? 

Du kan være helt ny til PRINCE2® eller have flere års erfaring inden for projektledelse. Det er relevant for alle der arbejder med projekter. Practitioner kurset er for dig, der er Projektleder eller hvis du har en vigtig støtterolle til projektet som f.eks Projekt Support, kvalitetssikring eller som Teamleder i et projekt.

Hvad købte andre?

PRINCE2® Agile Practitioner
Change Management Foundation

Prisen er eksklusiv moms

11 timers video
159 supplerende materialer
40 tests
50-60 timer anslået studietid
12 måneders adgang
Computer, tablet og mobil
2 online eksamen
Officiel PRINCE2 manual
Bevis på dine 2 certificeringer
Gratis re-take eksamen
Scroll Up //