Hvad er IT Asset Management®?

Hvad er ITAM?

 

IT Asset Management (ITAM) handler ikke blot om at undgå million bøder og erstatningskrav for manglende licensbetaling, men i særdeleshed om at begrænse den forretningsrisiko, der ligger i ikke at have styr på sit it-setup – at fremme en positiv adfærd.

Dyre retssager, mangler tillid til virksomhedens ledelse, uklar risikoprofil udgør en risiko for mange virksomheder.

ITAM kurser giver deltagerne operationelle værktøjer til at optimere omkostningerne forbundet med virksomhedernes it-drift.

ITAM Foundation er et kursus, hvor du lærer systematisk at nedbringe virksomhedens økonomiske risiko, samtidig med at du optimere udgifterne til licensbetalinger.

Undervisningen tager derfor udgangspunkt i de eksisterende IT Service Management best practice processer og tilfører en operationel tilgang til at arbejde med ISO-standarder på tværs af ITAM områderne.

Med en certificering i ITAM får du papir på at du kan bidrage til at øge transparensen i virksomhedens risiko profil, der i sidste ende er en væsentlig faktor at vurdere virksomhedens værdi.

Få styr på ITAM certificeringerne

ITAM Foundation

Formålet med ITAM Foundation Certification er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af ITAM-området og hvordan de forskellige områder vedrører hinanden på tværs af funktioner og afdelinger. Derudover vil forholdet mellem ITAM og andre bedste praksisområder og standarder blive fremhævet.

IT Software Management Specialist

SAMS-certificeringskursuset har til formål at give deltagerne en grundlæggende forståelse i udviklingen og kontrollen af softwareaktivets livscyklus i sin helhed, fra den software, der erhverves til den, går gennem enten pensionering eller genudnyttelse. SAMS-kurset lægger vægt på at bruge eksisterende viden og processer inden for it-organisationerne som at indarbejde SAM med IT Services Management Best Practice, ISO Standards og eksisterende styrings- og projektmodeller.

Kommer snart som klassekursus på bookingplatformen.

It asset management foundation

Udtalelse fra en kursist

Mop Målgruppe

Jeg valgte Mentorix, fordi jeg fik muligheden for at forberede mig inden kurset via e-learning, samt at prisen var lav.
Overrasket positivt over e-learning, der virkede overbevisende.

Lars Berndorff-Nybo
Senior Programmer, D4 Solutions
Scroll Up