Klasseundervisning

AgilePM® Foundation

AgilePM er en agil metode, som hovedsageligt henvender sig til erfarne projektledere, der har arbejdet med klassiske projektmodeller og som ønsker at arbejde mere fleksibelt i forhold til forretningens skiftende krav og ændringer. Deltagerne klædes på til at kunne definere, strukture og igangsætte projekter efter AgilePM’s metode.

 Mentorix is an Accredited Training Organization (ATO) under APMG. AgilePM® and Swirl Device logo are trademarks of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved

 

 

Bestil kursusplads

Klasseundervisning
30.10.18, Nivå, Dansk, kr. 10.500,-
Lukket
Online-kursus
AgilePM® Foundation, English, kr. 5.995,-
Online Selfstudy incl. accredited e-learning, official AgilePM® manual and exam.

Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv moms

Information om undervisning

AgilePM er et agilt rammeværk, som giver dig mulighed for at lede projekter fleksibelt, samtidig med at den omkringliggende organisation kræver budgetter, business cases og styring af ressourcer.  På kurset gennemgåes grundbegreberne i AgilePM. Deltagerne opnår et overblik over, hvordan rammeværket implementeres i virkeligheden.

AgilePM’s tankesæt er, at der altid kommer ændringer og erkendelser gennem hele projektforløbet og at dette er en naturlig del af alle udviklingsopgaver, at vi bliver klogere og kan præcisere vores krav, jo længere i forløbet vi er. Slutproduktet i et agilt projekt kan være meget forskelligt fra det, der var planlagt i starten. Men på grund af den agile proces og styring, der foregår gennem hele projektet, sandsynliggøres det, at kunderne får det produkt, som de ønsker. Det skyldes, at teammedlemmerne løbende udvikler og tester produktet mod kundernes behov for at levere et fungerende produkt frem for at følge en forudbestemt plan.

Målgruppe

AgilePM er er en velegnet projektmetode til både nye dynamiske organisationer, men også til ældre mere hierakisk opbyggede organisationer, som ønsker at arbejde mere fleksibelt og derved bevæge sig væk fra klassiske vandfaldsmodeller.

Undervisningsform

Kurset gennemføres som klassekursus med vekslen mellem tavleundervisning og øvelser. Der må forventes 10-15 timers forberedelse i form af e-learning og læsning af manualen.

Forudsætninger

Projekterfaring samt kendskab til PRINCE2 og projektledelse generelt er en fordel, men det er ikke et krav.

Eksamen

Certificering afholdes som en del af dag to på kurset

-      Multiple choice med 50 spørgsmål

-      Bestås ved min. 50 % rigtige svar

-      Varighed: 40 minutter

-      Uden hjælpemidler.

Prisen inkluderer

-      To dages undervisning

-      Fuld forplejning de to undervisningsdage

-      Officiel AgilePM® manual

-      Adgang til e-learning

-      AgilePM® Foundation certificeringseksamen.

Firmakursus

Kurset tilbydes også som firmakursus, skræddersyet til netop Jeres virksomhed. Du er velkommen til at kontakte os for at drøfte mulighederne.

Undervisning med akkrediteret træner
12 mdr. online adgang til kursusmateriale før, under og efter kurset via PC, Tablet og mobil (✔)
2 eller 3 dages intensiv klasseundervisning
Interaktiv træning heri relevante cases
Statistik over din personlige performance ift. forberedelse
Plads til networking i pausen
Læsemateriale (officiel manual) (✔)
1 gratis prøveeksamen
Papireksamen på sidste kursusdag
Certificering ved bestået eksamen

 Info om afholdelsessted

med rutevejledning

Undervisere

Bliv klogere på Mentorix underviserne

”Underviseren var dygtig til at håndtere og rumme det meget forskellige forhåndskendskab deltagerne imellem.”

Jarl Tuxen, Adjunkt, KEA – Københavns Erhvervsakademi

Se flere

 I Tvivl?
Kontakt os

Læs om klasseundervisning

Undervisningsform

Scroll Up