Benyt MoP® Foundation (Porteføljestyring) til at arbejde målrettet mod virksomhedens strategiske mål.

 

Management of Portfolios – MoP® Foundation giver dig metoder og værktøjer til styring af fremdrift, ressourcer, økonomi, risici og afhængigheder i forbindelser med porteføljeledelse.

Du lærer bl.a hvordan du samler et overblik over hele porteføljen, hvordan du vurderer og prioriterer, hvilke projekter der skal igangsættes, og hvordan du løbende holder øje med, at balancen i projekt porteføljen er den rigtige, for at arbejde hen mod virksomhedens strategiske mål.

Benyt MoP® Foundation til at arbejde målrettet mod virksomhedens strategiske mål.

Med et kursus og en certificering i MoP® lærer du de nødvendige metoder og processer, der skal til i den daglige styring af virksomhedens projekt portefølje.

Du får indsigt i, hvordan porteføljestyring samler og styrer alle virksomhedens igangværende initiativer, der kører som programmer og projekter og i, hvordan  I kan flette forandringsledelsen ind i disse initiativer for at skabe succes.

Desuden får du kendskab til de roller og ansvarsfordelinger der benyttes i portefølje styring samt den nødvendige dokumentation og de styringsprocesser der anvendes for at sikre kontrol og fremdrift.

Kurset er målrettet dig der har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper.

Du kan være en leder i virksomheden med kobling til det strategiske niveau, eller du varetager en ledelsessupport funktion eller måske er du en del af et projektportefølje kontoen support funktion, der kræver et detaljeret indblik, i de forskellige aspekter, af en porteføljestyring som disciplin.

Porteføljestyring hjælper dig og din organisation med at få et overblik over den komplette projekt portefølje i virksomheden og med at vurdere sammensætningen af projekt porteføljen

Du kan benytte de beskrevne processer og teknikker i kurset til at evaluere og prioritere projekterne i jeres projektportefølje og til at træffe beslutninger om hvilket projekter, der skal implementeres i virksomheden og i hvilken rækkefølge. Derved får virksomheden metoder og værktøjer til at optimere udnyttelsen af de tilgængelige ressourcer i virksomheden. Du får også metoder til at sikre, at de igangsatte initiativer bidrager til at nå virksomhedens strategiske mål.

Hvordan foregår MoP kurset og eksamen?

Kurset foregår som et klassekursus – hvor du får undervisning i et lokale med andre kursister og af en fagspecialist. 

Du kan sparre med de andre deltagere og ikke mindst med din underviser og få svar på dine spørgsmål om emnet.

Mentorix is an Accredited Training Organization (ATO) by PEOPLECERT® on behalf of AXELOS.

The Swirl logo™  MoP®  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Mop logo
Scroll Up