Benyt MoP® Foundation (Porteføljestyring) til at arbejde målrettet mod virksomhedens strategiske mål.

 

Management of Portfolios – MoP® Foundation giver dig metoder og værktøjer til styring af fremdrift, ressourcer, økonomi, risici og afhængigheder i forbindelser med porteføljeledelse.

Du lærer bl.a hvordan du samler et overblik over hele porteføljen, hvordan du vurderer og prioriterer, hvilke projekter der skal igangsættes, og hvordan du løbende holder øje med, at balancen i projekt porteføljen er den rigtige, for at arbejde hen mod virksomhedens strategiske mål.

Benyt MoP® Foundation til at arbejde målrettet mod virksomhedens strategiske mål.

MoP Foundation online kurset giver dig

12 mdr. fuld adgang til videokurset og materialer, hvor der bl.a. er case studies, relevante værktøjer som du kan printe ud og bruge i dit arbejde.

Du kan teste din viden med quizzer og øvelser.

På platformen findes der et online community med andre deltagere. Her du mulighed for at sparrer med andre og en underviser, hvis du har spørgsmål du ønsker at få besvaret.

Eksamen og manual er inkluderet.
Pris for online kurset kr. 5.895
Læs om online eksamen her

Hvordan foregår blended kurset og eksamen?

Du kan tage kurset som et blended forløb, hvilket vil sige en blanding af e-læring og klasseundervisning.

Forløbet starter med, at du har fleksibiliteten til at forberede dig hjemme – eller hvor du nu har lyst, med adgangen til vores online kursus. Denne adgang kan du benytte dig af i et år, hvis der er noget teori, du ønsker at få genopfrisket.

Efter e-læringen er gennemført foregår den efterfølgende undervisning i et klasseværelse med andre kursister, hvor du fysisk kan sparre med andre deltagere og din underviser omkring udfordringer i den daglige projektledelse.

Pris for blended kurset kr. 10.500

Mop foundation

Med et kursus og en certificering i MoP® lærer du de nødvendige metoder og processer, der skal til i den daglige styring af virksomhedens projekt portefølje.

Du får indsigt i, hvordan porteføljestyring samler og styrer alle virksomhedens igangværende initiativer, der kører som programmer og projekter og i, hvordan  I kan flette forandringsledelsen ind i disse initiativer for at skabe succes.

Desuden får du kendskab til de roller og ansvarsfordelinger der benyttes i portefølje styring samt den nødvendige dokumentation og de styringsprocesser der anvendes for at sikre kontrol og fremdrift.

Kurset er målrettet dig der har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper.

Du kan være en leder i virksomheden med kobling til det strategiske niveau, eller du varetager en ledelsessupport funktion eller måske er du en del af et projektportefølje kontors support funktion, der kræver et detaljeret indblik, i de forskellige aspekter, af en porteføljestyring som disciplin.

Porteføljestyring hjælper dig og din organisation med at få et overblik over den komplette projekt portefølje i virksomheden og med at vurdere sammensætningen af projekt porteføljen

Du kan benytte de beskrevne processer og teknikker i kurset til at evaluere og prioritere projekterne i jeres projektportefølje og til at træffe beslutninger om hvilket projekter, der skal implementeres i virksomheden og i hvilken rækkefølge. Derved får virksomheden metoder og værktøjer til at optimere udnyttelsen af de tilgængelige ressourcer i virksomheden. Du får også metoder til at sikre, at de igangsatte initiativer bidrager til at nå virksomhedens strategiske mål.

Udvikling af kompetencer, som sætter skub i karrieren

Scroll Up