Ny projektleder? Bliv fuldt certificeret PRINCE2® projektleder

Hvorfor PRINCE2®?

Som projektleder skal du kunne forvalte virksomhedens investering i projektet. Heri ligger grundlaget for selve realiseringen af gevinster. PRINCE2® giver dig redskaber til at vurdere projekters levedygtighed samt redskaber til at definere og håndtere de risici, der er forbundet med at gennemfører projekter. Du vil også kunne tage ansvaret for at indfri målsætninger, lede projektteams og skabe transparente letforståelige aftaler mellem alle involverede og relevante omgivelser.

Metoden kan bruges på alle typer af projekter – store som små. IT- så vel som infrastrukturprojekter. Certificerede PRINCE® projektledere kan skalere metoden til et givent projekt, og dermed sikre optimal udnyttelse af ressourcer og ledelsestid. Som PRINCE2® certificeret projektleder kan du tale verdens mest udbredte ”projektledelsessprog”, og dermed tage din viden og erfaringer fra projekter videre fra organisation til organisation. Kunsten ligger i af skære projektet til, så man koncentrer sig omkring det vigtigste. 

Se Kursus: PRINCE2 Foundation

Uden PRINCE2®?

Organisationer der arbejder ikke arbejder efter en standard metode oplever ofte:

  • Projekthaler – ekstraarbejde med at færdiggøre projekter, man troede var færdige
  • Forsinkelser og overskridelse af frister – der bevirker at koordinering af forskellige projekter bliver gjort unødigt vanskeligt samt gevinstrealiseringen udebliver eller udhules
  • Projekter bliver dyre – både direkte som fx ressourcetræk over længere tid end planlagt og indirekte gennem skjulte omkostninger til fx at andre aktiviteter står standby
  • Øget risiko for projektet eller hele organisationen afhængig af hvor centralt projektet er for virksomhedens ve og vel.
  • Ubevist inkompetence da det kræver et fast målepunkt for at kunne vurdere sin succes eller forbedringspotentiale
  • Stress kultur, hvor aktiviteter er forsinket, ikke udført i den forventede kvalitet og hvor brandslukning er en konstant belastning for organisationen

Hvad er PRINCE2®?

PRINCE betyder: ”Projects In Controlled Environments”. “2” henviser til versionen nr. 2. Frit oversat betyder det at PRINCE2® er en metode, der er velegnet til alle typer af organisationer, der er kontrolleret af en ledelseslag. PRINCE2® anviser både, hvordan projekter styres på, samt hvordan og hvornår ledelsen inddrages effektivt. Kort sagt er PRINCE2® yderst velegnet til organisationer, der leder deres udvikling gennem projekter.

PRINCE2® metoden definerer også organisationens sprog omkring projektledelse, ved at introducere en række begreber for bl.a. styringsredskaber og dokumentation. Fordelen ved at fælles sprog omkring projektledelse er at, hele organisationen ensartet kan udveksle erfaringer og viden omkring projekter, og dermed modnes som projektorganisation og høste de gevinster, dette naturligt ved medfører. PRINCE2® metoden er baseret på over 60.000 casestudier verden over af alle typer af projekter, og er samtidig den mest anvendte ”best practice” metode for projektledelse verden over.

Virksomheder, der aktivt anvender PRINCE2®, kan bruge kræfterne på at lede projekter, fremfor at genopfinde en metode til at gøre dette sikkert og professionelt. Kunsten ligger i af skære projektet til, så man koncentrer sig omkring det vigtigste.

Afprøv dele af online kurset helt gratis i 30 dage

PRINCE2
Scroll Up