Skrevet af Anders Murmann, Lead trainer, senior consultant, Rovsing Business Academy

PRINCE2® er stendød.

Det var overskriften på en artikel i Computerworld* for nylig – skrevet med reference til Mannaz’ udmærkede undersøgelse “Hvordan går det ProjektDanmark?”, der udkom tidligere på året.

En konklusion man næppe kan uddrage af den nævnte artikel, og en stor overraskelse, når man som kursusudbyder mærker en konstant og stigende interesse for netop PRINCE2® .

Men artiklens forfatter har tydeligvis ikke meget til overs for PRINCE2® , og har desuden heller ikke sat sig synderligt ind i stoffet, men blot lavet nogle hurtige konklusioner på et forkert grundlag.

Jeg underviser selv i agile projektmetoder, og er overbevist om, at det er vejen frem i mange projekter – særligt indenfor IT. Men det er ikke godt til alt. I projekter der involverer større hardwareleverancer (bygninger, maskiner eller elektronik), bliver det svært at være meget agil.

Der er ingen tvivl om, at Scrum er den mest udbredte agile udviklingsmetode. Den er meget nemt tilgængelig og relativt simpel. Men hverken Scrum, Lean eller Kanban er projektledelsesmetoder. De forholder sig kun sporadisk til forhold der har med ledelse af projekter at gøre. Metoderne vedrører udvikling af produkter og gennemførelse af leverancer.

PRINCE2® er den mest udbredte projektledelsesmetode. Jeg har i mange år hjulpet virksomheder med at kombinere PRINCE2® med agile leverancemetoder. Det er noget mange har gjort igennem de sidste 10 år, og det er ikke en umulig øvelse. Det kræver at ledelsen forstår en agil tilgang til leverance, og at udviklingsteams accepterer en vis grad af overordnet styring.

Den nævnte artikel udråber PRINCE2® til stendød på baggrund af Mannaz’ undersøgelse, hvor man spørger en række virksomheder, hvilke agile metoder de anvender. Her svarer flest Scrum, og næstflest (46%) svarer ”den agile tankegang”. Sidstnævnte er vel næppe at regne som en agil metode. Virksomheder der har svaret ”den agile tankegang” må vel formodes at have en metode, som helt eller delvist er egenudviklet, og i et vist omfang inspireret af andre metoder.

Nederst på listen findes PRINCE2® Agile, som INGEN virksomheder anvender. Og det er ikke overraskende at det forholder sig sådan, da PRINCE2® Agile slet ikke er en agil metode. Præmisserne for spørgsmålet er derfor helt forkerte. PRINCE2® Agile er slet ikke er designet til at bliver brugt som udviklings- eller leverancemetode.

PRINCE2® Agile, en vejledning?

Axelos selv beskriver PRINCE2® Agile* som verdens mest komplette projektledelses-løsning, der blander fleksibiliteten og responsiviteten i de agile metoder med den veldefinerede governance fra PRINCE2® . Med andre ord er PRINCE2® Agile en vejledning i at arbejde agilt under PRINCE2® .

Vi har i øjeblikket en stor interesse for PRINCE2® Agile, og dem der tager dette kursus, sidder typisk i en organisation med egen projektmodel eller PRINCE2®. De kører deres produktudvikling og/eller leverancer i et agilt setup, eller inspireret af agile metoder. Det de mangler er inspiration og vejledning i, hvordan eksisterende ledelsesmetoder tilpasses til et agilt udviklingsmiljø. Det er præcist hvad PRINCE2® Agile kan give.

I øvrigt findes der på side 8 i Mannaz undersøgelse en oversigt over hvilken generel tilgang virksomhederne har til projektledelse. Her er PRINCE2 den mest anvendte tilgang. Der konstateres en markant stigning i gruppen af ”traditionelle” projektledelsesmetoder – herunder PRINCE2®, IPMA og PMI®. At skrive en dødsannonce for PRINCE2® er nok på den baggrund lidt forhastet, og forfatteren anbefales at undersøge patienten lidt nærmere næste gang. 

Konklusion på PRINCE2 død eller levende

PRINCE2® Agile er ikke en leverancemetode. Det er en vejledning i at køre agile metoder under en struktureret projektledelsesmodel.

PRINCE2® er en projektledelsesmodel, og pt. verdens mest udbredte, så den kan vel ikke siges at være død.

Man bør skelne imellem leverancemetoder som Scrum og Lean, og projektledelsesmetoder som PRINCE2®, hvis man vil have et retvisende billede af, hvad der anvendes.

 

Se hvordan Prince2 Agile kurset kan hjælpe dig i dit projekt: her

 Skriv et svar

Scroll Up //