PRINCE2® Professional

Hvad er PRINCE2® Professional?

I dag findes der to certificeringer inden for PRINCE2®, nemlig Foundation med fokus på grundlæggende viden og forståelse af PRINCE2® og Practitioner med fokus på anvendelse af tilpasning af PRINCE2® baseret på en teoretisk case.

Kandidater, der har taget begge certificeringer, spørger ofte sig selv, hvad nu?

PRINCE2® Professional er det næste naturlige skridt. Certificeringen bygger ikke på teori alene, men på en bedømmelse af kandidatens reelle projektlederkompetencer baseret på anvendelse af PRINCE2® i et ikke-komplekst projekt.

Certificeringen bygger således ikke blot på en teoretisk viden om PRINCE2®, men i høj grad også på de aspekter af projektledelse, som traditionelt ikke vægtes højt i selve metoden, men som naturligvis er essentielle i ethvert projekt. Disse aspekter omfatter f.eks. globalt anerkendte kompetencer som f.eks. selvledelse, teamledelse, kommunikationsevner mm.

I alt bedømmes kandidaterne på 22 performancekriterier i løbet af en 2-dages evalueringsworkshop, som bygger på praktisk teamperformance, skriftlige opgaver og interviews.

Hvem er målgruppen for PRINCE2® Professional?

PRINCE2® Professional er målrettet mod erfarne projektledere, der ønsker at dokumentere, at de ikke bare forstår PRINCE2® i teorien, men også evner at anvende metoden i det praktiske projektarbejde.

Målgruppen for PRINCE2® Professional er derfor primært personer der arbejder som Projektledere, Projektkoordinatorer eller som Team- eller Delprojektledere i større projekter.

Certificeringen til PRINCE2® Professional forudsætter erfaring som projektleder, og forud for deltagelse i evalueringsworkshoppen skal hver enkelt kandidat gennemgå en evaluering med henblik på at vurdere om vedkommende har de fornødne kvalifikationer og krævede erfaring. Denne evaluering bygger bl.a. på en selv-evaluering.

Hvad evalueres i PRINCE2® Professional?

Som udgangspunkt bedømmes kandidaterne på deres evne til lede et ikke-komplekst PRINCE2 projekt i hele dets livscyklus.

Selvom der i evalueringen indgår mange generelle discipliner, som en projektleder må beherske, er PRINCE2® Professional ikke en vurdering af kandidaternes generelle evner som projektledere. Det er derimod en evaluering af kandidaternes evne til at praktisere PRINCE2® i et realistisk projektmiljø.

I alt bedømmes på 22 overordnede evalueringskriterier, som omfatter elementer fra hele projektets livscyklus, lige fra udarbejdelse af Projektgrundlaget til at håndtere og lede teams. Bedømmelsen af de 22 evalueringskriterier sker gennem en kombination af gruppearbejde, skriftlige opgaver og personlige interviews. 

Hver enkelt kandidat observeres og bedømmes af erfarne assessorer, der naturligvis selv har bestået PRINCE2® Professional, men som også har flere års erfaring som projektledere og i det fleste tilfælde også som PRINCE2® Trænere.

Hver kandidat bedømmes inden for de 22 evalueringsområder på deres evne til at demonstrere deres kompetencer. Følgende skala anvendes:

Level 0:
Ingen demonstration af kunnen – ingen relevante eksempler

Level 1:
Basal demonstration af kunnen med 1-2 relevante eksempler

Level 2:
God demonstration af kunnen med 3-6 relevante eksempler

Level 3:
Omfattende demonstration af kunnen med mere end 6 relevante eksempler

For at bestå skal kandidaten et gennemsnit på min. 1,6 og de udpegede assessorer og den af APMG udpegede moderator skal samtidig være enige om, at kandidaten er i stand til at lede ikke-komplekse projekter baseret på anvendelse af PRINCE2®.

Hvis du gerne vil vide mere

Lead trainer i Mentorix Kenny Munck har selv deltaget i og bestået PRINCE2® Professional og svarer gerne på eventuelle spørgsmål.

Kontakt Kenny på kmu@mentorix.dk
Mobil 20755937 Skriv et svar

Scroll Up //