Projektledelse

Udvikling og styrkelse af projektarbejde. Der er en direkte sammenhæng mellem virksomheders forretningsevne og deres evne til at drive projekter. Projektlederes evne er virksomhedens DNA.

Formålet med kompetenceudvikling er at bidrage til at projekter under visionen udføres mere effektivt på baggrund af fælles metoder og værktøjer.

Som certificeret projektleder lærer du at lede projekter, og hvordan du organisere arbejdet i projekter. Du lærer samtidig at tilpasse projektleder-værktøjskassen, så den står mål med projektets størrelse og kompleksitet.

Kurser i projektledelse

Vi stræber efter at opnå en styrket projektkultur, som bygger på tre centrale grundelementer:

Projektforståelsen (Mindset)

Fokus på at styrke forståelse og kommunikation omkring sammenhængen mellem politik, strategi og projektarbejdet, bl.a. gennem tydeliggørelse af, at projekter er en af værktøjerne til at nå i mål med strategier og politiske mål og at mængden af nødvendig styring og kontrol må tilpasses både efter dette og efter projekts egen kompleksitet.

Kompetencerne (Skillset)

Fokus på at styrke og udvikle kompetencer hos dig/jer med henblik på en styrkelse af beslutningsprocessen, en bedre og mere effektiv eksekvering af de enkelte projekter samt en bedre opfølgning og gevinstrealisering.

Værktøjerne (Toolset)

Fokus på at (videre-)udvikle relevante værktøjer der kan understøtte projektarbejdet, herunder f.eks. værktøj til skalering samt andre relevante værktøjer, skabeloner og øvrige styringselementer. Målet er at skabe en balanceret anvendelse af styring.

Scroll Up