Simuleringstræning i praktisk projektledelse

Simuleringstræning i praktisk projektledelse

Det kan være svært at komme i gang med at anvende f.eks. PRINCE2®eller andre metoder til projektledelse: Der mangler simpelthen lavpraktisk vejledning i hvordan man gør. Derfor har Mentorix  udviklet ProjectSIM, som er simuleringstræning baseret på praktisk projektledelse med fokus på PRINCE2®-værktøjskassen og dine evner som projektleder.

Om ProjectSIM

Lavet af praktikere til praktikere. Simuleringsspillet er udviklet af erfarne projektledere med mange års praktisk erfaring med både strategi, ledelse og projektledelse. ProjectSIM er et unikt og inkluderende forløb baseret på hands-on træning af projektkompetencer med afsæt i virkelige projekter. Gennem praktisk træning og konstruktiv feedback bliver deltagerne bevidste om egne styrker og udviklingsbehov. ProjectSIM viser dig kort og godt hvordan du laver projektledelse i praksis.

ProjectSIM er simuleringstræning, hvor vi genskaber konkrete situationer fra rigtige projekter gennem videoklip, e-mails, telefonopkald og dokumenter. ProjectSIM er dermed en helt ny tilgang til læring, der giver deltagerne en effektiv, spændende og involverende måde at træne praktisk projektledelse.

Deltagerne konkurrerer mod hinanden i grupper, hvor der arbejdes med udfordringer inden for 2-4 områder hver dag. Efter hver workshopdag udarbejder vi en kort rapport, hvor vi gennemgår de enkelte gruppers/deltageres præstationer, og peger på muligheder for forbedring. Sammen med rapporten kommer vi naturligvis også med konkrete forslag til hvordan forbedringerne kan opnås.

Hvem kan deltage?

Enhver, som er involveret i projekter, vil have stort udbytte af at deltage i ProjectSIM, herunder Styregruppens medlemmer, Projektledere, Projektsupport, Projektsikring samt Teamledere. Er man certificeret i PRINCE2® på Foundation- og/eller Practitioner-niveau vil man få et ekstra stort udbytte ved at deltage i form af en langt mere praktisk anvendelse af PRINCE2®.

Hvordan?

Gennem videoklips, e-mails, telefonsamtaler og projektdokumenter bliver deltagerne kastet ud i et rigtigt projekt, hvor de møder realistiske og typiske udfordringer. Projekter er ofte et kaos af ustruktureret information, uklar kommunikation og uklare aftaler. Anvend dine evner som projektleder for at skabe struktur, og styre projektet sikkert gennem forhindringerne. Efter hver udfordring præsenterer deltagernes deres løsninger i plenum, og løsningerne diskuteres. Derefter demonstrerer vi hvordan man kan løse udfordringen. Vi træner i at anvendelse af Best Practice projektværktøjer, visuel ledelse samt inkluderende projektledelse. Fokus er på at skabe transparens og klare aftaler med interessenterne.

ProjectSIM vil blive udbudt som åbne hold i 2015, men kan også afvikles som lukkede firmaforløb af 1 til 5 dages varighed, og med en af 3 konkrete scenarier/projekttyper som grundlag :

– Ny IT-platform

– Ingeniørtungt udviklingsprojekt

– Forbedring af projektkultur i en organisation

Indhold

Afhængig af antal dage og behov kan ProjectSIM omfatte følgende områder:

– Projektopstart

– Projektets strategiske driver og den stærke Business Case

– Planlægning af Udbytter (Udbytte-mapping) og udbytte-review

– Risikostyring og erfaringsopsamling

– Organisation og målrettet interessenthåndtering

– Kvalitet i projekter og leverancefokus

– Visuel planlægning

– Kontrolleret afvigelsesstyring

– Sikker ændringshåndtering

– Leveranceaftaler med teamet

– Afslutning af projektet

– Projekt-cockpit: Visual ledelse af projektet og visuel ressourcestyring samt fremdriftsstyring

Mentorix tilbyder totalløsninger indenfor forandringsledelse

Hos Mentorix sætter vi faglighed og integritet højst. Vi er stolte af at levere gennemtænkte og lavpraktiske løsninger til vores kunder, hvor vi kombinerer stor praktisk erfaring med dyb teoretisk viden. Vi ved, hvad vi taler om, fordi vi har været der, vi har prøvet det. Vi har ofte langvarige relationer med vores kunder som en betroet samarbejdspartner – fordi vi leverer værdi.

Mentorix ApS tilbyder en komplet løsningspakke inden for forandringsledelse, herunder projekter, programmer og porteføljestyring:

  • E-learning og kompetenceplatform som er et centralt IT-værktøj
  • Konsulentydelser med fokuseret forbedring af projekt-, program- og porteføljekultur
  • Akkreditering indenfor PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, Managing Benefits®, Scrum, AgilePM®
  • Workshops (vi arbejder med praktiske udfordringer bl.a. med vores egen metode ”Project On A Wall” (POAW)
  • Simuleringstræning (lær projektledelse gennem ”ProjectSIM” med rigtige projekter)
  • Interim løsning (bl.a. projektleder, programleder, porteføljemanager, projektcoach, projektsikring, projektsupport, risikomanager, kommunikationsmanager, styregruppe-coaching)

Læs mere her.Scroll Up