Kursus i projektledelse – hvad skal du vælge?

 

Project management, projektledelse, projektstyring… Der findes mange ord med samme betydning – netop hvordan du udfører en opgave gennem en række aktiviteter efter et konkret mål eller resultat inden for en bestemt tidsramme.

Der er naturligvis utallige måder at styre et projekt på, og alt efter hvilken rolle man har i projektet, er der også forskel på hvilken certificering, der egner sig bedst. Når du finder det rigtige kursus i projektledelse for dig, sikrer du også at kunne levere de bedste resultater.

 

Hvilke typer projektledelse findes der?

PRINCE2, Scrum, PRINCE2 Agile, MSP, MoP osv. En masse ord og forkortelser, der ikke fortæller så meget om, hvad du får ud af kurset. Og især hvis man ikke allerede befinder sig i projektlederverdenen. Hvordan skal man så vide hvilket kursus, der er bedst for en?

Det kan være en jungle at finde rundt i, hvilket udbytte man får ud af de forskellige kurser i projektledelse. Der er selvfølgelig forskel på dem, og de afhænger af din rolle i projektet. For at hjælpe lidt på forståelsen, vil vi her give et kort overblik over, hvad nogle af de forskellige kurser går ud på.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

En af de mest udbredte projektledelsesmetoder i verden. Det skyldes blandt andet, at det er den mest almindelige projektmetode, fordi den styres efter vandfaldsmetoden. Man planlægger projektet fra start til slut og udfører aktiviteterne i den rækkefølge, der er planlagt. Desuden er PRINCE2 en basisuddannelse inden for projektledelse, og er derfor et godt sted at starte sin projektlederrejse.

Mentorix er akkrediteret PRINCE2 udbyder. Se alle vores online kurser eller prøv vores demo adgang

Scrum

Scrum er til gengæld det mest udbredte rammeværk, når der er tale om agil projektmetode. Aktiviteterne i projektet kan justeres undervejs, hvis man finder ud af, at der vil kunne skabes mere værdi med fokus et andet sted i projektet. Man får derfor nogle værktøjer til at kunne tænke og arbejde med agile projekter ved at have en Scrum certificering.

Mentorix er akkrediteret Scrum udbyder, og tilbyder også andre online kurser og demo adgang.

PRINCE2 Agile

Selvom PRINCE2 metoden som udgangspunkt kører efter vandfaldsmetoden, så findes der også PRINCE2 Agile. Her er der fokus på, hvordan man kan tilpasse PRINCE2 metoden i agile kontekster. Kombinationen af PRINCE2 og den agile tankegang er med til at skabe værdi tidligt i projektet.

Prince2 agile akkrediteret organisation

MSP (Managing Successful Programs)

Hvis man er med til at styre mange projekter samtidig, er MSP den rigtige certificering at få. Rammeværket er lavet til at håndtere og lede komplekse initiativer, der er opdelt i flere mindre projekter – også kaldet programledelse. MSP er verdens mest udbredte metode til lige præcis det.

MSP akkrediteret organisation Mentorix, som udbyder online kurser samt demo adgang til vores kurser

MoP (Management of Portfolios)

Skal du være med til at implementere nye strategiske tiltag, så vil det være relevant at tage en MoP certificering. Du får værktøjer til at styre en række projekter og initiativer samtidig – altså porteføljestyring. Læs mere om udbyttet med MoP her.

Mentorix er akkrediteret udbyder af PeopleCerts' MoP kursus.

Change Management

Her arbejdes der med, hvordan mennesker bliver påvirket af de forandringer, der bliver lavet i projekterne. Det er en metode til at styre gennem forandringerne, og man får værktøjer til at kommunikere effektivt igennem alle led i organisationen. En certificering i forandringsledelse kan altså bruges som tillæg til de andre kurser, da der altid vil blive foretaget ændringer, når man arbejder med projekter.

Mentorix er akkrediteret udbyder af APMG's Change Management kursus.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Med en certificering i ITIL vil du kunne drive en professionel driftsorganisation. Det er desuden den mest brugte fremgangsmåde inden for dette felt. Processerne og de værkøjer du får på kurset, er målrettet IT-organisationer og du vil kunne sikre velfungerende IT-systemer, der er med til at fremme forretningsevnen.

ITIL foundation akkrediteret organisation. Mentorix udbyder itil og demo adgang til online kurser

AgileSHIFT

Skal du være med til at gøre hele organisationen agil? AgileSHIFT er en metode til at kunne gøre det. Her gælder det ikke kun om at gøre projekter agile, men også sørge for at den agile tankegang kommer hele vejen rundt. Det er altså en metode til at engagere hele virksomheden til få det agile mindset.

agileshift akkrediteret organisation

M_o_R (Management of Risk)

Hvis man har en PRINCE2 certificering har man stiftet lidt bekendtskab til risikostyring. Dette kursus går i dybden med, hvordan man kontrollerer og håndterer risici i projekter og programmer. Det kan derfor tages som tillæg til de andre kurser, hvis man skal arbejde mere med risikohåndtering.

Mentorix er akkrediteret udbyder af PeopleCert's M_o_R kursus.

Mere information på vores kursusbeskrivelser

Der findes flere niveauer i nogle af kurserne – Foundation og Practitioner niveau. Foundation er den grundlæggende uddannelse, mens Practitioner bygger videre på emnerne og går mere i dybden.

På vores kursusoversigt kan du se alle vores kurser, og du kan desuden læse mere om, hvad du får ud af hvert kursus. Hvis du stadig er i tvivl om, hvilket projektlederkursus du skal tage, kan du altid kontakte os og blive vejledt i den rigtige retning.

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

//