Handelsbetingelser

1. Handelsbetingelser for samhandel med Mentorix ApS

På denne side har vi samlet de vilkår, som knytter sig til køb af ydelser, og tilmelding til vores forskellige kurser. Er du i tvivl om noget efter at have læst dette, så ring eller skriv til os på info@mentorix.dk

 

2. E-mail kvittering på arrangementer

Du bekræfter med din accept af disse betingelser, at de oplysninger du giver ved bestilling, er rigtige samt accepterer Mentorix handelsbetingelser.

 

3. Afbestillingsbetingelser

Vedr. åbne kurser, konferencer og seminarer. Bliver du forhindret i at deltage, kan afmelding ske uden beregning, inden 4 uger før arrangementets start. Derefter faktureres du 50 % af prisen. Ved afmelding mindre end 14 dage før arrangements start opkræves du den fulde pris. Pladsen kan altid gives videre til en kollega. Har deltageren fået udleveret kursusmaterialer og -bøger, men framelder sig kurset, faktureres deltageren for disse, men krediteres kursusbeløbet iht. ovenstående retningslinjer. Frameldingen skal sendes på e-mail til info@mentorix.dk

 

4. Aflysning

Kurser gennemføres typisk ved et minimum på 8 deltagere. Med henblik på at sikre tilstrækkelig kvalitet i vores kurser, forbeholder Mentorix sig ret til at aflyse kursus grundet utilstrækkelig antal deltagere. Aflysning af et kursus kan forekomme indtil 14 dage før første undervisningsdag. I tilfælde af aflysning vil kursusdeltageren blive tilbudt plads på et senere tilsvarende kursus. Kursusdeltageren kan afvise dette og vil da blive krediteret det fulde kursusbeløb.

 

5. Rettigheder

Mentorix ApS har ejendomsretten (herunder ophavsret og copyright) til alt kursusmateriale, herunder plancher, slides, Power Point filer, Pdf’er, etc. som udleveres i forbindelse med et kursus eller arrangement.Brug er dog tilladt så længe Mentorix ApS tydeligt står anført som ophavsretshaver.

5.1 Optagelse af virtuelle kurser

Mentorix ApS optager virtuelle kurser og ejer rettighederne til optagelserne. Videooptagelserne bruges til evaluering af kursusforløb og internt brug. Optagelserne vil ikke blive brugt offentligt.

 

6. Betaling

Faktura for kurset fremsendes kort tid efter selve tilmeldingen. Denne stiles til den faktureringsadresse, som er oplyst ved tilmeldingen.Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,00 inkl. moms. Ved manglende betaling forbeholder Mentorix sig retten til at lukke for adgangen til et eventuelt kursus. Privat køb bliver faktureret via straksbetaling og køb via virksomhed, faktureres ved fremsendelse af faktura, med 8 dages betalingsfrist. Ved købet er der 12 måneders adgang til kurset. Adgangen tæller fra den dag du bestiller kurset. Eksamen skal bestilles inden din adgang til e-learningen udløber. Hvis du bestiller eksamen efter de 12 måneder, koster eksamen 2.495 kr. ekskl. moms. Der er 6 måneders adgang til en eksamen. Adgangen tæller fra den dag du bestiller eksamen.

 

7. Priser

Alle priser ved levering i Danmark er gældende udsalgspriser ekskl. moms.

 

8. Leveringsformer

8.1 E-learning

E-learning licenser og adgange oprettes inden for 1-2 hverdage og du modtager en separat e-mail herom.

Efter modtagelsen af e-mailen er din adgang til kurset herefter aktivt.

 

8.2 Forsendelse i Danmark

Til adresser i Danmark, sender vi din bestilling med post eller kurér. Kontakt os for særlige forhold vedrørende leverancer til udlandet.

 

8.3 Leveringstid

Leveringstiden er normalt maks. 5 hverdage. For bøger, vi eventuelt ikke har på lager, vil leveringstiden normalt være 7-14 hverdage

 

9. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret fra den dato du har fået adgang til dit online kursus på vores platform. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du skrive en mail til info@mentorix.dk.

 

10. Reklamationsret

Du har 2 års reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert, eller beskadiget vare, skal du reklamere inden for to måneder, efter du har konstateret manglen. Reklamationer skal meddeles på e-mail: kursus@mentorix.dk.

Du kan benytte dig af din reklamationsret ved at sende varen retur. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare fremfor at betale købesummen tilbage.

 

11. Det med småt

Når du handler med Mentorix, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du beskyttet af den gældende lovgivning på området, d.v.s. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven. Mentorix gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen mellem dig og Mentorix, men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold.

Mentorix kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning. Forsendelse foretages med post eller kurér og vi modtager kvitteringer for afsendelser. Fra afsendelse af en pakke er ansvaret for at forsendelsen når frem derfor ikke længere Mentorix, men hviler på post eller kurér og den modtagende virksomhed eller person.

 

12. Tvister

En eventuel tvist mellem Mentorix og en erhvervsdrivende afgøres ved Københavns Byret.

 

13. Rammeaftaler og kontrakter

Ved aftaler som omfatter virksomheders køb af hele kursusforløb, uddannelsesforløb eller rammeaftaler, kan andre vilkår aftales. Her vil den gensidigt underskrevne kontrakt træde i stedet for ovenstående betingelser.

 

_________________________________________________________

//