Scrum Master Certified™

Til dig, der skal sikre en velfungerende Scrum proces.

Med en Scrum Master certificering, kan du sikre, at Scrum teamet har optimale arbejdsbetingelser i forhold til at kunne levere projektet.

4.67 (6 ratings) | Gennemsnitlig beståelsesprocent: 99% | Antal tilmeldte: 618 | Seneste opdatering af kursusindhold: 2019 | Sprog: Dansk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  Hvordan man tænker og arbejder i agile projekter.

✔  Scrum koncepterne og opnå en forståelse for brugen deraf.

✔  Din rolle som Scrum Master og de øvrige roller inden for Scrum

✔  De nødvendige værktøjer, så det bliver muligt at håndtere og lede et Scrum projekt.

✔  Hvordan du kan hjælpe med at implementere Scrum i din organisation.

Forudsætninger

Du behøver ikke have andre certificeringer for at deltage på dette Scrum Master Certified kursus.

Hvem er dette kursus til? 

Scrum Master Certified er til dig, der skal coache og mindske hindringer for udviklingsteamet samt sikre, at alle processer bliver overholdt (servant leadership).

Beskrivelse af Scrum Master Certified™

Scrum er et udpræget, fleksibelt ledelsesværktøj, der kan tilpasses mange fagområder, kulturer og brancher. Alt i Scrums framework er baseret på best practice og massiv viden, og rammeværket har bevist sig selv for længst. Det er den mest udbredte metode til agil projektledelse og produktionsstyring i hele verden. I sporten rugby er Scrum en måde til at få bolden i spil på igen efter et stop. Deraf navnet på metoden, der typisk anvendes til projekter, hvor uforudsigeligheden er stor, hvor produktspecifikationer og krav ændres løbende.

Scrum Masteren skal sikre, at alle Scrum processer følges. Derudover guider, faciliterer og underviser Scrum Masteren omkring Scrum i praksis til alle involverede i projektet og rydder hindringer for holdet.

Scrum Master Certified kan også tages på engelsk – køb kurset her.

Målet med kurset

Når du har gennemgået kurset, vil du være i stand til at varetage Scrum Master rollen i professionelle sammenhæng.

Undervisningsform

Vores Scrum Master kursus er et selvstudie via videobaseret e-learning. Undervisningen skal du streame, og du kan selv bestemme hvor du vil, og når du vil, og du kan også selv styre, hvor hurtigt du vil gennemføre kurset. Du får god støtte både under og efter kurset med en kombination af quizzer, videoer, supplerende materiale og testeksaminer.

Om træneren

Jesper Hansen, Akkrediteret træner i Scrum™ 
Jesper er eksternt certificeret inden for Scrum™, PRINCE2®, MSP®, AgilePM® og IPMA samt certificeret projektleder internt i General Electric og Capgemini. Han har 18 års erfaring med fuldtids program- og projektledelse inden for flere forskellige brancher: forsikring, Liv & Pension, det offentlige, instrumentudvikling, finans og produktudvikling. Han underviser primært i Scrum™ og AgilePM®.

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

4 timers video
55 supplerende materialer
14 tests
20 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
2 gratis re-take eksamen* - læs mere her
Officiel Scrum online manual*
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Er på positivlisten til ledige - læs mere her
Mentorix er akkrediteret Scrum udbyder, og tilbyder også andre online kurser og demo adgang.

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: Scrum Master Certified™

I dette afsnit afklarer vi, hvad Agile er, og hvad det betyder at være “adaptiv”. Der findes rigtig mange keywords inden for “Agile”, og det indebærer blandt andet: Agile Methodology, Scrum, Agile Teams, Agile Approach, Agile coach m.m.

Introduktion

Vi gennemgår grundreglerne og udbyttet med kurset, diverse målsætninger og kommer med en beskrivelse af de læringsmetoder, som vi bruger under kurset. Du bliver introduceret over for, hvilke opgaver du kan tage ansvar for i hvert sprint. Vi kommer også med et overblik over, de andre kurser, vi udbyder, og de generelle eksamensvilkår vil kort blive gennemgået. Hvis du ønsker at vide mere omkring eksamen, kan du læse mere under afsnittet “Eksamen”.

Agile overblik

Agilitet omhandler evnen til at reagere og levere ændringer, der øger produktiviteten i udfordrende arbejdsmiljø.

Agile manifest

I det agile manifest er hele grundtanken omkring det at arbejde agilt beskrevet. Det vil blive gennemgået punkt for punkt.

Agile metoder

De agile metoder blev ikke skabt på én dag. Projekter via vandfaldsmodellen har ofte vist sig at være utilstrækkelige, og derfor anvendes de agile metoder, da adaptiv projektledelse giver større fleksibilitet, bedre dynamik og mulighed for, at man kan agere på ændringer på en ny og anderledes måde.

Scrum overblik

Den mest populære agile metode i verden er Scrum. Du vil i dette afsnit få et overblik over de forskellige dele, der består af 6 principper, 19 processer og 6 aspekter.

5 videoer – 72 min.

Når vi taler om “Core Roles”, taler vi om nøgleroller på dansk. Modsætningsvis er “Non Core Roles” det, der svarer til interessenterne i projektet. Et Scrum projekts succes afhænger, ligesom i alle andre projektmodeller, af evnen til at kunne håndtere interessenterne i projektet. Det er en undervurderet disciplin, vi også ser i Scrum. Det vil også være bedst at lave en egentlig interessentanalyse i Scrum projekter.

Product Owner

En “Core Role” er eksempelvis Product Owner, som er projektets beslutningstager. Denne bliver ofte også kalder “Voice of the Customer.”

Scrum Master

En anden “Core Role” er Scrum Master, som er dannet ud fra ideen om en “Servant Role”. Scrum Master er altså en form for tjener for de andre Scrum deltagere.

Scrum Team

Et tredje eksempel på en “Core Role” er Scrum Team, som er ansvarlig for, at kravene er forstået og leveret til Product Owner efter aftale. I Scrum projekter er dette team “self-organized”.

Non-core Roles

“Non-core Roles” er de roller, der ikke varetager den daglige drift, men stadig er vigtige interessenter i forhold til det agile projekt. Eksempler på “Non-core Roles” kan være følgende: sponsorer, leverandører, kunder, brugere og Scrum Guidance Body.

5 videoer – 36 min.

De faser, der er i Scrum, minder en del om dem, vi kender fra almindelige vandfaldsprojekter. Forskellen på de to er, at alle faser bliver gennemført i henhold til et enkelt sprint, som normalt har 2-4 ugers varighed. Principielt betyder det, at produkter skal være klar til levering til kunden relativt efter hver sprint. Hermed kommer alle processer i spil, og integrationspunkterne bliver testet i forhold til den faktiske situation. Af samme årsag bliver risici og problemer identificeret først i projektet, og det er med til at spare værdifuld tid og mange penge.

Initiate

Initiate Phase er den første fase i et Scrum Projekt, og her er følgende processer repræsenteret: Identify Scrum Master, Develop Epic(s), Create Project Vision, Create Product Backlog, Identify stakeholders, Conduct Release Planning og Form Scrum Team.

Plan and Estimate

I næste fase er Scrum Teamet en del af disse processer: Estimate, approve, create and commit user stories, Estimate and create tasks og Create the Sprint Backlog.

Implement

I implementeringsfasen gennemføres opgaver, der har til formål at levere de forventede produkter. Her er følgende faser er involveret: Conduction Daily Standup Meeting, Groom Prioritized Product Backlog og Creation Deliverables.

Review and Retrospect

Denne fase handler om at skabe et review over leverancer i forhold til kunden, men også i forhold til teamet. At man ser tilbage på det, man har lært, er en af de grundlæggende elementer i den Agile tankegang. Denne fase inddrager desuden disse processer: Demonstrate and validate Sprint, Retrospect Sprint og Convene Scrum of Scrums.

Release

Sidste fase har fokus på accepten af leverancen til kunden, som herunder skal sikre, at viden bliver dokumenteret, samlet og eventuelt brugt igen i et nyt agilt projekt. I denne fase indgår følgende processer: Retrospect Project og Ship Deliverables.

20 videoer – 64 min.

Der er mange, der mener, at Scrum kun kan bruges i små, ukomplicerede projekter. Det passer ikke. Scrum kan nemt tilpasses i forhold til store projekter eller andre programmer.

Overgang til Scrum

Når Scrum er så anderledes i sin projekttilgang end den traditionelle måde at arbejde med projekter på, er det meget interessant at undersøge, hvad man kan gøre, for at komme i gang. Her kan man vælge mellem Top Down eller Bottom Up.

2 videoer – 26 min.

Praktisk viden omkring diverse test

På vores Scrum Master kursus er testene er på engelsk, idet eksamen også foregår på engelsk.
Det er supplerende test, så du kan se de ekstra test som god eksamenstræning.

Opgave 1: Udarbejd en projektvision

På baggrund af Casen “VMfoods” skal der udarbejdes en projektvision. Når du har givet dit bud, kan du se, hvad de andre kursister er kommet frem til.
Formålet er, at du selv er i stand til at skabe en vision på baggrund af den information, der kan frembringes.

Opgave 2: Udarbejd en foreløbig product backlog

For at løse denne opgave skal du downloade den foreløbige product backlog i afsnittet “Materialer”. I listen ser du eksempler på “Epics”. Din opgave er at tilføje yderligere 5 Epics. Den eneste information du har er selve Casen.
Formålet er, at du skal kunne identificere og producere Epics.

Scrum Master Certified™ eksamen

  • 2 timers multiple choice eksamen
  • 100 spørgsmål
  • Overvåget online eksamen

Har du købt en kursuspakke med e-learning og evt. manual vil eksamen være inkl. i prisen. Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

  • Navn
  • E-mail
  • Hvilken certificering ønsker du (eks. Scrum Master)

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra vores eksamensudbyder VMedu som guider dig videre. OBS! Mails fra VMedu kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

Scrum Master Certified eksamen tages på engelsk.

  • Webkamera (lokalet skal tjekkes inden eksamen, og derfor skal du medbringe et spejl, hvis du har et indbygget webkamera)
  • Mikrofon
  • Mulighed for at sidde alene i et lokale under hele eksamen

Eksamen tages online, hvor du selv booker dato og tidspunkt. Eksamen er overvåget og på selve eksamensdagen vil du blive guidet igennem eksamen.

Du har 12 måneders adgang til e-learningen, og i denne periode skal du nå at tage eksamen. Ønsker du at forlænge din adgang, kan du få 6 måneder yderligere adgang til e-learningen for 1.250 kr. ekskl. moms. Eksamen er ikke inkluderet i prisen, når du forlænger din adgang.

Kontakt os på kursus@mentorix.dk for at købe forlængelse af din adgang.

Hvad købte andre?

PRINCE2® Agile Practitioner
AgileSHIFT®
Change Management™ Foundation

Prisen er eksklusiv moms

4 timers video
55 supplerende materialer
14 tests
20 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
2 gratis re-take eksamen
Officiel Scrum manual
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Er på positivlisten til ledige - læs mere her
Mentorix er akkrediteret Scrum udbyder, og tilbyder også andre online kurser og demo adgang.
//