PRINCE2 Agile® Practitioner

Lær at tilpasse PRINCE2® metoden til agile udviklingsprocesser.

Med en certificering i PRINCE2 Agile® Practitioner får du et større kendskab til, hvordan metoden kan tilpasses agile principper, værktøjer og metoder.

Gennemsnitlig beståelsesprocent: 70,6% | Antal tilmeldte: 78
Seneste opdatering af kursusindhold: 2018 | Sprog: Dansk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  Om projektprocessen i agile projekter.

✔  Hvordan den agile tankegang påvirker din rolle og ansvarsfordeling.

✔  At skalere projektet til at identificere forretningsmæssige behov, uden at gå på kompromis med organisationens behov for styring og ledelse.

✔  Hvordan du kan fokusere på både ledelse og levering med en fleksibel tilgang.

Forudsætninger

For at tage vores PRINCE2 Agile Practitioner kursus, kræver det, at du har mindst én af følgende certificeringer:

 • PRINCE2 Foundation (eller højere)
 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Levels A, B, C eller D

Hvem er dette kursus til? 

PRINCE2 Agile Practitioner kurset er relevant for dig, der allerede har erfaring med at kombinere forskellige projektmetoder – enten som projektleder, teamleder, Scrum Master eller Product Owner.

Beskrivelse af PRINCE2 Agile® Practitioner

Dette kursus er verdens mest komplette samling af agile metoder inden for projektledelse, og det giver dig mulighed for at fokusere på både ledelse og levering, og desuden fungerer den med enhver etableret fleksibel tilgang. Certificeringen kommer på baggrund af en stigende efterspørgsel fra forskellige brugergrupper gennem skalerbare, agile metoder. Metoden inden for PRINCE2 Agile Practitioner giver struktur, styring og kontrol, når der arbejdes med agile koncepter, metoder og teknikker. Dette kursus er lavet til at give overblik og hjælpe dig, som arbejder med projektledelse til daglig.

PRINCE2 Agile er et modul, der bygger videre på PRINCE2 metoden, og modulet henvender sig til personer og virksomheder, der allerede kender til denne metode. Metoden viser, hvordan man bruger den agile tankegang i en PRINCE2 sammenhæng – som er verdens mest bruge rammeværk inden for projekter. PRINCE2 Agile er udviklet som et kursus, der kan stå alene på practitioner niveau. Formålet med eksamen er, at du kan demonstrere, at du forstår og kan bruge PRINCE2 Agile i forskellige situationer.

PRINCE2 Agile Practitioner kan også tages på engelsk – køb kurset her.

 

Målet med kurset

Når du har bestået dit PRINCE2 Agile Practitioner kursus, vil du være i stand til at bruge metoder i et agilt projekt i din virksomhed, selvom du naturligvis vil mangle noget erfaring i forhold til at kunne håndtere alle situationer. Du vil lære om de mest brugte agile principper, metoder og værktøjer, og få en dybdegående viden om, hvordan PRINCE2 bedst kan tilpasses de agile udviklingsmetoder. Dine muligheder for at arbejde professionelt med PRINCE2 Agile afhænger naturligvis af din egen ekspertise med projektledelse, kompleksiteten af projektet og den support, der er tilgængelig i organisationen. Når du har en certificering i PRINCE2 Agile vil du være bedre i stand til at indgå i diskussioner og overvejelser om, hvordan virksomhedens projekter skal styres og ledes, og du vil bedre kunne være med til at fastlægge de metoder, der skal bruges til projektstyring og udvikling.

Undervisningsform

Kurset foregår som selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning, når det passer dig, og lige hvor du vil. Desuden bestemmer du selv, hvor hurtigt du ønsker at gennemføre kurset. Kombinationen af quizzer, supplerende materiale, videoer og testeksaminer giver dig god støtte gennem hele kursusforløbet.

Om træneren

Thomas Pulawski, Akkrediteret træner i PRINCE2® & Change Management™.

Thomas har arbejdet som projekt- og programleder og inden for generel afdelingsledelse primært inden for IT-branchen, og han har mere end 19 års erfaring. Han underviser primært i Change Management og PRINCE2.

Læs mere på LinkedIn

Prisen er eksklusiv moms

4 timer og 41 min. video
28 supplerende materialer
7 tests
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel PRINCE2 Agile® manual
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Prince2 agile akkrediteret organisation

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: PRINCE2 Agile® Practitioner

Overblik over projekter og den agile tilgang

Her bliver PRINCE2 Agile introduceret, og vi sammenligner kendetegnene ved projekter og daglig drift, samt forklarer basale agile ideer i forhold til dette.

Overblik – PRINCE2 og Agile

Giver et overblik over, hvordan et PRINCE2 Agile projekt ser ud, og gennemgår processerne i PRINCE2 fra et agilt synspunkt.

Et overblik over PRINCE2 – Hvad skal fastlåses og hvad skal være fleksibelt?

Her gennemgås elementerne i PRINCE2 – herunder principperne, temaer, processerne og projektmiljøet. Derudover ser på fleksibiliteten i de 6 projektvariable (fra PRINCE2), og på de 5 projektmål (i Agile), som har indflydelse på, hvad der er fleksibelt.

6 videoer – 66 min.

Agile og PRINCE2® principper

Vi viser, at agilitet er helt kompatibel med PRINCE2 principperne. Her beskrives adfærd, der kendetegner succesfulde PRINCE2 Agile projekter.

Agile og PRINCE2® temaer

Her undersøges, hvordan PRINCE2 temaer kan tilpasses den agile måde at arbejde på.

Temaet businesscase

Forklarer, hvordan agile koncepter som eksempelvis “Business Value” er indarbejdet i businesscasen i PRINCE2.

Temaet organisation

Her beskrives arbejdsrelationen mellem PRINCE2 roller og agile teamroller til forskellige projektstrukturer.

Temaet kvalitet

Diskuterer relationerne mellem kvalitet og krav i et PRINCE2 Agile projekt.

Temaet planer

Viser sammenhængen mellem PRINCE2 måden at planlægge på og den agile tilgang, hvor der fokuseres på samarbejde og medindflydelse i gruppen.

Temaet risiko

Forklarer hvordan det agile mindset virker sammen med traditionel risikohåndtering i PRINCE2.

Temaet ændringer

Beskriver, hvordan forandringshåndtering i PRINCE2 virker i sammenhæng med de agile teknikker, der bruges til håndtering af forandringer i forbindelse med udvikling og levering i projekter.

Temaet fremdrift

Dækker alt om agile teknikker til måling af fremdrift i et agilt projekt.

11 videoer – 72 min.

Agile og PRINCE2-processer

Her introduceres, hvordan agile aktiviteter passer ind i nøgleprocesserne i PRINCE2.

Agil forberedelse – Start af projekt og Initiering af projekt

Vi identificerer de agile teknikker, der kan bruges i de to PRINCE2 faser: “Start af et projekt” og “Initiering af et projekt”.

Ledelse af et projekt

Her understreges de fordele, der er ved at tildele bemyndigelse til projektlederen og leveranceteamet, så der kan tages beslutninger uden unødvendig forsinkelse.

Styring af en fase

Vi beskriver forholdet mellem projektlederen og leveranceteamet, og brugen af agile teknikker til review.

Styring af produktleverancer

Dækker en lang række agile koncepter og teknikker, der støtter produktudvikling og leverance, som eksempelvis Kanban, Lean Startup og MVP (Minimum Viable Product). Desuden dækker vi også forholdet mellem projektleder og leveranceteam.

Ledelse af en faseovergang

Beskriver, hvordan agile koncepter, som eksempelvis hyppige leverancer, kan give den sikkerhed, styregruppen leder efter, når en fase skal afsluttes.

Afslutning af et projekt

Viser, at den agile arbejdsproces med trinvise leverancer er fuldt kompatibel med processen “Afslutning af et projekt” i PRINCE2.

Tilpasning af PRINCE2 til et agilt miljø

Giver vejledning i, hvordan et agilt informationsflow påvirker ledelsesprodukterne i PRINCE2.

11 videoer – 73 min.

Agilometeret

Forklarer det værktøj, der bruges til at vurdere det agile projektmiljø, så PRINCE2 kan tilpasses på den mest effektive måde.

Krav og user stories (brugervendte krav)

Her forklares, hvordan krav defineres og prioriteres i et sprog, der er kompatibelt med den agile måde at arbejde på.h4

Rigelig kommunikation

Sætter fokus på værdien af god kommunikation, så man kan opnå den fulde effekt af de agile arbejdsmetoder.

Hyppige leverancer

Her viser vi, hvordan projekter skal planlægges, så der bliver taget højde for det agile koncept, der handler om hyppige leverancer.

Agile kontrakter

Udforsker forskellige måder at løse konflikter på mellem traditionelle leverandørkontrakter og agile leverancer, ved at bruge arbejdsbeskrivelser og begreber som MVP (Minimum viable product – Mindst mulig “levedygtige” produkt).

Andre værktøjer og retningslinjer (appendix)

I forlængelse af bogens forskellige kapitler findes der en række appendikser, som hver især støtter en agil transformation eller skalering. Heriblandt forskellige råd og vejledning til agile projektledere, samt den fulde beskrivelse af Scrum.

9 videoer – 60 min.

Struktur

 • Objektiv test
 • Indeholder 50 spørgsmål som alle giver 1 muligt point
 • Få mindst 30 korrekte svar for at bestå – altså 60% rigtige svar
 • 2½ times varighed (150 minutter)
 • Få tillægstid på 25% hvis eksamens sproget ikke er dit modersmål
 • Det er tilladt at medbringe den officielle PRINCE2 Agile manual, men ikke andre hjælpemidler

PRINCE2 Agile® Practitioner eksamen foregår på engelsk.

Hvad kan man bruge et Health check til?

Det fungerer på den måde, at du bliver stillet en lang række spørgsmål omkring agilitet inden for 4 forskellige områder: adfærd, projektmiljø, processer og teknikker. Svarer man JA til spørgsmålet, opfylder man et delkrav til det at være og opføre sig agilt.

Når alle spørgsmålene er besvaret, kommer der en udtalelse om det nuværende niveau i din virksomhed/dit projekt/dit team.

Spørgsmålene skulle meget gerne øge bevidstheden om, hvor I/du er i forhold til den agile rejse. Resultatet af øvelsen er ikke så væsentlig. Har I brug for hjælp til at komme videre, så kan vi anbefale, at I kigger på vores tilvalgsprodukter, hvor I har mulighed for at købe agile coach timer.

Af Jesper Hansen, Agil instruktør.

PRINCE2 Agile® Practitioner eksamen

 • 2,5 times åben case eksamen
 • 50 spørgsmål
 • Eksamen bestås med 30 rigtige svar (60%)
 • Du må gerne medbringe manualen
 • Der bliver tillagt 25% ekstra tid, hvis eksamen tages på et andet sprog end dit modersmål

Har du købt en kursuspakke med e-learning og evt. manual vil eksamen være inkl. i prisen. Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering ønsker du (eks. PRINCE2 Agile Practitioner)

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra eksamensudbyderen, PeopleCert som guider dig videre. OBS! Mails fra PeopleCert kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

PRINCE2 Agile Practitioner eksamen tages på engelsk.

 • Webkamera (har du indbygget webkamera, skal du medbringe et spejl, fordi lokalet skal tjekkes inden start)
 • Mikrofon
 • Mulighed for at sidde alene i et lokale uden andre.
 • Du kan fremvise et foto-ID inden eksamen (pas, kørekort eller anden form for ID med fødselsdag og foto)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, hvilket vil sige at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert. Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning.
Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.

Eksamen gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

PeopleCert:

Telefon: 43 31 49 67

(Bemærk, de er engelsktalende selvom du ringer til et dansk telefonnr.)

Email: customerservice@peoplecert.org

Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Selve eksamen bliver teknisk gennemført på dansk, medmindre du har bestilt den på et andet sprog. Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen vare, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg endvidere for at lokalet ikke referer til PRINCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (f.eks. plakater, billeder, etc.).

Du har adgang til e-learningen i 12 måneder, og du skal blot tage eksamen inden denne periode udløber. Ønsker du en forlængelse, koster det 1.250 kr. ekskl. moms for 6 måneders yderligere adgang til e-learning ekskl. eksamen.

Kontakt os på kursus@mentorix.dk hvis du gerne vil forlænge din adgang.

Hvad købte andre?

AgileShift®
AgilePM® Foundation
Change Management Foundation

Prisen er eksklusiv moms

4 timer og 41 min. video
28 supplerende materialer
7 tests
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel PRINCE2 manual
Bevis på din certificering
Gratis re-take eksamen
Prince2 agile akkrediteret organisation
//