MSP® Foundation

Til dig som leder, styrer, støtter eller leverer programmer.

MSP® Foundation hjælper dig med at styre og levere succesfulde forandringer i form af programmer.

4.38 (8 ratings) | Gennemsnitlig beståelsesprocent: 95,7% | Antal tilmeldte: 132
Seneste opdatering af kursusindhold: 2016 | Sprog: Video på Dansk, materiale og eksamen på engelsk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  Hvordan du kan styre og levere et forandringsprogram i en organisation.

✔  De grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.

✔  Værktøjer til at håndtere de udfordringer, der kan opstå ved implementerering af et forandringsprogram.

✔  Et rammeværk, som du kan benytte til at styre og kontrollere alle de aspekter, der er i programledelsen.

Forudsætninger

Der er ingen krav til forudgående forudsætninger.

Hvem er dette kursus til? 

MSP® Foundation kurset vil være relevant for personer, der er involverede i at lede, styre, støtte og levere programmer. Det kan f.eks. være programledere, programejere, forandringsledere samt medarbejdere i program- og porteføljekontorer.

Beskrivelse af MSP® Foundation

MSP (Managing Successful Programs) er et internationalt rammeværk til håndtering og ledelse af komplekse forandringsinitiativer, der er opdelt i en række mindre projekter – programledelse. Nøglen til at levere succesfulde programmer til tiden og indenfor budgettet er solid og god ledelse – MSP er en af verdens mest udbredte og anerkendte metoder til netop det. Baseret på Best Practice erfaringer er MSP er designet til let at kunne tilpasses individuelt til forskellige behov og omstændigheder. Videoerne på MSP Foundation er på dansk, og materiale samt eksamen foregår på engelsk.

MSP Foundation kan også tages på engelsk – køb kurset her.

Rækkefølgen:
Første trin af uddannelsen hedder MSP® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.
Andet trin er MSP® Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring. MSP Practitioner kan tages som et online kursus på engelsk.

Målet med MSP Foundation kurset

Ved at deltage i MSP Foundation opnår du forståelse for, hvordan du kan styre og levere et forandrings program i en organisation, der er præget af kompleksitet, mange afhængigheder, mange risici og modstridende prioriteter. Du vil få værktøjer til at håndtere de udfordringer, der opstår, når man implementerer et forandringsprogram, og du får et rammeværk, som du kan benytte til at styre og kontrollere alle de aspekter, der er i programledelsen.

Undervisningsform

Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Om træneren

Kenny Munck, Akkrediteret træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.

Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.
Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

5 timers video
73 supplerende materialer
8 tests
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel MSP® online manual*
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
MSP akkrediteret organisation Mentorix, som udbyder online kurser samt demo adgang til vores kurser

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: MSP® Foundation

Introduktion

MSP repræsenterer gennemprøvet god praksis inden for programstyring med succes med at levere transformationsændringer, hentet fra erfaringerne fra både den offentlige og den private sektor.

7 MSP® principper

Programstyringsprincipperne er: Forblive på linje med virksomhedsstrategi, føre ændringer, forestille sig og kommunikere en bedre fremtid, fokusere på fordelene og truslerne mod dem, tilføje værdi, designe og levere en sammenhængende kapacitet og lære af erfaring.

5 videoer – 76 min.

Regeringstemaer – Oversigt

Denne session dækker oversigten over MSP-styringstemaer og de vigtigste roller og ansvar.

Programorganisation

Etablering af en klar og effektiv organisation er afgørende for programmets succes. At sikre, at programorganisationen opfylder programmets behov, er en løbende opgave og ikke kan undgås.

Vision

En vision er et billede af en bedre fremtid. I MSP er det grundlaget for programmets resultater og leverede fordele.

Lederskab og interessent

Interessentinddragelse og ledelse er kritisk for ethvert program; ændring kræver effektivt lederskab. MSP understreger behovet for ikke kun at identificere og kommunikere med interessenter, men også levere analyseværktøjer til at skabe større forståelse af deres behov, opfattelse og prioriteter.

Fordele Management

Styring af fordele er kernen i programstyring; programmer er primært drevet af behovet for at levere fordele. Det er imidlertid sandsynligt, at programmet vil have nogle negative virkninger såvel som forbedringer.

Blueprints Design & levering

Programmets visionerklæring giver tidlige og værdifulde oplysninger som en beskrivelse af de ønskede resultater i kundefokuserede termer. Dette skal udvides og udvikles til en plan. Det er planen, der giver et brugbart grundlag for modellering af fordele og design af projektdossieret.

Planlægning og kontrol

Udarbejdelsen af ​​programplanen involverer: Behandling af store mængder information, omfattende høring og opbygning af planen. Programstyring giver understøttende aktiviteter og processer, der kører gennem programmets livscyklus for at: Forfine og forbedre levering, minimere virkningen af ​​tvetydighed, bringe sikkerhed hvor det er muligt og retfærdiggøre programmets fortsættelse.

Forretningssagen

Business case beskriver effektivt, hvad værdien er for sponsororganisationen ud fra programmets resultater. Håndtering af business case handler om at sikre, at balancen mellem fordele, omkostninger, tidsplaner og risici optimeres gennem hele programmet.

Risiko- og problemstyring

Succesfuld programstyring har i kernen behovet for både at styre og tolerere usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed. Risiko- og problemstyring er værktøjer til at opnå dette.

Kvalitets- og forsikringsstyring

Formålet med kvalitets- og sikkerhedsstyring er at sikre, at alle ledelsesaspekter af programmet fungerer korrekt, og at det forbliver på mål for at nå sit mål.

9 videoer – 182 min.

Oversigt over transformationsstrøm

Introduktion til seks processer i transformationsstrømmen.

Identificering af et program

Typisk en kort proces, måske kun tager et par uger eller mindre, hvilket omdanner ideen til et håndgribeligt forretningsidé.

Definition af et program

Giver grundlaget for at beslutte, om man skal fortsætte med programmet eller ej.

Håndtering af trancheerne

Formålet med denne proces er at implementere de definerede styringsstrategier for programstyring for programmet, sikre, at kapacitetsleveringen er tilpasset organisationens strategiske retning og at muliggøre frigivelse af fordele.

Leverer kapaciteten

Dækker aktiviteterne til koordinering og styring af projektlevering i henhold til programplanen.

At realisere fordelene

Formålet med denne proces er at styre fordelene fra deres første identifikation til deres vellykkede realisering.

Lukker et program

Formålet med denne proces er at sikre slutmålet om formelt at anerkende, at programmet er afsluttet.

7 videoer – 54 min.

Multipletestøvelse som er baseret på en dyrebar prøveeksamen. Du kan få et fantastisk resultat ved at afslutte øvelsen og se begrundelsen bag svarene fra træneren.

MSP® Foundation eksamen

 • 1 times multiple choice eksamen
 • 75 spørgsmål
 • Bestå eksamen med 30 rigtige svar
 • Der er 5 spørgsmål som ikke tæller med i den totale point score
 • Du må ikke medbringe manualen
 • Der bliver tillagt 25% ekstra tid, hvis du tager eksamen på et andet sprog end dit modersmål

Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering ønsker du (eks. MSP Foundation)
 • Evt. en bemærkning – eksempelvis dysleksi

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra eksamensudbyderen, PeopleCert, som guider dig videre.
OBS! Mails fra PeopleCert kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

MSP Foundation eksamen foregår på engelsk.

 • Webkamera (tag et spejl med, hvis du har indbygget webkamera i din computer, så lokalet kan tjekkes inden eksamen starter)
 • Mikrofon
 • Et lokale, hvor du kan sidde uforstyrret under hele eksamen
 • At du kan fremvise et billede-ID (kørekort, pas eller anden form for ID med billede og fødselsdag på)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, hvilket vil sige at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert.
Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning.
Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.
Eksamens gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

PeopleCert:

Telefon: +45 43 31 49 67
(Bemærk, at de er engelsktalende, selvom du ringer til et dansk telefonnummer)
Email: customerservice@peoplecert.org
Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Selve eksamen bliver teknisk gennemført på dansk, medmindre du har bestilt den på et andet sprog. Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen vare, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg endvidere for at lokalet ikke referer til PRINCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (f.eks. plakater, billeder, etc.).

Du skal nå at tage eksamen inden for de 12 måneder, hvor du har adgang til e-learningen. Vil du gerne forlænge din adgang, kan du få 6 måneder yderligere adgang til e-learningen for 1.250 kr. ekskl. moms ekskl. eksamen.

Skriv til kursus@mentorix.dk for at forlænge din adgang.

Hvad købte andre?

MSP® Practitioner
PRINCE2® Foundation
Change Management™ Foundation

Prisen er eksklusiv moms

5 timers video
73 supplerende materialer
8 tests
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel MSP manual
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
MSP akkrediteret organisation Mentorix, som udbyder online kurser samt demo adgang til vores kurser
//