Scrum Product Owner™

Til dig, som skal sikre, at udviklingen passer til forretningens behov.

En Scrum Product Owner™ ved, hvad der driver værdi – alt fra styring af interessenter til at release planlægning og levering.

4.29 (17 ratings) | Gennemsnitlig beståelsesprocent: 99,5% | Antal tilmeldte: 574
Seneste opdatering af kursusindhold: 2016 | Sprog: Dansk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  Hvordan man tænker og arbejder i agile projekter.

✔  Scrum koncepterne og opnå en forståelse for anvendelse.

✔  Din rolle som Scrum Product Owner og de øvrige roller inden for Scrum.

✔  Hvordan du som Product Owner “Voice of the customer” navigerer i et agilt projekt.

✔  Hvad der driver værdi fra jeres produkter.

Forudsætninger

Der er ingen krav for at deltage på vores Scrum Product Owner kursus.

Hvem er dette kursus til? 

Målgruppen til kurset Scrum Product Owner Certified er personer, der er ansvarlige for at maksimere værdien fra produkter eller services. Det kan blandt andet være:

 • Product Managers og Scrum Product Owners, som er ansvarlige for at levere et produkt fra ide til anvendelse.
 • Udviklingschefer eller andre, som er ansvarlige for en forretningsenhed eller forskellige IT systemer.
 • Ledere, som er ansvarlige for den overordnede retning af et produkt eller produktgruppe.
 • Scrum Masters, som coacher Product Owners. Det er en fordel hvis du kender til projektarbejde.

Normalt vil en Product Owner komme fra forretningen eller næstbedst repræsentere forretningen.

NB: Du kan med fordel tage en Scrum Master Certified eksamen, da 50% af læringsindholdet er det samme for de to kurser.

Beskrivelse af Scrum Product Owner™

På kurset lærer du at udvikle og underbygge din forståelse af, hvad der driver værdi fra dine produkter. Det gælder alt fra at release planlægning og levering til styring af interessenter. Din rolle som Scrum Product Owner er at styre releases og maksimere den forretningsmæssige værdi i projektet.

Målet med kurset

Du vil blive i stand til at varetage rollen som Scrum Product Owner i professionel sammenhæng. Efter bestået kursus får du en internationalt anerkendt certificering, som du kan bruge som bevis.

Undervisningsform

Via videobaseret e-learning kan du selv streame din undervisning, når og hvor det passer dig, og du kan selv bestemme, hvor hurtigt du vil gennemføre. Ved at tage Scrum online, får du god støtte gennem hele forløbet med kombinationen af videoer, testeksaminer, quizzer og supplerende materiale.

Om træneren

Jesper Hansen, Akkrediteret træner i Scrum™
Jesper er certificeret projektleder internt i General Electric og Capgemini samt eksternt certificeret inden for Scrum™, PRINCE2®, MSP®, AgilePM®, Agile Shift® og IPMA B. Han har 18 års erfaring med fuldtids projekt- og programledelse inden for flere forskellige brancher: det offentlige, forsikring, instrumentudvikling, Liv & Pension, finans og produktudvikling.
Underviser primært i Scrum™ og AgilePM®.

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

5 timers video
71 supplerende materialer
19 tests
20 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel Scrum online manual*
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
2 gratis re-take eksamen* - læs mere her
Mentorix er akkrediteret Scrum udbyder, og tilbyder også andre online kurser og demo adgang.

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: Scrum Product Owner™

Dette afsnit giver en forklaring på, hvad Agile er, og hvad det vil sige at være “adaptiv”. Der er rigtig mange Buzz Words omkring Agile, som du vil blive introduceret for. Det gælder eksempelvis: Agile Approach, Agile Methodology, Agile teams, Scrum etc.

Introduktion til agil projektledelse

Her vil vi gennemgå grundregler og udbytte for kurset, diverse målsætninger, og komme en beskrivelse af de læringsmetoder, der bliver anvendt på kurset. Derudover vil vi kort gennemgå eksamensvilkårene, og vi kommer også med et overblik over, hvilke andre kurser, vi udbyder.

Agile overblik

Agilitet er vores evne til skabe og reagere på ændringer med henblik på at øge produktiviteten i et udfordrende arbejdsmiljø.

Agile Manifest

Hele grundtanken omkring det at arbejde agilt, er beskrevet i det Agile Manifest, som vil blive gennemgået punkt for punkt.

Agile metoder

Den agile tankegang blev ikke udviklet på én dag. Vandfaldsmodellen har ved flere lejligheder vist sig at være utilstrækkelig. Adaptiv projektledelse giver mere dynamik, fleksibilitet og mulighed for, at man kan reagere på ændringer på en helt ny måde.

Scrum overblik

Den mest populære agile metode i verden er Scrum. I dette afsnit får du et hurtigt overblik over de forskellige komponenter, som består af 6 aspekter, 6 principper og 19 processer.

5 videoer – 72 min.

Når vi taler om “Core Roles” mener vi på dansk en nøglerolle. “Non Core Roles” er det, der svarer til projektets interessenter. Ligesom i alle andre projektmodeller afhænger succesen i et Scrum projekt ofte af evnen til at håndtere projektets interessenter. Det er ofte en undervurderet disciplin i Scrum. I Scrum projekter vil det være at foretrække at lave en egentlig interessentanalyse.

Product Owner

Product Owner er en “Core Role” og projektets beslutningstager. Ofte kaldet “Voice of the Customer”.

Scrum Master

Scrum Master er også en “Core Role”. Rollen er baseret på konceptet en “Servant Role” – altså en slags tjener for de øvrige Scrum deltagere.

Scrum Team

Scrum Team er en “Core Role”. Teamet har ansvaret for, at alle krav er forstået og leveret efter aftale til Product Owner. I Scrum er teamet “self-organized”.

Non-core Roles

Er de roller som ikke er en del af den daglige drift, men de er alle vigtige interessenter i forhold til de agile projekter. Af “None Core”-roller kan blandt andet nævnes: Kunder, brugere, sponsorer, leverandører og Scrum Guidance Body.

5 videoer – 36 min.

Scrum Product faserne minder meget om dem, vi kender i almindelige vandfaldsprojekter. Den helt store forskel er, at alle faser gennemføres i forbindelse med et enkelt sprint, der typisk varer 2-4 uger. Det betyder i princippet, at der skal leveres produkter klar til levering hos kunden umiddelbart efter hvert sprint. På den måde bringes alle processer i spil, og alle integrationspunkter bliver testet i forhold til den aktuelle situation. Problemer og risici bliver af samme årsag identificeret i starten af projektet, hvilket er med til at spare penge og værdifuld tid.

Initiate

Den første fase i et Scrum projekt er Initiate Phase, hvor man kommer gennem følgende processer: Create Project Vision, Identify Scrum Master, Identify Stakeholders, Form Scrum Team, Develop Epic(s), Create Product Backlog og Conduct Release Planning.

Plan and Estimate

Som en del af denne fase er Scrum Teamet involveret i følgende processer: Creates, approves, estimates and commits user stories, creates and estimates tasks og creates the Sprint Backlog.

Implement

I implementeringsfasen eksekveres opgaver med henblik på at levere de forventede produkter. Her kommer man gennem disse faser: Creation Deliverables, Conduction Daily Standup Meeting og Groom Prioritized Product Backlog.

Review and Retrospect

Omhandler review af leverancer i forhold til kunden, men også review i forhold til teamet. At se tilbage på, det vi har lært, er en af grundelementerne i hele den Agile tankegang. Fasen involverer følgende processer: Convene Scrum of Scrums, Demonstrate and validate Sprint og Retrospect Sprint.

Release

Her er der fokus på accept af leverancen til kunden og herunder sikre, at viden bliver opsamlet, dokumenteret og evt. genbrugt til et nyt agilt projekt. Fasen omhandler følgende processer: Ship Deliverables og Retrospect Project.

20 videoer – 64 min.

Det er vigtigt at fastlægge værdien i forskellige elementer, så man kan træffe de rigtige beslutninger omkring de rette prioriteter. Man kan ofte finde stor værdi i mindre ting, som har stor indflydelse i det store hele.

Value driven delivery

Forstå betydningen af at have en god business case. Her skal man tilegne sig nok viden, så det er muligt at analysere og udfordre en business case.

Risk Management

Gennemgang af, om man i stand til at påtage sig ansvaret for at håndtere risici i et Scrum projekt, og om man kender til processen fra idé til sprint backlog.

Change Management

Gælder om at forstå afvejningen mellem at være fleksibel og i kontrol. Man forstår rollen i detaljer i forhold til at gennemføre forandringsprocessen i et Scrum projekt.

Quality Management

Lær de metoder at kende, der forsikrer, at kvalitetsmålene sikres i løbet af hele projektet. Forstå det ansvar, der påhviler Product Owner i forbindelse med håndteringen af kvalitet.

4 videoer – 20 min.

Mange har den opfattelse, at Scrum kun er for små, ukomplicerede projekter. Det er ikke sandt. Scrum kan sagtens skaleres op i forhold til programmer eller store projekter.

Overgang til Scrum

Eftersom Scrum i sin projekttilgang er markant anderledes end den traditionelle måde at køre projekter på, er det naturligvis interessant at se på, hvordan man kan komme i gang. Man kan enten vælge Top Down eller Bottom up.

2 videoer – 26 min.

Praktisk viden omkring diverse test

Alle test er på engelsk, da eksamen også er på engelsk.
Der er tale om supplerende test, og du kan derfor se de ekstra test som eksamenstræning.

Case-arbejde er et vigtigt element for Mentorix International, når vi taler om e-læring eller distancelæring. Som oftest er e-læring envejskommunikaiton, hvor kursisten spiller en passiv rolle, forstået på den måde, at Du lytter, læser og iagttager med henblik på at forstå pensum.

Vi vil gerne løfte undervisningen til et nyt niveau, hvor Kursisten spiller en mere aktiv rolle, og her case-arbejde et godt redskab.

Under case-arbejde er det meningen, at kursisten forsøger at løse faktiske opgaver ved at bruge den nye viden. Med andre ord, så træner vi det at være Product Owner, så man øger muligheden for en god start som Scrum Product Owner. For hver opgave vil der være mulighed for at se, hvordan andre har løst opgaverne.

Scrum Product Owner™ eksamen

 • 3 timers multiple choice eksamen
 • 140 spørgsmål
 • Overvåget online eksamen

Har du købt en kursuspakke med e-learning og evt. manual vil eksamen være inkl. i prisen. Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering ønsker du (eks. Scrum Product Owner)

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra vores eksamensudbyder VMedu som guider dig videre. OBS! Mails fra VMedu kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

Eksamen findes kun på engelsk.

 • Webkamera (hvis du har et indbygget webkamera, bedes du medbringe et spejl, eftersom lokalet skal tjekkes inden start).
 • Mikrofon
 • Mulighed for at sidde alene i et lokale uden andre under eksamen
 • At du kan fremvise et ID med billede (kørekort, pas eller andet med billede og fødselsdato)

Eksamen tages online, hvor du selv booker dato og tidspunkt. Eksamen er overvåget og på selve eksamensdagen vil du blive guidet igennem eksamen.

Du skal nå at tage eksamen inden for de 12 måneder, hvor du har adgang til e-learningen. Ønsker du at forlænge din adgang til e-learningen, koster det 1.250 kr. ekskl. moms. En ny eksamen er ikke inkluderet i prisen.

Skriv til os på kursus@mentorix.dk hvis du gerne vil forlænge din adgang.

Hvad købte andre?

Change Management™ Foundation
Scrum Master Certified™
PRINCE2® Agile Practitioner

Prisen er eksklusiv moms

5 timers video
71 supplerende materialer
19 tests
20 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel Scrum manual
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
2 gratis re-take eksamen
Mentorix er akkrediteret Scrum udbyder, og tilbyder også andre online kurser og demo adgang.
//