PRINCE2® Practitioner

Til dig, der gerne vil bygge videre på din PRINCE2® udvikling.

Med PRINCE2® Practitioner lærer du endnu mere omkring praksis og reel projektstyring.

4.68 (91 ratings) | Gennemsnitlig beståelsesprocent: 75,56% | Antal tilmeldte: 1.390
Seneste opdatering af kursusindhold: 2021 | Sprog: Dansk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  At komme med detaljerede forklaringer af alle processer, temaer og teknikker.

✔  Forholdet mellem forskellige processer, temaer, teknikker og PRINCE2 ledelsesprodukter.

✔  Årsagerne bag PRINCE2’s processer, temaer og teknikker.

✔  Hvordan PRINCE2 kan tilpasses forskellige projektmiljøer.

Forudsætninger

For at deltage på vores PRINCE2 Practitioner kursus, skal du have en PRINCE2 Foundation certificering. Dog kan du godt tilmelde dig kurset inden du har bestået din PRINCE2 Foundation eksamen.

Hvem er dette kursus til? 

Vores PRINCE2 Practitioner kursus er til dig, som er projektleder eller dig, der har en vigtig støtterolle til projektet. Det kunne eksempelvis være, at du er inden for Project Support, kvalitetssikring eller er teamleder i et projekt.

Beskrivelse af PRINCE2® Practitioner

Selve PRINCE2 teorien er baseret på utallige projekter. Her har tusindvis af projektledere, undervisere, konsulenter mm. inden for projektledelse bidraget med deres erfaring, som har gjort teorien til det, den er i dag. Ved at bruge PRINCE2 metoden, sikrer organisationen, at alle der er med i projektet, forstår hinandens roller og ansvar, taler samme sprog og bruger den samme model til at gennemføre projektet. Det er med til at øge succesraten og gøre det endelige resultat for projektet endnu bedre. Efter endt kursus får du en certificering, som du kan bruge som dokumentation for dine kompetencer inden for projektledelse. Det er en internationalt anerkendt certificering, og du kan derfor bruge den i hele verden.

PRINCE2 Practitioner kan også tages på engelsk – køb kurset her.

Rækkefølgen for PRINCE2 kurser:
Første trin i uddannelsen er PRINCE2 Foundation. Her lærer du de grundlæggende elementer, sammenhænge og termer.

Næste trin er PRINCE2 Practitioner, som bygger oven på din eksisterende viden med fokus på praksis og reel projektstyring.

Herudover tilbyder vi også et komplementært modul, der hedder PRINCE2 Agile, som kombinerer de agile metoder inden for projektledelse med PRINCE2. Her er det også en forudsætning, at man har bestået sin PRINCE2 Foundation eksamen.

Målet med kurset

I løbet af dette kursus vil du lære om de nødvendige værktøjer, så du kan få dit projekt i mål. Det spiller ingen rolle, hvilken type projekt, du har ansvar for, eller hvor stort det er. Du vil lære at forstå principperne og processerne bag god projektledelse samt de temaer, der opstår gennem hele projektets levetid. Du kommer til at lære, hvordan du skal styre et projekt ved brug af PRINCE2 metoden, der er med til at sikre gennemsigtighed over, hvem der gør hvad i projektarbejdet, og at alle bruger samme model under hele forløbet.

Undervisningsform

Læringen foregår som selvstudie via videobaseret e-learning. Du streamer altså din undervisning, når du har tid til det, og hvor end det passer dig. Du bestemmer desuden også selv, hvor hurtigt du ønsker at gennemføre kurset. Med kombinationen af testeksaminer, videoer, supplerende materiale og quizzer, sikres du en god støtte gennem hele kursustiden.

Om træneren

Kenny Munck, Akkrediteret træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.

På stort set alle niveauer har Kenny været en del af mange forskellige projekter. Han har ageret som alt fra projekt- og teamleder til medlem af programkomiteer og styregrupper.
Mange kender ham som en inspirerende og levende oplægsholder, der formår at få deltagerne til at tænke i muligheder i stedet for begrænsninger.

Han underviser blandt andet i MSP®, P3O®, MoP®, MoR® og PRINCE2®.

Læs mere på LinkedIn

PRINCE2 practitioner online kursus giver dig gode kompetencer i projektledelse

Prisen er eksklusiv moms

6,5 timers video
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Mentorix er akkrediteret PRINCE2 udbyder. Se alle vores online kurser eller prøv vores demo adgang

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu

Kursusindhold: PRINCE2® Practitioner

Intro

Du vil få en introduktion til PRINCE2 Practitioner studiet sammen med en grundlæggende repetition af elementerne, der er i metoden. Det indebærer blandt andet metodens struktur og de 4 integrerede elementer, som er følgende: Principper, Temaer, Processer og Projektmiljø.

1 video – 2 min.

Principper i PRINCE2

Her gennemgås de forskellige principper, der anvendes i PRINCE2. Du vil forstå, hvordan de hænger sammen og hvordan de kan bruges i dit projekt.

2 videoer – 13 min.

Processer i PRINCE2

Lær om de forskellige processer, der bliver brugt i PRINCE2 metoden, og hvilket stykke arbejde, der skal udføres under hvert område.

2 videoer – 11 min.

Temaerne i PRINCE2

De forskellige temaer i PRINCE2 gennemgås, og du vil lære at forstå, hvordan de danner rammen i PRINCE2.

3 videoer – 10 min.

Hvordan startes et projekt?

Når processen startes, kan man identificere projektet på flere forskellige måder, og derfor vil der komme forskellige informationer, når de startes. Det, der igangsætter projektet inden for PRINCE2 metoden kaldes for projektkommissoriet.

14 videoer – 13 min.

Struktur i organisationen

PRINCE2 indeholder en organisationsstruktur, der definerer roller og ansvar for hvert medlem i en projektorganisation. Det har en afgørende betydning, at projektorganisationen skræddersyes i forhold til projektets behov.

8 videoer – 48 min.

Business case i PRINCE2 Practitioner

I business casen beskrives de essentielle grunde til at forpligte sig til et projekt. Den omfatter desuden de forventede omkostninger, besparelser og forretningsmæssige udbytte, og dermed dækker den det fulde omfang af hele projektet.

6 videoer – 19 min.

Hvordan styres et projekt med PRINCE2?

Når processen “Start af et projekt” er gennemført, begynder næste proces, der er “Ledelse af et projekt”. Denne proces bliver startet af anmodningen om at initiere et projekt.

4 videoer – 17 min.

Målet for projektet

Fundamentet for et vellykket projekt skabes gennem processen “Initiering af et projekt”. Det kræver, at alle parter forstår, hvad projektet skal opnå.

4 videoer – 19 min.

Risikostyring i PRINCE2

I projekter kommer der forandringer, og forandringer indebærer risiko. Med PRINCE2 metoden sikrer man, at risikostyring er en del af projektets planer. Diverse risici bliver identificeret og analyseret, og håndteringen heraf allokeres til udvalgte personer.

6 videoer – 28 min.

Kvalitetskriterier i PRINCE2

PRINCE2 kræver en vis kvalitet for alle leverancer. Det forudsætter, at formålet med hvert produkt og dets kvalitetskriterier bliver defineret, så produktet kan bygges til det specifikke formål.

6 videoer – 38 min.

Projektets plan

På kurset PRINCE2 Practitioner lærer du om PRINCE2 metoden skal der være en projektplan. Den skal styregruppen og projektlederen være enige om er realistisk. Der er ikke angivet en stil for de planer, der skal udarbejdes i PRINCE2 metoden, men det anbefales, at der bruger brugt produktbaseret planlægning.

9 videoer – 53 min.

Sikring af projektets udbytte

I alle projekter skal det sikres, at de produkter, der fremstilles, vil levere det forventede udbytte. Det gælder enten inden for det enkelte projekt eller som en del af et større program. Dette skal sikres uanset størrelse på projektet.

4 videoer – 17 min.

Styring med PRINCE2

I processen “Styring af en fase” indgår projektlederens daglige styring af faserne. Denne proces bruges for hver enkelt leveringsfase i et projekt.

4 videoer – 19 min.

Skab fremdrift

I PRINCE2 baseres vurderingen af fremdrift på afvigelsesstyring. Projektlederen tildeles veldefinerede niveauer af bemyndigelse i de forskellige faser i projektet, som der kan arbejdes ud fra.

4 videoer – 22 min.

Ændringer i PRINCE2

Dette tema håndterer alle emner i projektet, som omhandler ændringer. Det kan være alt fra anmodninger til en ændring, udtryk for bekymring eller diverse forespørgsler. Håndteringen foregår ved at udarbejde en analyse af risici ved den pågældende ændring.

6 videoer – 26 min.

Levering af produkter

Denne proces ser projektet fra teamlederens synspunkt. Det adskiller sig fra “Styring af en fase”, da den proces ses fra projektlederens synspunkt.

4 videoer – 19 min.

PRINCE2 afslutning

Et PRINCE2 projekt er kendetegnet ved at være midlertidigt – det har en begyndelse og en afslutning. Der er nogle fordele ved dette frem for at løse opgaven som almindelig drift, og dem vil man miste, hvis projektet ikke forbliver midlertidigt.

4 videoer – 19 min.

Her får du en introduktion til en testeksamen i PRINCE2 Practitioner. Du får mulighed for at downloade en øvelse fra en tidligere testeksamen, som du kan løse. Du kan se svar og følge trænerens gennemgang af de enkelte besvarelser.

14 videoer – 55 min.

PRINCE2® Practitioner eksamen

 • 68 spørgsmål
 • Du skal svare rigtigt på 38 spørgsmål
 • Du har 2 timer og 30 minutter
 • Du må medbringe bogen PRINCE2 Projektledelse med succes 2017
 • Det er ikke tilladt at medbringe andet materiale

Har du købt en kursuspakke med e-learning og evt. manual vil eksamen være inkl. i prisen. Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering og sprog ønsker du (eks. PRINCE2 Practitioner – DK)
 • Evt. en bemærkning – eksempelvis dysleksi

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra eksamensudbyderen, PeopleCert som guider dig videre. OBS! Mails fra PeopleCert kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

PRINCE2 practitioner eksamen kan tages på dansk eller engelsk.

 • Webkamera (medbring et spejl, hvis du har et indbygget webkamera, da lokalet skal tjekkes inden eksamensstart)
 • Mikrofon
 • Mulighed for at tage sidde alene i et lokale under hele eksamen
 • Fremvisning af et foto-ID inden eksamen (pas, kørekort eller andet ID med foto og fødselsdato)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, hvilket vil sige at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert.

Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning.

Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.

Eksamens gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

PeopleCert:

Telefon: 43 31 49 67
(Bemærk, de er engelsktalende selvom du ringer til et dansk telefonnr.)

E-mail: customerservice@peoplecert.org

Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Selve eksamen bliver teknisk gennemført på dansk, medmindre du har bestilt den på et andet sprog. Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen vare, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg endvidere for at lokalet ikke referer til PRINCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (f.eks. plakater, billeder, etc.).

Du skal tage eksamen mens du har adgang til e-learningen, altså inden for de 12 måneder du har adgang til kurset. Kan du ikke nå at tage eksamen inden for det tidsrum, kan du købe en 6 måneders forlængelse til e-learningen for 1.250 kr. ekskl. moms. Denne pris er eksklusiv ny eksamensvoucher.

Kontakt os på kursus@mentorix.dk hvis du ønsker at forlænge din adgang.

Hvad købte andre?

PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Agile Practitioner
Change Management Foundation

Prisen er eksklusiv moms

6,5 timers video
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Mentorix er akkrediteret PRINCE2 udbyder. Se alle vores online kurser eller prøv vores demo adgang
//