PRINCE2® Foundation

Et grundlag til at styre et projekt med PRINCE2® metoden.

Få kompetencerne til at gennemføre succesfulde projekter af høj kvalitet til tiden og inden for budgettet med en PRINCE2® Foundation certificering.

4.68 (91 ratings) | Gennemsnitlig beståelsesprocent: 82,1% | Antal tilmeldte: 2.018
Seneste opdatering af kursusindhold: 2019 | Sprog: Dansk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  Principperne og processerne bag effektiv projektledelse.

✔  Temaerne der gennemtrænger/infiltrerer hele projektets levetid.

✔  Din rolle som projektleder, og hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2 metoden.

✔  Hvordan du planlægger, organiserer og styrer projekter målrettet og effektivt.

Forudsætninger

Du behøver ikke have taget andre kurser for at starte på PRINCE2 Foundation.

Hvem er dette kursus til? 

Uanset om du har mange års erfaring med projektledelse eller overhovedet ingen erfaring, kan du tage dette kursus. Et PRINCE2 kursus er relevant for alle, der arbejder med projektledelse, og som ønsker at forbedre sine kompetencer.

Beskrivelse af PRINCE2® Foundation

Teorien bag PRINCE2 metoden er baseret på tusindvis af projekter, hvor projektledere og andre, der arbejder inden for projektledelse, har bidraget med deres erfaring. Organisationer, der bruger metoden, sikrer, at alle projektdeltagere taler samme sprog, forstår hinandens roller og ansvar, og benytter den samme model til at få gennemført projektet på den mest optimale måde. Det øger succesraten for projektet, og det endelige projektresultat bliver også markant bedre. Når du har bestået kurset, får du en PRINCE2 Foundation certificering, der er et internationalt anerkendt bevis, som du kan bruge til at dokumentere dine kompetencer inden for projektledelse i hele verden.

PRINCE2 Foundation kan også tages på engelsk – køb kurset her.

Målet med kurset

Når du har gennemført dette PRINCE2 kursus, vil du have fået de rette værktøjer til at gennemføre dit projekt – uanset hvilken type eller størrelse dit projekt har. Du kommer til at forstå principperne og processerne bag god projektledelse, og du vil lære at mestre de temaer, der er gennemtrængende/infiltrerende under hele projektets levetid. Efter endt kursus har du lært, hvordan du styrer et projekt ved at bruge PRINCE2 metoden – en effektiv metode til at sikre, at alle deltagere bruger en fælles model, og har samme opfattelse af projektarbejdet.

Undervisningsform

Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning, hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset. Mentorix International tilbyder løbende webinarer som man gratis kan tilmelde sig, hvis man er I et uddannelsesforløb.

Om træneren

Kenny Munck, Akkrediteret træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.

Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder og programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.

Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

5 timers video
159 supplerende materialer
40 tests
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel PRINCE2 online manual*
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Mentorix er akkrediteret PRINCE2 udbyder. Se alle vores online kurser eller prøv vores demo adgang

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: PRINCE2® Foundation

Hvad er PRINCE2?

PRINCE2 er en forkortelse af PRojects IN Controlled Environments, og er en af de mest udbredte metoder i verden inden for projektledelse. Det er en struktureret projektledelsesmetode, der er baseret på erfaringer og bidrag fra tusindvis af projekter. PRINCE2 er udviklet til at være generel, så den kan anvendes på alle projekter, uanset projektets størrelse, type, organisation, geografiske placering eller kultur.

1 video – 7 min.

Lær at styre et projekt med PRINCE2

Et af formålene med PRINCE2 Foundation er at gøre de rette oplysninger tilgængelige på det rigtige tidspunkt, så de rette personer kan tage de rigtige beslutninger omkring projektet. Det kan blandt andet være beslutninger, der optimerer handlinger eller implementeringen af tiltag, som er med til at forbedre præstationen.

1 video – 10 min.

PRINCE2 principperne

Der findes syv principper inden for PRINCE2 Foundation. Et projekt vil kun blive kategoriseret som et PRINCE2 projekt, hvis alle syv principper bruges i projektet. PRINCE2 principperne udgør de retningslinjer og den praksis, der bestemmer, om et projekt styres i overensstemmelse med PRINCE2 metoden. Eftersom PRINCE2 er en fleksibel metode til projektledelse, er et af principperne, at den skal tilpasses, så den passer til projektets størrelse og type. På vores PRINCE2 Foundation kursus vil du lære mere om, hvordan metoden kan tilpasses for at gøre den egnet til netop dit projekt.

1 video – 5 min.

PRINCE2 metoden

PRINCE2 metoden er designet til at blive tilpasset ethvert projekt. Metoden er lavet på en sådan måde, at tilpasningen af projektets type og størrelse er mulig uden at udelade nogle dele. At udelade enkelte dele af metoden vil svække projektstyringen for hele projektet, og derfor skal alle dele af metoden anvendes i projektet. Tilpasningen sker ved korrekt brug af metoden, så man sikrer den rette grad af governance, planlægning og kontrol i overensstemmelse med principperne i PRINCE2 Foundation.

Følgende nøgleaktiviteter skal involveres, når PRINCE2 skal indføres i en organisation:

 • Tilpasning af PRINCE2 for at oprette organisationens egen projektledelsesmetode
 • Indlejring af den tilpassede metode ved at sikre, at medarbejderne i organisationen forstår og bruger den korrekt.

3 videoer – 12 min.

PRINCE2 temaerne

Der findes syv temaer i PRINCE2 Foundation, som beskriver de aspekter i projektledelse, der skal håndteres løbende og parallelt under hele projektet. Temaerne forklarer specifikt den behandling, PRINCE2 kræver i forbindelse med de forskellige dele inden for projektledelse, og hvorfor de er nødvendige.

29 videoer – 135 min.

PRINCE2 processerne

I PRINCE2 metoden findes også syv processer, der beskriver hele forløbet fra start til slut. Her får du indblik i, hvordan projektet skal foregå fra det skydes i gang, og hvordan man kommer videre til de næste faser i projektets livscyklus til den endelige projektafslutning. Hver proces indeholder tjeklister med anbefalede aktiviteter, produkter og tilknyttede ansvarsområder, som du kan læne dig op ad.

23 videoer – 106 min.

Indfør PRINCE2

På vores PRINCE2 Foundation kursus får du en detaljeret vejledning til, hvordan du kan indføre PRINCE2 metoden i organisationer. Her vil du også lære, hvad der er vigtigt at tage i betragtning, når PRINCE2 skal tilpasses ved oprettelse af organisationens metode. Derudover vil du forstå, hvordan du skal få den tilpassede metode indlejret i organisationens arbejdsgange samt sikre, at den bliver anvendt.

Hver lektion indeholder en miniquiz, som skal sikre, at du har tilegnet dig den nødvendige viden inden for emnet. Vi anbefaler, at du tager alle de miniquizzer, du støder på gennem kurset, da du kan bruge dem som eksamenstræning. Du kan følge din udvikling under “Statistik”. Til sidst vil du få en praktisk test, som du skal bestå for at få din certificering inden for PRINCE2 Foundation.

Alle test er på dansk eller engelsk.

PRINCE2® Foundation eksamen

 • 1 times multiple choice eksamen
 • 60 spørgsmål
 • Bestå eksamen med 35 rigtige svar
 • Der tillægges 25% ekstra tid, hvis du tager eksamen på et andet sprog end dit modersmål

Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering og sprog ønsker du (eks. PRINCE2 Foundation – DK)>
 • Evt. en bemærkning – eksempelvis dysleksi

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra eksamensudbyderen, PeopleCert som guider dig videre.
OBS! Mails fra PeopleCert kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

PRINCE2 Foundation eksamen kan tages på dansk og engelsk.

 • Webkamera (medbring et spejl, hvis du har indbygget webkamera, så lokalet kan tjekkes inden start af eksamen)
 • Mikrofon
 • Mulighed for at sidde alene i et lokale under hele eksamen
 • At du har et billede-ID (pas, kørekørt eller andet ID med billede og fødselsdato)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, hvilket vil sige at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert.
Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning. Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.
Eksamens gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

PeopleCert:

Telefon: 43 31 49 67
(Bemærk, at de er engelsktalende, selvom du ringer til et dansk telefonnr.)

E-mail: customerservice@peoplecert.org

Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Selve eksamen bliver teknisk gennemført på dansk, medmindre du har bestilt den på et andet sprog. Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen varer, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg endvidere for, at lokalet ikke referer til PRINCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (f.eks. plakater, billeder, etc.).

Du har adgang til vores e-learning i 12 måneder, og eksamen skal tages inden denne periode er gået. Ønsker du en forlængelse, koster der 1.250 kr. ekskl. moms for 6 måneders forlængelse til e-learning uden eksamen.

Kontakt os på kursus@mentorix.dk for at købe en forlængelse af din adgang.

Hvad købte andre?

PRINCE2® Practitioner
PRINCE2® Agile Practitioner
Management of Risk Foundation
Change Management Foundation

Prisen er eksklusiv moms

5 timers video
159 supplerende materialer
40 tests
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel PRINCE2 manual
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Mentorix er akkrediteret PRINCE2 udbyder. Se alle vores online kurser eller prøv vores demo adgang
//