MSP® Practitioner

Til dig, som er igang eller har en MSP® Foundation.

Få et endnu bedre kendskab til, hvordan du styrer og leverer succesfulde forandringer.

Antal tilmeldte: 132 |  Seneste opdatering af kursusindhold: 2016 | Gennemsnitlig beståelsesprocent: 100% | Sprog: Engelsk

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔  At benytte de anbefalede metoder og værktøjer til at styre og levere et forandringsprogram

✔  De forskellige typer af programmer og hvilken tilgang der fungerer bedst, i de forskellige arbejdsmiljøer.

✔  At anvende MSP-vejledningen i et relativt ukompliceret program i et miljø, der bruger MSP®.

✔  At anvende vejledningen til dit eget arbejde og dermed fungere som et informeret medlem af et programlederteam

Forudsætninger

Forudsætningen for at deltage i kurset er, at du er igang med eller har bestået MSP® Foundation. Inden du går til eksamen skal du dog have bestået MSP® Foundation. 

Hvem er dette kursus til? 

Vores MSP® Practitioner kursus er være relevant for personer, der er involveret i at lede, styre, støtte og levere programmer.
Det kan f.eks. være programledere, programejere, forandringsledere samt medarbejdere i program- og porteføljekontorer.

Beskrivelse af MSP® Practitioner

MSP® (Managing Successful Programs) er et internationalt rammeværk til håndtering og ledelse af komplekse forandringsinitiativer, der er opdelt i en række mindre projekter – programledelse. Nøglen til at levere succesfulde programmer til tiden og indenfor budgettet er solid og god ledelse – MSP® er en af verdens mest udbredte og anerkendte metoder til netop det. Baseret på Best Practice erfaringer er MSP® er designet til let at kunne tilpasses individuelt til forskellige behov og omstændigheder.

Rækkefølgen:
Første trin af uddannelsen hedder MSP® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.
Andet trin er MSP® Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring. MSP Practitioner kan tages som et online kursus på engelsk.

Målet med kurset

Formålet med MSP® Practitioner er at opnå tilstrækkelig viden og forståelse af MSP-vejledningen til, at anvende vejledningen til dit eget arbejde og dermed fungere som et informeret medlem af et programlederteam. Det vil sige en person, der er ansvarlig for at styre, lede, støtte eller rådgive om arbejde inden for et MSP-miljø. Du bliver i stand til, at anvende MSP-vejledningen i et relativt ukompliceret program i et miljø, der bruger MSP®.

Undervisningsform

Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Om træneren

Antony della Porta, Founder af “The Sustainable PM” initiative
Erfaring gennem mere end 30 år i projektledelsesfaget. Han har gjort det muligt for organisationer at realisere deres strategiske forretnings-, miljø- og bæredygtighedsmål gennem ekspertisen ved Portfolio-Program-Project Management

Se på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

7 timers video
39 supplerende materialer
4 tests
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel MSP online manual*
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
MSP akkrediteret organisation Mentorix, som udbyder online kurser samt demo adgang til vores kurser

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: MSP® Practitioner

Introduktion

MSP repræsenterer gennemprøvet god praksis inden for programstyring med succes med at levere transformationsændringer, hentet fra erfaringerne fra både den offentlige og den private sektor.

7 MSP®-principper

Programstyringsprincipperne er: Forblive på linje med virksomhedsstrategi, føre ændringer, forestille sig og kommunikere en bedre fremtid, fokusere på fordelene og truslerne mod dem, tilføje værdi, designe og levere en sammenhængende kapacitet og lære af erfaring.

5 videoer – 15 min.

Regeringstemaer – Oversigt

Denne session dækker oversigten over MSP-styringstemaer og de vigtigste roller og ansvar.

Programorganisation

Etablering af en klar og effektiv organisation er afgørende for programmets succes. At sikre, at programorganisationen opfylder programmets behov, er en løbende opgave og ikke kan undgås.

Vision

En vision er et billede af en bedre fremtid. I MSP er det grundlaget for programmets resultater og leverede fordele.

Lederskab og interessent

Interessentinddragelse og ledelse er kritisk for ethvert program; ændring kræver effektivt lederskab. MSP understreger behovet for ikke kun at identificere og kommunikere med interessenter, men også levere analyseværktøjer til at skabe større forståelse af deres behov, opfattelse og prioriteter.

Fordele Management

Styring af fordele er kernen i programstyring; programmer er primært drevet af behovet for at levere fordele. Det er imidlertid sandsynligt, at programmet vil have nogle negative virkninger såvel som forbedringer.

Blueprints Design & levering

Programmets visionerklæring giver tidlige og værdifulde oplysninger som en beskrivelse af de ønskede resultater i kundefokuserede termer. Dette skal udvides og udvikles til en plan. Det er planen, der giver et brugbart grundlag for modellering af fordele og design af projektdossieret.

Planlægning og kontrol

Udarbejdelsen af ​​programplanen involverer: Behandling af store mængder information, omfattende høring og opbygning af planen. Programstyring giver understøttende aktiviteter og processer, der kører gennem programmets livscyklus for at: Forfine og forbedre levering, minimere virkningen af ​​tvetydighed, bringe sikkerhed hvor det er muligt og retfærdiggøre programmets fortsættelse.

Forretningssagen

Business case beskriver effektivt, hvad værdien er for sponsororganisationen ud fra programmets resultater. Håndtering af business case handler om at sikre, at balancen mellem fordele, omkostninger, tidsplaner og risici optimeres gennem hele programmet.

Risiko- og problemstyring

Succesfuld programstyring har i kernen behovet for både at styre og tolerere usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed. Risiko- og problemstyring er værktøjer til at opnå dette.

Kvalitets- og forsikringsstyring

Formålet med kvalitets- og sikkerhedsstyring er at sikre, at alle ledelsesaspekter af programmet fungerer korrekt, og at det forbliver på mål for at nå sit mål.

33 videoer – 151 min.

Oversigt over transformationsstrøm

Introduktion til seks processer i transformationsstrømmen.

Identificering af et program

Typisk en kort proces, måske kun tager et par uger eller mindre, hvilket omdanner ideen til et håndgribeligt forretningsidé.

Definition af et program

Giver grundlaget for at beslutte, om man skal fortsætte med programmet eller ej.

Håndtering af trancheerne

Formålet med denne proces er at implementere de definerede styringsstrategier for programstyring for programmet, sikre, at kapacitetsleveringen er tilpasset organisationens strategiske retning og at muliggøre frigivelse af fordele.

Leverer kapaciteten

Dækker aktiviteterne til koordinering og styring af projektlevering i henhold til programplanen.

At realisere fordelene

Formålet med denne proces er at styre fordelene fra deres første identifikation til deres vellykkede realisering.

Lukker et program

Formålet med denne proces er at sikre slutmålet om formelt at anerkende, at programmet er afsluttet.

9 videoer – 80 min.

Den videobaserede øvelse er baseret på en dyrebar prøveeksamen. Du kan få et fantastisk resultat ved at afslutte øvelsen og se begrundelsen bag svarene fra træneren.

23 videoer – 179 min.

MSP® Practitioner eksamen

 • 2,5 times åben (case baseret) eksamen med 8 spørgsmål
 • Total point score på 80
 • MSP manualen må gerne medbringes
 • Bestå eksamen med 40 rigtige svar
 • 25% af tiden lægges oven i, hvis eksamen ikke er på dit modersmål

Har du købt en kursuspakke med e-learning og evt. manual vil eksamen være inkl. i prisen. Når du er klar til at tage eksamen skal du blot sende en mail til kursus@mentorix.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering og sprog ønsker du (eks. MSP Foundation – DK)
 • Evt. en bemærkning – eksempelvis dysleksi

Du vil inden for 2 hverdage få en mail fra kursus@mentorix.dk og derefter en mail fra eksamensudbyderen, PeopleCert, som guider dig videre.
OBS! Mails fra PeopleCert kan lande i spam eller uønsket post så husk at tjekke her.

MSP Practitioner eksamen foregår på engelsk.

 • Webkamera (du skal medbringe et spejl, hvis du har indbygget webkamera i din computer, så lokalet kan blive tjekket inden start af eksamen)
 • Mikrofon
 • Et lokale for dig selv under hele eksamen
 • Du kan fremvise et gyldigt billede-ID (kørekort, pas eller anden form for ID med billede og fødselsdato)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, hvilket vil sige at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert.
Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning.
Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.
Eksamens gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

PeopleCert

Telefon: +45 43 31 49 67
(Bemærk: de er engelsktalende selvom du ringer til et dansk telefonnummer)
E-mail: customerservice@peoplecert.org

Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Selve eksamen bliver teknisk gennemført på dansk, medmindre du har bestilt den på et andet sprog. Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen vare, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg endvidere for at lokalet ikke referer til PRINCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (f.eks. plakater, billeder, etc.).

Du har 12 måneders adgang til e-learningen, og inden for denne periode skal du nå at tage eksamen. Ønsker du at forlænge din adgang til e-learningen, kan du tilkøbe 6 måneder yderligere for 1.250 kr. ekskl. moms ekskl. eksamen.

Kontakt os på kursus@mentorix.dk hvis du gerne vil forlænge din adgang.

Hvad købte andre?

MSP® Foundation
PRINCE2® Foundation
Change Management Foundation

Prisen er eksklusiv moms

7 timers video
39 supplerende materialer
4 tests
25-30 timer anslået studietid
3 måneders adgang (forlæng når du vil)
Computer, tablet og mobil
Online eksamen
Officiel MSP manual - digital
Bevis på din certificering
Afholdelsesgaranti (online kursus)
//