PRINCE2 Agile® pakke

Til dig der gerne vil tage PRINCE2 Agile® Foundation og Agile Practitioner på én gang.

Lær alt om PRINCE2 Agile® og forbedr dine kompetencer for agil projektledelse.

NYHED – HELT NY PAKKE! | Senest opdateret: Løbende opdateret fra 2018-2020

Det kommer du til at lære…

✔  Hvordan du leverer agile projekter

✔  Den grundlæggende viden omkring PRINCE2

✔  Hvordan du skræddersyr metoden i en agil sammenhæng

✔  Om processen i agile projekter

✔  Hvordan du fokuserer på ledelse og levering med en agil tilgang

✔  Hvordan den agile tankegang påvirker roller og fordeling af ansvar

Forudsætninger

Du skal bestå din PRINCE2 Agile Foundation eksamen før du kan gå til PRINCE2 Agile Practitioner eksamen. Udover det er der ingen forudsætninger for at kunne købe kurset.

Hvem er denne pakke til?

Kurserne er relevante for alle, der skal arbejde med agile projekter. PRINCE2 Agile Foundation og Agile Practitioner retter sig desuden også til professionelle, der arbejder i agile miljøer, og ønsker mere struktur og styring i det daglige arbejde.

Beskrivelse af PRINCE2 Agile®

PRINCE2 Agile er et modul, som bygger videre på PRINCE2 metoden. PRINCE2 Agile modulet handler om, hvordan man bruger den agile tankegang i forbindelse med PRINCE2, der er det mest udbredte rammeværk inden for projektledelse. Formålet med eksamen er, at du kan vise, at du forstår at bruge PRINCE2 Agile under forskellige omstændigheder.

Rækkefølgen:
Første del af kurset er PRINCE2 Agile Foundation. Her får du den grundlæggende viden omkring PRINCE2 Agile.
Næste del er PRINCE2 Agile Practitioner, som bygger videre på din viden omkring metoden og hvordan denne skal bruges i agile sammenhænge.

Målet med kurserne

Efter en bestået eksamen i PRINCE2 Agile Foundation har du lært de grundlæggende principper omkring PRINCE2 Agile. Du vil derudover kunne skabe værdi tidligere i projektet og forbedre arbejdsmetoder i hele processen. Du har lært, hvordan du minimerer risiko for produkter af dårlig kvalitet samt aktivere en grundig fleksibilitet.

Når du har gennemført dit PRINCE2 Agile Practitioner kursus er du i stand til at anvende metoder i agile projekter i din virksomhed. Du har lært de mest brugte principper og værktøjer til at tilpasse PRINCE2 i agile udviklingsmetoder.

Undervisningsform

Du tager kurserne som selvstudie gennem videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning når og hvor det passer dig. Du bestemmer selv, hvor hurtigt du vil gennemføre kurserne. Du får en god støtte gennem hele kursusforløbet af quizzer, videoer, testeksaminer og supplerende materiale.

Om træneren

Thomas Pulawski, akkrediteret træner i PRINCE2® og Change Management®

Thomas har mere end 19 års erfaring, og han har arbejdet som program- og projektleder, og han har desuden arbejdet med generel afdelingsledelse inden for primært IT-branchen.
Han underviser i AgilePM®, Change Management™, Managing Successful Programs (MSP®), PRINCE2® og Management of Risk (M_o_R®)

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

7 timer og 13 minutters video
28 supplerende materialer
8 tests
50-60 timer anslået studietid
12 måneders adgang til begge kurser
Computer, tablet og mobil
2 online eksamener
Officiel PRINCE2 Agile manual
Bevis på dine 2 certificeringer
Gratis re-take eksamen

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold

PRINCE2 Agile® Foundation

Her lærer du hvad PRINCE2 Agile er, hvad rationalet bag det er, og hvem det er til. Du får desuden et generelt overblik over PRINCE2 og Agile samt de koncepter, som PRINCE2 Agile er bygget på baggrund af. Du kommer til at forstå konteksten af et projekt og at være fleksibel over for det, der bliver leveret.

1 video – 7 min.

Her får du detaljeret information om, hvordan PRINCE2 Agile skræddersyr principperne, temaerne, processerne, rollerne og produkterne fra PRINCE2. Du lærer, hvilke overvejelser der skal til, når man anvender Agile og hvilke bestemte teknikker og specifik adfærd du skal bruge på bestemte tidspunkter.

1 video – 10 min.

Du får en detaljeret vejledning omkring bestemte områder, som der skal være fremtrædende på grund af naturen i den agile måde at arbejde sammen med diskussion af specifikke teknikker, som er med til at understøtte netop det.

1 video – 5 min.

PRINCE2 Agile® Practitioner

Overblik over projekter og den agile tilgang
Du bliver introduceret for RINCE2 Agile, og de forskellige kendetegn ved projekter og daglig drift bliver sammenlignet. Der bliver desuden forklaret de basale agile ideer i forhold til det.

Overblik – PRINCE2 og Agile
Her får du et overblik over, hvordan et PRINCE2 Agile projekt kan se ud, og vi gennemgår desuden processerne i PRINCE2 ud fra den agile tankegang.

Et overblik over PRINCE2 – Hvad skal fastlåses og hvad skal være fleksibelt?
Vi gennemgår elementerne i PRINCE2 – det indebærer temaer, processer, principper og projektmiljø. Vi ser desuden på fleksibiliteten i de seks projektvariable (fra PRINCE2), og på de fem projektmål (i Agile), som påvirker, hvad der er fleksibelt.

5 videoer – 20 min.

Agile og PRINCE2 principper
Her bliver det fremstillet, hvordan agilitet er kompatibel med PRINCE2 principperne. Der bliver beskrevet adfærd, som kendetegner succesfulde PRINCE2 Agile projekter.

Agile og PRINCE2 temaer
Her ser vi på, hvordan PRINCE2 temaer kan blive tilpasset til den agile måde at arbejde med projekter på.

Temaet businesscase
Vi forklarer, hvordan de agile koncepter – som f.eks. ”Business Value” er indarbejdet i business casen i PRINCE2.

Temaet organisation
Vi beskriver arbejdsrelationen der er mellem de agile teamroller og PRINCE2 rollerne i de forskellige projektstrukturer.

Temaet kvalitet
Her bliver relationen mellem krav og kvalitet i et PRINCE2 Agile projekt diskuteret.

Temaet planer
Vi ser på sammenhængen mellem måden at planlægge i PRINCE2 og den agile tilgang, hvor der er større fokus på samarbejde og medindflydelse i hele projektgruppen.

Temaet risiko
Her forklares, hvordan mindsettet i Agile virker sammen med den traditionelle risikohåndtering i PRINCE2.

Temaet ændringer
Vi beskriver, hvordan håndtering af forandring i PRINCE2 virker i sammenhæng med de agile teknikker, man bruger til at håndtere forandring, når man taler om udvikling og levering af projekter.

Temaet fremdrift
Dette tema dækker alt om de agile teknikker, man bruger til måling af fremdrift i et agilt projekt.

9 videoer – 42 min.

Agile og PRINCE2-processer
Her forklares, hvordan de agile aktiviteter passer ind i nøgleprocesserne i PRINCE2.

Agil forberedelse – Start af projekt og Initiering af projekt
Vi identificerer de agile teknikker, som kan bruges i disse to PRINCE2 faser: ”Start af et projekt” og ”Initiering af et projekt”.

Ledelse af et projekt
De fordele, der er ved at tildele bemyndigelse til projektlederen og leveranceteamet bliver fastlagt, så der kan tages beslutninger uden forsinkelse.

Styring af en fase
Forholdet mellem projektlederen og leveranceteamet samt brugen af de agile teknikker beskrives i dette afsnit.

Styring af produktleverancer
Dette dækker flere agile koncepter og teknikker, som støtter produktudviklingen og leveringen, f.eks. Kanban, Lean Startup og MVP (Minimum Viable Product). Vi forklarer desuden også forholdet mellem projektleder og leveranceteam.

Ledelse af en faseovergang
Her beskrives, hvordan agile koncepter som f.eks. hyppige leverancer, kan skabe den sikkerhed, som styregruppen leder efter, når en fase skal afsluttes.

Afslutning af et projekt
Her vises, at den agile arbejdsproces med trinvis levering er fuldt kompatibel med processen i ”Afslutning af et projekt” i PRINCE2 metoden.

Tilpasning af PRINCE2 til et agilt miljø
Her vejledes i, hvordan et agilt informationsflow påvirker ledelsesprodukterne i PRINCE2.

13 videoer – 43 min.

Agilometeret
Her forklares det værktøj, der anvendes til at vurdere det agile projektmiljø, så det er muligt at tilpasse PRINCE2 på den mest effektive måde.

Krav og user stories (brugervendte krav)
Her beskrives, hvordan forskellige krav defineres og prioriteres i et sprog, der er kompatibelt med den agile måde at arbejde på.

Rigelig kommunikation
Her sættes især fokus på den værdi god kommunikation skaber, så man kan opnå den fulde effekt af de agile arbejdsmetoder.

Hyppige leverancer
Vi viser, hvordan projekter skal planlægges, så det agile koncept omkring hyppige leverancer bliver taget i betragtning.

Agile kontrakter
Her udforskes forskellige måder at løse konflikter på mellem de traditionelle leverandørkontrakter og agile kontrakter. Her bruges arbejdsbeskrivelser og begreber som MVP (Minimum viable product – Mindst mulig “levedygtige” produkt).

Andre værktøjer og retningslinjer (appendix)
Der findes en del appendikser i forlængelse af bogens kapitler, som støtter den agile transformation og skalering. Her findes blandt andet forskellige råd og vejledninger til agile projektledere, og du findes desuden den fulde beskrivelse af Scrum.

6 videoer – 30 min.

Struktur

 • Objektiv test
 • 50 spørgsmål som giver 1 muligt point hver
 • Minimum 30 korrekte svar for at bestå – 60% rigtige svar
 • 2½ times varighed (150 minutter)
 • Tillægstid på 25% hvis eksamen tages på et andet sprog end dit modersmål
 • Brug af den officielle PRINCE2 Agile manual er tilladt. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

PRINCE2 Agile® Foundation eksamen

 • 1 times multiple choice
 • 50 spørgsmål
 • 28 rigtige svar for at bestå – svarende til 55% korrekt besvarelse
 • Hjælpemidler er ikke tilladt
 • Tillægstid på 25% hvis du tager eksamen på et andet sprog end dit modersmål

Når du har været gennem materialet og er klar til at tage din eksamen i PRINCE2 Agile Foundation, skal du sende en mail til kursus@mentorix.dk med disse informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering du ønsker (f.eks. PRINCE2 Agile Foundation)
 • Evt. en bemærkning (f.eks. dysleksi)

Inden for 2 arbejdsdage vil du få en mail fra kursus@mentorix.dk, og derefter en mail fra eksamensudbydere, PeopleCert, som vil hjælpe dig videre i processen.
Bemærk venligst, at mails fra PeopleCert ind i mellem ender i spam mappen, så husk at tjekke der også.

PRINCE2 Agile Foundation kan tages på engelsk.

 • Webkamera (medbring et spejl med, hvis dit webkamera er indbygget i computeren, så det er muligt at tjekke lokalet inden eksamensstart)
 • Mikrofon
 • Et lokale, hvor du kan sidde alene under hele eksamen
 • At du kan fremvise et billede-ID (kørekort, pas eller andet ID med billede og fødselsdato)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, som betyder, at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert.

Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning. Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.

Eksamens gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

 

PeopleCert:

Telefon43 31 49 67
(Bemærk, at de er engelsktalende, selvom du ringer til et dansk telefonnr.)

E-mailcustomerservice@peoplecert.org

 

Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen varer, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg desuden for, at lokalet ikke referer til PRINCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (f.eks. plakater, billeder, etc.).

PRINCE2 Agile® Practitioner eksamen

 • 2,5 times åben case eksamen
 • 50 spørgsmål
 • Eksamen bestås med 30 rigtige svar (60%)
 • Manualen må gerne medbringes
 • Tillægstid på 25%, hvis eksamen tages på et andet sprog end dit modersmål

Når du er klar til at tage din eksamen, er det eneste du skal gøre i første omgang at sende en mail til kursus@mentorix.dk med disse informationer:

 • Navn
 • E-mail
 • Hvilken certificering du gerne vil tage (eks. PRINCE2 Agile Practitioner)

Efter senest 2 hverdage, får du en mail fra os, og derefter en mail fra eksamensudbyderen, PeopleCert, som vil hjælpe dig videre.

Bemærk – mails fra PeopleCert kan ende i din spam mappe, så husk at tjekke den også.

PRINCE2 Agile Practitioner kan tages på engelsk.

 • Webkamera (er dit webkamera indbygget i computeren, skal du medbringe et spejl, fordi lokalet skal tjekkes inden start)
 • Mikrofon
 • Mulighed for at sidde alene i et lokale uden andre
 • Du kan fremvise et foto-ID inden eksamen (pas, kørekort eller anden form for ID med fødselsdag og foto)

Vores samarbejdspartner udbyder en ”online” eksamen, som betyder, at eksamen bliver overvåget online af en WebProctor. Du vil efter din bestilling modtage en mail med din eksamensvoucher fra PeopleCert.
Mailen indeholder et link til oprettelse af en kandidatprofil hos PeopleCert, voucherkode samt en vedhæftet vejledning. Det er vigtigt at du læser vejledningen igennem inden du booker din eksamen.

En eksamensvoucher giver adgang til én eksamen. Der er ingen yderligere eksamensforsøg inkluderet. Eksamen foregår altid på eget ansvar, men er samtidig en fleksibel løsning for personer med en stram kalender.
Eksamens gennemføres i samarbejde med en græsk eksamensorganisation kaldet PeopleCert. De er eneansvarlig i forhold til AL support vedr. denne eksamen.

 

PeopleCert:

Telefon43 31 49 67
(Bemærk, at de er engelsktalende, selvom du ringer til et dansk telefonnr.)

E-mailcustomerservice@peoplecert.org

 

Den bestilte voucher kan ikke returneres, da den er købt specifikt til dig.

Voucheren har en udløbsdato som er angivet i mailen fra PeopleCert. Du kan ikke anvende voucheren efter denne dato – heller ikke selvom du har en god grund til ikke at have brugt voucheren. Vi anbefaler at du booker din eksamen ca. 14 dage før ønsket dato og at din eksamen gennemføres 30 dage inden voucherens udløb.

Der vil være en engelsktalende WebProctor som sidder og overvåger eksamen undervejs. Du har mulighed for at tale og/eller chatte med din WebProctor før, under og efter eksamen. Du må under ingen omstændigheder blive forstyrret under eksamen. I den periode eksamen varer, må ingen andre være til stede, stikke hovedet ind, ringe dig op, etc. Sørg desuden for, at lokalet ikke referer til PRINCE2, projektledelse, eller andet nogen steder (f.eks. plakater, billeder, etc.).

Hvad købte andre?

PRINCE2® Foundation kursus
AgilePM® Foundation

Prisen er eksklusiv moms

7 timer og 13 minutters video
28 supplerende materialer
8 tests
50-60 timer anslået studietid
12 måneders adgang til begge kurser
Computer, tablet og mobil
2 online eksamener
Officiel PRINCE2 Agile manual
Bevis på dine 2 certificeringer
Gratis re-take eksamen
Scroll Up //