PRINCE2® Premium

Til dig, som gerne vil tage PRINCE2® Foundation, Practitoner & Agile Practitioner på én gang.

Styrk dine PRINCE2® kompetencer disse 3 kurser

Løbende opdatering af kursusindhold fra 2016-2020 | Antal tilmeldte: 27

Prisen er eksklusiv moms

Det kommer du til at lære…

✔ Principperne og processerne bag effektiv projektledelse.

✔ Temaerne der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid.

✔ Din rolle som projektleder og, hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2® metoden.

✔ Begrundelserne bag PRINCE2®’s processer, temaer og teknikker.

✔ Hvordan PRINCE2® tilpasses forskellige projektmiljøer.

✔ Hvordan agil påvirker din rolle og ansvarsfordeling.

✔ At skalere projektet til at identificere forretningsmæssige behov, uden at gå på kompromis med organisationens behov for styring og ledelse.

✔ Hvordan du kan fokusere på både ledelse og levering med en hvilken som helst etableret fleksibel tilgang.

Hvorfor giver denne pakke mening?

 

De fleste certificeringer inden for projektledelse har en Foundation (grundlægende) og en Practitioner (udvidet/eller bevise praksis) version. Begge niveauer tager udgangspunkt i samme manual, hvilket betyder at man til Practitioner allerede har tilegnet sig det faglige indhold.
I forlængelse af standard PRINCE2® er der behov for at se PRINCE2® i et agilt mindset. PRINCE2 Agile® forklarer, hvordan man kombinerer standard PRINCE2® med en agil tilgang.
Pakketilbuddet henvender sig til projektledere der er godt inde i stoffet og som er disciplineret i forhold til at gennemføre 3 certificeringer lige efter hinanden.

Du har som traditionel projektleder hørt en del om Scrum og andre agile metoder. Du har brug for at se, hvordan de forskellige modeller arbejder sammen.

Forudsætninger

Det er en forudsætning at du har bestået PRINCE2® Foundation før PRINCE2® Practitioner og PRINCE2 Agile®.

Beskrivelse af PRINCE2 Premium®

PRINCE2® teorien er baseret på erfaring fra tusindvis af projekter og bidrag fra utallige projektledere, projektsponsorer, undervisere og konsulenter i projektledelse. Organisationer der anvender metoden sikrer, at alle projektdeltagere taler samme prog, forstår hinandens roller og ansvar og benytter samme model til at gennemføre projektet. Dette vil øge succesraten for projektet samt forbedre det endelige projektresultat. Certificeringen er et internationalt anerkendt bevis, som du kan bruge i hele verden til at dokumentere dine kompetencer indenfor projektledelse. Læs mere om hvad PRINCE2 er her.

PRINCE2 Agile er et overbygningsmodul til personer og virksomheder der allerede kender til PRINCE2 metoden. Metoden anviser, hvordan man anvender den agile tankegang i en PRINCE2 kontekst, der er verdens mest brugte projekt rammeværk. PRINCE2 Agile er udviklet som et kursus der kan stå alene på practitioner niveau. Formålet med eksamen er at du kan demonstrere, at du forstår og kan bruge PRINCE2 Agile i forskellige situationer.

Kurserne udbydes også på engelsk – køb pakken her.

Rækkefølgen:
Første trin af uddannelsen hedder PRINCE2® Foundation. Her lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.
Andet trin er PRINCE2® Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring.
Derudover tilbyder vi også det komplementære modul PRINCE2 Agile®, som kombinerer agile projektledelsesmetoder med PRINCE2®.

Målet med kurserne

PRINCE2® Foundation giver dig de nødvendige værktøjer så du kan styre dit projekt i mål, uanset hvilken størrelse og type af projekt, du har ansvaret for. Forstå principperne og processerne bag god projektledelse og de temaer, der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid. Lær hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2® metoden, en metode du kan benytte til at sikre at alle deltagere bruger en fælles model og taler samme sprog i projektarbejdet.

Formålet med PRINCE2® Practitioner er, at lære dig at anvende PRINCE2® til at styre og lede ikke-komplekse projekter i et miljø, der understøtter PRINCE2®.

Formålet med PRINCE2® Agile er, at du bliver i stand til at anvende Agile kompatibelt med PRINCE2®-principperne og identificere adfærd for succesfulde projekter, hvor PRINCE2® og Agile kombineres.

Undervisningsform

Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Om træneren

Kenny Munck, Akkrediterede træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.
Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.
Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.
Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Læs mere på Linkedin

Thomas Pulawski, Akkrediterede træner i PRINCE2® & Change Management™.
Thomas har mere end 19 års erfaring. Han har arbejdet som projektleder, programleder, samt generel afdelingsledelse primært indenfor IT branchen. Underviser primært i Change Management & PRINCE2®.

Læs mere på Linkedin

Prisen er eksklusiv moms

15 timer og 40 min. video
187 supplerende materialer
40 tests
75 timer anslået studietid
12 måneders adgang
Computer, tablet og mobil
3 online eksamener
2 officielle manualer
Bevis på dine 3 certificeringer
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Er på positivlisten til ledige - læs mere her

Skal du købe for to?

Få én eller flere kurser til hele dit team til én samlet pris. Kontakt os nu.

Kursusindhold: PRINCE2 Premium®

Om PRINCE2® Foundation

Mere om PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en af de mest udbredte projektledelsesmetoder i verden. Det er en struktureret projektledelsesmetode, der er baseret på erfaringer fra tusindvis af projekter – og bidrag fra utallige projektsponsorer, projektledere, projektteams, akademikere, undervisere og konsulenter. PRINCE2 er udviklet til at være generel, så den kan anvendes på alle projekter, uanset projektets størrelse, type, organisation, geografiske placering eller kultur.

1 video – 7 min.

Brugen af PRINCE2

Et mål med PRINCE2 er, at gøre de rette oplysninger tilgængelige på det rette tidspunkt, så de rette personer kan tage de rette beslutninger om projektet. De beslutninger indebærer korrigerende handlingereller implementering af foranstaltninger, der kan forbedre præstationen.

1 video – 10 min.

Principperne i PRINCE2

Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt faktisk styres i overensstemmelse med PRINCE2. Der er syv principper, og et projekt er kun et PRINCE2-projekt, hvis alle syv principper anvendes i projektet. PRINCE2-principperne beskrives i kapitel 3. PRINCE2 er en fleksibel metode, og et af principperne er, at den skal tilpasses, så den passer til projektets type og størrelse. Kapitel 4 beskriver, hvordan PRINCE2 tilpasses for at gøre det egnet til projektet.

1 video – 5 min.

PRINCE2 projektledelse

PRINCE2-metoden er designet til at skulle tilpasses. Tilpasningen består ikke i at udelade dele af PRINCE2, da dette vil svække projektstyringen for hele projektet.

Tilpasning vedrører korrekt brug af PRINCE2 på ethvert givet projekt for at sikre den rette grad af governance, planlægning og kontrol i overensstemmelse med principperne i PRINCE2.

Indførelse af PRINCE2 i en organisation involverer to nøgleaktiviteter:

  • tilpasning af PRINCE2 for at oprette organisationens egen projektledelsesmetode
  • indlejring af den tilpassede metode ved at sikre, at medarbejderne i organisationen forstår og bruger den korrekt.

Disse aktiviteter introduceres i de følgende afsnit.

3 videoer – 12 min.

PRINCE2 temaerne

Temaerne beskriver aspekter af projektledelse, der skal håndteres løbende samt parallelt under hele projektet. De syv temaer forklarer præcist den særlige behandling, som PRINCE2 kræver i forbindelse med forskellige discipliner inden for projektledelse, samt hvorfor de er nødvendige.

29 videoer – 135 min.

Processerne i PRINCE2

De syv processer beskriver hele forløbet, lige fra opstartsaktiviteten, når projektet skydes i gang over de forskellige faser i projektets livscyklus til den endelige projektafslutning. Hver proces omfatter tjeklister med anbefalede aktiviteter, produkter og tilknyttede ansvarsområder.

23 videoer – 106 min.

Implementering af PRINCE2

Dette kapitel giver en mere detaljeret vejledning til de organisationer, som ønsker at indføre PRINCE2 og især, hvad der er vigtigt at tage i betragtning ved:

  • tilpasning af PRINCE2 med henblik på oprettelse af organisationens metode
  • indlejring af den tilpassede metode i organisationens arbejdsgange og sikring af en udbredt anvendelse

Hver lektion indeholder en miniquiz som tester at Du har tilegnet dig den nødvendige viden for området. Det anbefales at du tager alle miniQuizzes, når du møder dem på din vej igennem kurset. I statistik kan du se, hvor godt Du klarer dig.

Til slut får du en praktisk test – Alle test er på dansk eller engelsk.
Der er tale om supplerende test, så se de ekstra test som eksamenstræning.

Om PRINCE2® Practitioner

Introduktion til PRINCE2 Practitioner

Introduktion til PRINCE2 Practitioner studiet samt en grundlæggende repetition af de bærende elementer i metoden. Herunder metodens struktur og de 4 integrerede elementer: Principper, Teamer, Processer og Projektmiljøet.

5 videoer – 20 min.

Opstart

Projekter kan blive identificeret på flere forskellige måder, og der kan derfor være vidt forskellige informationer tilgængelige, når de startes. PRINCE2 kalder det, der igangsætter projektet, for projektkommissoriet.

3 videoer – 17 min.

PRINCE2 organisationsstruktur

PRINCE2 indeholder en organisationsstruktur, der definerer roller og ansvar for hvert medlem af en projektorganisation. Det er af afgørende betydning, at projektorganisationen skræddersyes i forhold til projektets behov.

13 videoer – 43 min.

Business Casen beskriver gyldige grunde til at forpligtige sig til et projekt. Den dækker det fulde omfang af projektet og omfatter forventede omkostninger, besparelser og forretningsmæssige udbytter.

6 videoer – 30 min.

Ledelse af et projekt

Processen Ledelse af et Projekt begynder, når processen Start af et Projekt er gennemført. Ledelse af et Projekt bliver igangsat af anmodningen om at initiere et projekt.

2 videoer – 47 min.

Initieringsfase

Initiering af et Projekt skal etablere fundamentet for et vellykket projekt. Det kræver, at alle parter forstår, hvad projektet har til hensigt at opnå.

8 videoer – 27 min.

Risikostyring

Projekter indfører forandringer, og forandringer indebærer risiko. PRINCE2 sikrer, at risikostyring er integreret i projektets planer. Risici identificeres og analyseres, og håndteringen allokeres til udspecificerede personer.

5 videoer – 20 min.

Kvalitetssikring

PRINCE2 kræver en kvalitet for alle leverancer. Det nødvendiggør, at formålet med hvert produkt samt dets kvalitetskriterier defineres, så produktet kan bygges til formålet.

7 videoer – 22 min.

Planlægning med PRINCE2

PRINCE2 kræver en Projektplan, som Styregruppen og Projektlederen er enige om er realistisk. Metoden angiver ikke stilen for de planer, der skal udarbejdes, men anbefaler dog brug af produktbaseret planlægning.

7 videoer – 24 min.

Faseovergang

Uanset om projekter er store eller små, skal det for alle projekter sikres, at de produkter, der fremstilles, vil levere de forventede udbytter, enten inden for det enkelte projekt eller som en del af et større program.

14 videoer – 55 min.

Håndtering af faser

Processen Styring af en Fase angår Projektlederens daglige styring af fasen. Denne proces anvendes for hver leveringsfase i et projekt.

14 videoer – 55 min.

Fremdrift i PRINCE2

PRINCE2 baserer fremdriftsvurdering på afvigelsesstyring, hvor Projektlederen gives veldefinerede niveauer af myndighed i forskellige faser af et projekt at arbejde ud fra.

14 videoer – 55 min.

Ændringer i PRINCE2

Dette tema håndterer ethvert projektemne lige meget om der er tale om ændringsanmodninger, udtryk for bekymring eller forespørgsler, og indarbejder en tæt relation til risikoanalyse.

14 videoer – 55 min.

Leverancer i PRINCE2

Processen Styring af Produktleverancer ser projektet fra Teamlederens synspunkt, mens processen Styring af en Fase ser det fra Projektlederens synspunkt.

14 videoer – 55 min.

Afslutning af et PRINCE2 projekt

Et PRINCE2-projekt er kendetegnet ved at være midlertidigt – det har en begyndelse og en afslutning. Hvis et projekt mister dette kendetegn, mister man også nogle af de fordele, der er ved ikke blot at løse opgaven inden for rammerne af almindelig drift.

14 videoer – 55 min.

Introduktion til testeksamen for PRINCE2 Practitioner. Her kan du dowloade og løse en øvelse fra en tidligere test eksamen, se svar og følge trænerens gennemgang af de enkelte besvarelser.

14 videoer – 55 min.

Om PRINCE2 Agile® Practitioner

Overblik over Projekter og den agile tilgang

Introducerer PRINCE2 Agile og sammenligner kendetegnene ved projekter og daglig drift, og forklarer basale, agile idéer i forhold til dette.

Overblik – PRINCE2 og Agile

Giver et overblik hvordan et PRINCE2 Agile projekt ser ud, og gennemgår processerne i PRINCE2 fra en agil synsvinkel.

Et overblik over PRINCE2 – Hvad skal fastlåses og hvad skal være fleksibelt?

Vi gennemgår elementerne i PRINCE2 herunder principperne, temaerne, processerne og projektmiljøet. Derudover vi kigger på fleksibiliteten i de 6 projektvariable (fra PRINCE2), og på de 5 projektmål (Agile) som har indflydelse på hvad der er fleksibelt.

6 videoer – 66 min.

Agile og PRINCE2-principperne

Viser, at agilitet er helt kompatibelt med PRINCE2 principperne. Beskriver den rette adfærd som kendetegner succesfulde PRINCE2 Agile projekter.

Agile og PRINCE2-temaerne

Undersøger hvordan PRINCE2 temaer tilpasses den agile måde at arbejde på.

Businesscase temaet

Forklarer hvordan agile koncepter eksempelvis Business Value er indarbejdet i Businesscasen i PRINCE2.

Temaet organisation

Beskriver arbejds-relationen imellem PRINCE2-roller og agile teamroller til forskellige projektstrukturer.

Temaet Kvalitet

Diskuterer relationerne mellem kvalitet og krav i et PRINCE2 Agile projekt.

Temaet planer

Viser sammenhængen mellem PRINCE2-måden at planlægge på og den agile tilgang til planlægning med fokus på samarbejde og medindflydelse fra gruppen.

Risiko-temaet

Forklarer hvordan det agile mind-set virker sammen med traditionel PRINCE2 risikohåndtering.

Temaet ændringer

Beskriver hvordan PRINCE2 forandrings-håndtering virker i sammenhæng med de agile teknikker der benyttes til håndtering af forandringer i forbindelse med udvikling og levering i projekter.

Temaet Fremdrift

Dækker alt om agile teknikker til måling af fremdrift i et agilt projekt.

11 videoer – 72 min.

Agile og PRINCE2-processerne

Introducerer hvordan agile aktiviteter passer ind i nøgleprocesserne i PRINCE2.

Agil forberedelse – Start af projekt og Initiering af projekt

Identificerer de agile teknikker der kan bruges i PRINCE2 faserne Start af et projekt og Initiering af et projekt.

Ledelse af et projekt

Understreger fordelene ved at bemyndige projektlederen og leveranceteamet, så beslutninger kan tages uden unødig forsinkelse.

Styring af en fase

Beskriver forholdet imellem projektlederen og leveranceteamet, og brugen af agile teknikker til review.

Styring af produktleverancer

Dækker en lang række agile koncepter og teknikker, der støtter produktudvikling og leverance, såsom Kanban, Lean Startup og MVP (Minimum Viable Product). Desuden dækkes også forholdet imellem projektleder og leveranceteam.

Ledelse af en faseovergang

Beskriver hvordan agile koncepter såsom hyppige leverancer kan give den sikkerhed, som styregruppen leder efter ved afslutningen af en fase.

Afslutning af et projekt

Viser at den agile arbejdsproces med trinvise leverancer er fuldt kompatibel med processen Afslutning af et projekt i PRINCE2.

Tilpasning af PRINCE2 til et agilt miljø

Giver vejledning i hvordan et agilt informationsflow påvirker ledelsesprodukterne i PRINCE2.

11 videoer – 73 min.

Agilometeret

Forklarer det værktøj der benyttes til at vurdere det agile projektmiljø, for at kunne tilpasse PRINCE2 på den mest effektive måde.

Krav og user stories (brugervendte krav)

Forklarer hvordan krav defineres og prioriteres i et sprog, der er kompatibelt med den agile måde at arbejde på.

Rigelig Kommunikation

Sætter fokus på værdien af god kommunikation for at opnå den fulde effekt af agile arbejdsmetoder.

Hyppige leverancer

Viser hvordan projekter planlægges, så der tages behørigt højde for det agile koncept vedrørende hyppige leverancer.

Agile kontrakter

Udforsker forskellige måder at løse konflikter imellem traditionelle leverandørkontrakter, og agile leverancer, ved at anvende begreber så som MVP (Minimum viable product – Mindst mulige “levedygtige” produkt) og arbejdsbeskrivelser.

Andre værktøjer og retningslinjer (Appendix)

I forlængelse af bogens forskellige kapitler, findes der en række appendikser, som hver især støtter en agil transformation eller skalering. Heriblandt råd og vejledning til agile projektledere, samt den fulde beskrivelse af Scrum.

9 videoer – 60 min.

Struktur

  • Objektiv test
  • 50 spørgsmål som alle giver 1 muligt point
  • 30 spørgsmål skal besvares korrekt for at bestå – altså 60 % rigtige svar
  • 2½ times varighed (150 minutter).
  • Tillægstid 25 % hvis eksamenssproget ikke er dit modersmål.
  • Det er tilladt at medbringe den officielle PRINCE2 Agile manual, men ikke andre hjælpemidler.

PRINCE2 Agile Practitioner eksamener kan tages på engelsk.

2 videoer – 47 min.

Hvad kan man bruge et Health Check til

Det fungerer på den måde, at Du bliver stillet en lang række spørgsmål omkring agilitet indenfor 4 forskellige områder: Adfærd, projektmiljøet, processerne og teknikker. Svarer man JA til spørsmålet opfylder man et delkrav til det at være og opføre sig agilt.

Når alle spørgsmålene er besvaret kommer der en udtagelse om det nuværede niveau i Din virksomhed / i dit projekt / i dit team.

Spørgsmålene skulle meget gerne øve bevistheden om, hvor I / Du er i forhold til den agile rejse. Resultatet af øvelsen er ikke så væsentlig. Har I brug for hjælp til at komme videre, så kan vi anbefale at I kigger på tilvalgs produkterne, hvor I har mulighed for at købe agile coach timer.

Af Jesper Hansen, Agil instruktør.

2 videoer – 47 min.

Hvem er disse kurser til? 

Du kan være helt ny til PRINCE2® eller have flere års erfaring inden for projektledelse. Det er relevant for alle der arbejder med projekter. Practitioner kurset er for dig, der er Projektleder eller hvis du har en vigtig støtterolle til projektet som f.eks Projekt Support, kvalitetssikring eller som Teamleder i et projekt.

PRINCE2 Agile® practitioner er relevant for dig, der allerede har erfaring med at kombinere projektmetoderne – enten som projektleder eller teamleder, Scrum Master eller Product Owner. Det er en forudsætning for kurset, at du i forvejen har en basal certificering i projektledelse – enten PRINCE2® Foundation, IPMA eller PMP.

Hvad købte andre?

Change Management Foundation

Prisen er eksklusiv moms

15 timer og 40 min. video
187 supplerende materialer
40 tests
75 timer anslået studietid
12 måneders adgang
Computer, tablet og mobil
3 online eksamener
2 officielle manualer
Bevis på dine 3 certificeringer
Afholdelsesgaranti (online kursus)
Gratis re-take eksamen
Er på positivlisten til ledige
//